Fiscaal voordelig sparen voor kleinkinderen

Fiscaal gezien hebben grootouders de mogelijkheid om jaarlijks belastingvrij te schenken aan hun kleinkinderen. Door verstandig te sparen voor uw kleinkind, kunt u voorkomen dat u belasting betaalt.

De overdracht van rijkdom van de ene generatie op de andere moet zo gebeuren dat er geen geld verloren gaat. Bij overlijden wordt het bedrag in één keer overgemaakt naar de erfgenamen. Als dit bedrag de vrijstelling overschrijdt, wordt een belastingtarief van 10 tot 20 procent ingehouden op de kinderen.

Voor zover in het testament is bepaald dat een aandeel ook naar de kleinkinderen gaat, wordt over het bedrag boven de vrijstelling een vergoeding van 18 tot 36 procent betaald. Een leven lang geven brengt niet alleen meer vreugde, maar kan ook fiscaal voordelig zijn.

Geld nalaten aan kleinkinderen na overlijden

Volgens de wet erven kleinkinderen niet van grootouders. Na overlijden gaat het vermogen over op de partner en kinderen van de overledene. Bij vooroverlijden van een van de kinderen nemen zijn kinderen (kleinkinderen) de plaats in van het overleden kind. In het testament kan worden bepaald dat een deel van de erfenis naar de kleinkinderen gaat. De vrijstelling voor hen is 19.114 euro. Het tarief voor bedragen boven de vrijstelling ligt tussen de 18 en 36 procent (afhankelijk van het bedrag).

Doneer geld aan kleinkinderen

Het belastingtarief voor schenkingen en erfenissen is hetzelfde. U kunt nog steeds besparen op successierechten door tijdens uw leven te schenken. Grootouders mogen elk jaar 2012 euro (vrijstelling 2012) schenken aan hun kleinkinderen. Grootouders kunnen ook een bedrag reserveren op de openingsspaarrekening. Als u elk jaar een groter bedrag wilt schenken, kunt u ervoor kiezen om dit aan uw kind te schenken, met het verzoek dit door te geven aan uw kinderen (uw kleinkinderen). Zo profiteert u van een hogere vrijstelling van 5.030 euro per jaar. Alle donaties die gedurende het jaar zijn gedaan, worden opgeteld.

Open een spaarrekening op naam van uw kleinkind

U kunt eenvoudig een spaarrekening op naam van uw kleinkind openen en daar jaarlijks een bedrag op storten. U moet begrijpen dat uw kleinkind op deze manier vrij met het geld kan omgaan. Naarmate ze ouder worden, kunnen ze het geld gaan gebruiken voor een doel waarvoor je het niet hebt bewaard. Je kunt er ook voor kiezen om een ​​account aan te maken om dit te voorkomen. U kunt het zo instellen dat er zonder uw toestemming geen geld van uw rekening kan worden afgeschreven. Op deze manier kunt u voorkomen dat geld op het verkeerde been wordt gezet.

Sparen in verzekering of een spaarrekening?

In het verleden werden spaarverzekeringen vaak afgesloten voor spaardoeleinden. Dat is tegenwoordig niet meer het geval omdat het geen fiscale voordelen meer biedt en verzekeraars hoge kosten lijken te rekenen. U kunt een hoger rendement behalen door te kiezen voor een spaarrekening met een hoge rente. Bijkomend voordeel is dat u in de loop der jaren kunt overstappen naar een andere bank om een ​​hogere spaarrente te krijgen.€