Formule percentage berekening

Het overkomt ons allemaal dat hij zelf wil berekenen hoeveel rente op zijn spaargeld zal staan. Of hij wil de door de computer van de bank berekende rente herberekenen (wat hoogstwaarschijnlijk juist is). Wiskundige formules zijn nodig om rente te berekenen. De basiswaarde bij de renteberekening wordt aangeduid als “hoofdsom”, het percentage als “rentevoet” en het resultaat als “rente”. De beschreven renteberekening geldt voor Nederlandse banken. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Nederlandse banken definiëren bijvoorbeeld een jaar als 360 dagen en een maand als 30 dagen.

Rente oplopende spaarrekening

Er kunnen veel redenen zijn voor renteberekening, bijvoorbeeld als we geld lenen aan iemand en als gunst vragen we alleen de verloren spaarbankrente voor een bepaalde periode. Maar in dergelijke situaties moeten we vaak in eerste instantie niet antwoorden en teruggaan naar oude schoolherinneringen. Zelfs de auteur, die jarenlang zeer vertrouwd was met renteberekeningen in het bankwezen, moet eerst even nadenken: wat was de formule voor renteberekening ook al weer? Want tegenwoordig vertrouwen we vooral op volledig geautomatiseerde renteberekeningen. We vertrouwen blindelings op bankberekeningsprogramma’s. Een beetje basiskennis van renteberekeningen kan echter geen kwaad.

Principes van renteberekening

Hoewel dit kan verschillen van land tot land, ja zelfs financiële instellingen, kunnen we over het algemeen de volgende veronderstellingen maken bij het berekenen van rentetarieven:

Formule Rente Spaarrekening

Banken gebruiken de volgende formule bij het berekenen van de spaarrente:

Eigen vermogen (K) x Percentage (P) x Dagen (T) gedeeld door 36.000 (= 100 x 360)

Een eenvoudig voorbeeld:

Op 8/10 open je een spaarrekening met een storting van 1000 euro en ontvang je 2% rente. De berekening tot het einde van het jaar (31/12) is dan:

1000 (kapitaal) x 2 (percentage) x 82 dagen (22 dagen in oktober, 30 dagen in november, 30 dagen in december) gedeeld door 36.000 = 4,56 euro.

Het wordt een beetje moeilijker als er meerdere stortingen en opnames zijn of als de rente gedurende het jaar verandert.

Samengestelde rente

De rente die in januari van het nieuwe jaar wordt verdiend, hoeft niet bij het saldo zelf te worden opgeteld. Het wordt automatisch geherbalanceerd aan het begin van het jaar en wordt vanaf nu ook meegenomen in de renteberekening (trefwoord: samengestelde rente).

Is de spaarrekening als belegging verouderd?

Spaarrekeningen die voortdurend stortingen en opnames doen, hebben meestal geen significante saldi. Daarom zal de spaarrente op dergelijke deposito’s, die direct opvraagbaar zijn, vanwege de lage rente waarschijnlijk niet lonend zijn. Steeds vaker hoor je de opmerking dat de spaarrekening als belegging achterhaald is.

Een alternatief voor lage rente op spaarrekeningen

Spaarrekeningen zijn tegenwoordig als uien: elke keer dat je ernaar kijkt, vullen je ogen zich met tranen. Spaarrentes zijn niet meer wat ze geweest zijn. Op het moment van schrijven (september 2014) krijg je in het beste geval niet meer dan 1,5 procent direct opvraagbare deposito’s. Als je ook nog rekening moet houden met belastingen en inflatie, dan is sparen een verliesgevende aangelegenheid. Dividend kan een alternatief zijn.

Waarheen met uw spaargeld?

Dus waar gaat het geld heen? Een strategie die ook wordt gebruikt door de superrijken (voor wie het behoud van rijkdom op de eerste plaats komt) is het kopen van aandelen met hoge dividenden. In Europa ligt de gemiddelde dividenduitkering rond de 3,2%, ruim boven de spaarquote. En dat is exclusief een eventuele waardestijging van de aandelen zelf.

Lees verder