Formuleer financiële doelen om rijk te worden

Om rijk te worden moet je werken en niets aan het toeval overlaten. U moet uw financiële doelen opschrijven en categoriseren (korte termijn en lange termijn). Vervolgens maak je een plan van aanpak: de eerste stappen en de stappen die je later moet zetten. Ten slotte moet je je natuurlijk aan je plan houden. Je moet proberen te profiteren van de kansen die zich voordoen.

Wat is belangrijk in je leven?

U kunt zien wat belangrijk is in uw leven op persoonlijk, financieel of zakelijk vlak. Bekijk de volgende punten:

Het is belangrijk om een ​​tijdlijn op te stellen voor het behalen van uw financiële doel. Denk eerst aan de middellange termijn, dan aan de lange termijn en tenslotte aan de korte termijn.

Middellange termijn

Denk aan allerlei dingen die je over vijf jaar wilt bereiken? Gezin, werk, huis, etc. Kijk ook naar financiën: al dan niet schulden, hypotheek of geen hypotheek, financiering voor kinderen, etc.

Langetermijn

Denk aan zaken als pensioen, studiefinanciering van uw kinderen, etc. Rijkdom betekent dat je keuzevrijheid hebt. Begrijp ook dat uw doelen kunnen veranderen.

Korte termijn

Lange termijn zaken moeten ook op korte termijn gerealiseerd worden. Als u een huis wilt kopen, moet u nu beginnen met sparen om een ​​hypotheek te krijgen. Open dus eerst een spaarrekening en stort dan het geld. Nu hoeft u geen schulden aan te gaan. Kortetermijndoelen helpen je doelen op middellange termijn te bereiken en doelen op middellange termijn helpen je doelen op lange termijn te bereiken.

Schrijf je financiële doelen op

Lijstjes maken helpt bij het vervullen van wensen. Begin met algemene doelen en verfijn dan.

Algemene doelstellingen

Denk aan het kopen van een huis, pensioen opbouwen, reizen, etc. Het is erg uitgebreid en je kunt later altijd nog beslissen welke doelen je wilt toevoegen en welke je wilt verwijderen.

Specificeer de doelstellingen

Er zijn vijf soorten specificaties.

  1. specifiek: kwantificeer algemene doelen.
  2. Meetbaar: Dit zijn periodieke metingen om kleine successen te identificeren, zodat de financiële planning wordt gevolgd en doelen worden bereikt.
  3. actie: Dit zijn doelgerichte acties die binnen uw mogelijkheden liggen. Zo bouw je zelfvertrouwen op en ben je bestand tegen krachten van buitenaf.
  4. realistisch: doelen moeten buiten je bereik liggen, maar niet te ver (veroorzaakt depressie en traagheid).
  5. Beperkt: stel realistische deadlines voor het bereiken van doelen. Een te hoge druk zal je doel niet bereiken.

Tip: Houd een doelenboek bij waarin u uw doelen formuleert en pas ze indien nodig aan.

Blijf de weg volgen

Dit kan als volgt: