Flash-tegoeden zijn verboden

Een snelle lening is een kortlopende lening met een lage rente. Met gimmicks konden providers nog veel geld verdienen. Dit konden zij doen omdat zij niet onder toezicht stonden van de AFM.

De bedrijven boden hun diensten aan via websites als Voorschotje.nl en Minilening.nl. Ze werden flitsleningen of sms-leningen genoemd, omdat ze in zeer korte tijd geld opleverden en het ging om kleine bedragen tot een paar honderd euro. Zij hadden hun dienstverlening zo ingericht dat de AFM geen toezicht op hen hield. Dit deden ze om de strenge eisen van de toezichthouder te omzeilen. Ze vroegen bijvoorbeeld om een ​​nulrente. Ze rekenden een vergoeding in plaats van rente. In werkelijkheid kunnen de kosten oplopen tot 600 procent van het geleende bedrag.

Een lening voor lage bedragen voor een korte periode

Aanbieders hanteerden verschillende periodes, maar de duur was nooit langer dan drie maanden. In combinatie met de zogenaamde lage kostenstructuur en lage bedragen zorgden ondernemingen ervoor dat de AFM hen geen schade zou berokkenen. Particulieren werden nog steeds zwaar in rekening gebracht als gevolg van fraude. Zo moesten leners vijf dagen wachten voordat het bedrag werd overgemaakt. U kunt een spoedoverboeking aanvragen, maar kost € 25.

Zijn flitskredieten niet meer toegestaan?

Om flitsleningen te verbieden moesten er wetswijzigingen komen. Ze werden geïntroduceerd vanaf juni 2011. Voor snelle leningen geldt nu de Wet op het financieel toezicht (Wft), ongeacht de korte looptijd van de lening. Daardoor mogen ze geen woekerrente meer rekenen en moeten ze ook voldoen aan de eisen die andere financiële instellingen die leningen verstrekken moeten volgen. De kosten die zij de klant in rekening brengen, zijn inbegrepen in de rentelasten. Dit betekent dat het maximale tarief 16 procent wordt.

Klanten hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid

Minikredietverstrekkers kunnen al jaren goed zaken doen in Nederland. Minileningen op de websites van de aanbieders leken interessant. U kunt nu bijvoorbeeld € 150 lenen en in drie weken € 150 terugbetalen zonder rente. Natuurlijk werden de kosten voor het gemak genegeerd, maar moeten er op dat moment alarmbellen rinkelen voor de consument? Geen enkele commerciële instelling zal geld geven als ze er niet aan kunnen verdienen.

Minileningen werden vaak afgenomen door mensen die op korte termijn een bepaald bedrag nodig hadden. Het moest op korte termijn worden terugbetaald, maar het financiële probleem was in eerste instantie opgelost.

Flitsleningen zijn oneerlijke financiële producten

Sinds het woekerschandaal hebben consumenten weinig vertrouwen in financiële instellingen. De situatie van aanbieders van persoonlijke leningen is verder verslechterd. Een aantal ondernemers is erin geslaagd oneerlijke financiële producten op de markt te brengen zonder te voldoen aan de wettelijke vereisten. Door mazen in de wet te benutten, hebben ze een kans gezien om mensen op te lichten en producten aan te bieden waarvan ze wisten dat het geen eerlijke producten waren. Ze hebben mensen getroffen die het al financieel moeilijk hadden.€