Financiering van resterende schulden

Huizenkopers zijn niet de enigen die moeite hebben om financiering te krijgen. Zelfs degenen die hun huis willen verkopen, raken het vaak niet kwijt door hun resterende schuld te herfinancieren. Schattingen lopen uiteen, maar honderdduizenden huiseigenaren hebben een hypotheek die hoger is dan de marktwaarde van hun huis. Dit is vaak een serieus obstakel als u uw woning wilt verkopen.

Als gevolg van de volledig ingestorte huizenmarkt staan ​​veel huizen als het ware “onder water”. In dat geval is de verkoopwaarde niet voldoende om de resterende schuld af te lossen. Om deze reden zijn verkopers vaak genoodzaakt om een ​​aanvullende clausule op te nemen in de tussentijdse koopovereenkomst. Er wordt een reservering gemaakt voor de herfinanciering van de resterende schuld.

Het spreekt voor zich dat dit voor extra onzekerheid op de woningmarkt zorgt, wat de verkoop afremt. Dus aan de ene kant kopers die moeite hebben om een ​​hypotheek bij de bank te krijgen, aan de andere kant verkopers met een restschuld die een oplossing moet vinden, bijvoorbeeld:

De resterende schuld kan kopers ten goede komen

De Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM schat dat in 2012 ongeveer 6.000 verkopers een dergelijke financieringsreserve moesten aanleggen. Meestal duurt het ongeveer 6 weken. De Vereniging van Eigenaren (VEH) is van mening dat een restschuld een huizenkoper een sterkere onderhandelingspositie kan geven. En daar gaan makelaars niet tegenin. Daarom moet iedereen die zijn woning wil verkopen tijdig met zijn bank over de resterende schulden onderhandelen.

Zijn de banken zelfs bereid om de resterende schuld mee te financieren?

Veel huiseigenaren menen dat banken weinig zin hebben om de resterende schuld op de woning mee te financieren in de nieuwe lening, wat niet klopt. Althans dat beweerde ING Bank in juli 2013.

De indruk bestond dat de bancaire sector niets meer wilde financieren, maar dat was niet het geval, zegt ING. Uit angst dat de hypotheek niet rond komt, hebben veel mensen volgens de ING Bank eerder afgezien van het te koop zetten van hun woning. Uiteraard moeten hypotheken passen in het financieringsregime, dat in 2013 opnieuw is aangescherpt. Maar dit is heel wat anders dan niet willen financieren.

De hypotheekverstrekker kan zich terugtrekken uit de financiering van de resterende schuld

De Nederlandse Vereniging van Banken, de brancheorganisatie van de bancaire sector, zegt dat banken extra mogelijkheden hebben om een ​​eventuele resterende schuld te financieren in een nieuwe lening. In dat geval kan de hypotheekgever afwijken van de wettelijke eis dat de hypotheek niet hoger mag zijn dan 105% van de waarde van de woning. Dit neemt niet weg dat zorgvuldig moet worden nagegaan of de kosten van huisvesting gerechtvaardigd zijn.

Resterende schuld remt doorstroming op woningmarkt

ING zegt samen met Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van ons land, dat er in 2013 zo’n 4.500 huishoudens zullen zijn die willen verhuizen, maar besluiten dat niet te doen.

ING is van mening dat dit een van de belangrijkste redenen is voor de stagnatie van de stroom op de woningmarkt. De Nederlandse Vereniging van Banken wil daarom in overleg met de overheid en consumentenorganisaties om zich weer te richten op de financiering van de resterende schuld.

Wanneer stijgen de huizenprijzen weer?

Net als Rabobank en de Nederlandse Vereniging van Makelaars ziet ook ING Bank tekenen van marktopleving:

Daarom sprak ING Bank in 2013 de hoop uit dat de huizenprijzen eind dat jaar of begin 2014 weer zouden stabiliseren.€