Flexibel pensioen en flexibele AOW

Een flexibel pensioen en een flexibele AOW-leeftijd zou in veel gevallen prettig zijn. Wat kan er in 2020 en 2021 trouwens. Stel dat u eerder wilt stoppen met werken of niet meer kunt werken, heeft u recht op eerder pensioen of hoe kunt u dit alsnog veiligstellen? De trend is dat we ouder worden en naar verwachting later met pensioen gaan, maar of dit voor iedereen mag is nog maar de vraag.

Vervroegd met pensioen in 2020 of 2021

Wie met pensioen gaat, verwacht, of hoopt tegen beter weten in, dat hij ook een mooi pensioen krijgt. Of dit het geval is, verschilt van persoon tot persoon. U heeft recht op AOW vanaf uw pensioenleeftijd, maar ja, deze leeftijd loopt door naar 66 jaar en vier maanden in 2020 en 2021. Deze AOW heeft weinig zin als je nog geen AOW-leeftijd hebt, je kunt hem niet eerder afsluiten, misschien in 2021. Dan is er nog het aanvullend pensioen. Een bedrijfspensioen biedt vaak allerlei mogelijkheden voor vervroegd pensioen. Tot slot heeft u misschien al eerder een koopsom- of lijfrentepolis afgesloten. Deze polis kan sneller worden uitbetaald, ook al is het fiscaal vaak duur.

Flexibel AOW

Een flexibele AOW-leeftijd betekent meestal een flexibele AOW-leeftijd. Een flexibele AOW-leeftijd kost de overheid veel geld, terwijl veel mensen hun AOW-uitkering daadwerkelijk eerder aanvragen. Afhankelijk van de interpretatie wordt melding gemaakt van grote incrementele kosten van circa € 12 miljard (schatting CPB 1 ). Flexibele AOW lijkt dus alleen mogelijk als het eerder nemen van de AOW ook betekent dat de AOW wordt verlaagd. In dure termen heet dit een actuarieel neutrale oplossing. Dit betekent simpelweg dat als u uw AOW 2 jaar eerder kunt opnemen, uitgaande van een gemiddelde mannelijke levensverwachting van 83 jaar, uw AOW ongeveer 12,5% lager moet zijn dan de gemiddelde AOW-leeftijd. . gaat met pensioen. Er wordt immers van u verwacht dat u nog twee jaar van uw AOW geniet, waarna dit bedrag wordt verdisconteerd in de AOW die u ook in de jaren na uw pensioendatum krijgt. Of dit bedrag aan AOW ook voldoende is, valt nog te bezien. Dan kan de gemeente het aanvullen totdat het sociaal minimum is behaald. Sommigen zeggen dat de AOW-korting alleen moet gelden voor mensen die ook pensioen hebben, niet voor mensen zonder pensioenaanvulling.

Flexibel pensioen

Iedereen die pensioen heeft opgebouwd, kan bij zijn pensioenfonds navragen of vervroegd pensioen mogelijk is en vanaf welke leeftijd. In veel gevallen is vervroegd pensioen mogelijk vanaf 60 jaar. Het pensioenfonds bepaalt welke gevolgen vervroegde opname voor uw pensioen voor toekomstige jaren heeft. Het hangt natuurlijk af van het bedrag dat u eerder wilt opnemen en de leeftijd waarop dit gebeurt.

AOW en pensioen samen

Let er ook op dat u nog voldoende AOW en pensioenen heeft vanaf het moment dat u AOW kreeg. Vervroegd opnemen van je bedrijfspensioen lijkt een goede zaak en is in veel gevallen noodzakelijk, maar als je daarna te weinig overhoudt om van te leven, heb je een probleem. Kijk dan ook naar het resterende nettobedrag, niet alleen naar het brutobedrag. Zodra u de AOW-leeftijd bereikt. er gelden andere belastingtarieven en heffingskortingen dan voorheen. In ieder geval volgens de regels in 2020 en 2021. In het AOW-register kunt u nagaan hoeveel pensioen u in die tijd heeft opgebouwd.

Aanvullende lijfrente als pensioen

Het is fijn om ook een lijfrentepolis te hebben die dicht bij uw pensioendatum uitkeert. HMRC behandelt de lijfrente-uitkering als inkomen, dus u betaalt er belasting over. Maar over het algemeen is een lijfrente-uitkering een mooie aanvulling op uw inkomen. In veel gevallen kunt u zelf kiezen wanneer de uitkering ingaat en voor hoeveel jaar u de uitkering wilt laten uitkeren. Het opzeggen van een lijfrentepolis is echter vaak een dure optie vanwege de fiscale boete. Maar dit kan natuurlijk wel als je bijvoorbeeld dringend extra geld nodig hebt.

Conclusie

De overheid heeft ons gedwongen om steeds later met pensioen te gaan, maar misschien wil je dat moment niet afwachten en wil je vooral flexibel zijn. Kijken we naar de drie pijlers van pensioenen, dan biedt de AOW hier in 2020 en 2021 nog geen oplossing voor, maar kan in veel gevallen wel gebruik worden gemaakt van een ondernemingspensioen- of lijfrentepolis. Houd er rekening mee dat dit niet allemaal in één dag is opgelost en dat deze faciliteiten u tijd moeten gaan besparen. Een financieel planner en financieel adviseur informeren u graag over de mogelijkheden om ook met een behoorlijk inkomen eerder met pensioen te gaan. Plan vooruit voor uw pensioen. Stel deze gesprekken ook niet te lang uit, want de tijd gaat sneller dan velen van ons denken.

Lees verder