Financiering van buitenlandse stages

Om stage te kunnen lopen in het buitenland moet de stagiair ervoor zorgen dat de stage betaald wordt. Er zijn verschillende manieren waarop een stagiair dit kan doen. Hieronder staan ​​8 opties.

Financiering van praktijk in het buitenland

Stage in het buitenland is noodzakelijk voor een student, want in deze tijd van voortdurende globalisering zijn internationale contacten meer regel dan uitzondering. Een student – toekomstige werknemer – moet de wereld kennen, internationale werkervaring hebben en ervaring hebben met het werken met mensen van andere culturen. Hoewel sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Twitter en Hyves mensen in staat stellen om virtueel te connecten en te connecten, gaat er niets boven internationaal face-to-face contact en een periode van fysieke interactie voor waardevolle ervaring. Stages in het buitenland stellen de stagiair in staat om precies dat te doen. Hoewel een stage in het buitenland niet voor iedereen verplicht is, zou elke student het vanwege de voordelen ervan als een noodzaak en een verplichting moeten zien om ten minste één stage te lopen.

Financiering van de praktijk

Hieronder vind je de verschillende manieren om een ​​buitenlandse stage te financieren:

Klant

Het stagebedrijf in het buitenland kan de kosten dekken of een vergoeding toekennen aan de stagiair. De buitenlandse praktijk hoeft echter niet altijd de initiatiefnemer van de buitenlandse onderneming te zijn. Zo zijn Nederlandse bedrijven vaak op zoek naar nieuwe markten en samenwerkingsverbanden, en daarom zijn sommige bedrijven vaak bereid om op basis van een projectvoorstel een student op stage te sturen om onderzoek te doen in het buitenland of in een bedrijf. Opkomende markten (BRICS: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) zijn interessante bestemmingen. De aannemer zal in deze situatie vaak bereid zijn de kosten van het project te dekken.

Door de overheid gefinancierde stageprojecten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt organisaties middelen ter beschikking voor de uitvoering van projecten. Op dit moment loopt zo’n programma bij SBOS, en organisaties die goedgekeurde projecten hebben zijn te vinden op de SBOS ​​website (www.sbos.nl). Zo kunnen studenten bij organisaties die goedgekeurde projecten hebben, nagaan of stages in het buitenland mogelijk zijn als onderdeel van hun projecten.

Zelffinanciering

Een student kan proberen zijn stage te financieren. Gemiddeld kost een stage in Afrikaanse landen of Latijns-Amerika zo’n 2.000-3.000 euro voor 2-3 maanden. Een deel van deze kosten kan door de student worden gedekt door de studentenkamer voor de duur van de stage onder te verhuren en gebruik te maken van studiefinanciering. Een school of universiteit heeft soms bepaalde fondsen waaruit een student een bijdrage kan ontvangen. Soms wordt er gebruik gemaakt van eigen spaargeld en kunnen ook ouders, vrienden en kennissen een bijdrage leveren.

Fondsenwerving voor het project

Ook kunt u een project formuleren met alle bijbehorende projectkosten en op zoek gaan naar cofinanciers. Voor financiering kunnen verschillende organisaties en bedrijven worden benaderd. Via scholen en verenigingen kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals een kookmiddag of een sponsorloop om fondsen te werven. Een student kan bijvoorbeeld ook een blog maken en bedrijven vragen om tegen betaling hun websites op te nemen in de weblog.

NUFFIC:

NUFFIC (http://www.nuffic.nl) is een Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en heeft een website http://www.beursopener.nl/content/zoek.asp met diverse mogelijkheden voor onderzoekers en stagiaires. uit het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen). Met het menu kun je aangeven wat je wilt gaan doen en in welk land je stage wilt lopen. Er worden dan verschillende financieringsmogelijkheden aangegeven. In het rapport zijn verschillende fondsen opgenomen. Sommige fondsen vragen een lange voorbereidingstijd voor goedkeuring. Een aspirant-stagiair doet er goed aan om in een vroeg stadium te weten wat de mogelijkheden zijn en aan welke eisen ze moeten voldoen.

Leonardo da Vinci
(http://www.leonardodavinci.nl)

Dit is een mbo-stageprogramma. Studenten kunnen zich niet zelf aanmelden, maar moeten dit via hun school doen. Het fonds is bedoeld voor stages in Europa, en als je stage wilt lopen in een ander continent, kun je hier niet terecht en moet je op zoek naar andere mogelijkheden.

Sociale netwerken

Sociale netwerken als Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin en Hyves worden tot nu toe onvoldoende ingezet om geld in te zamelen voor praktijken. Gecombineerd met een weblog met een specifiek product, zoals een e-bookdocument, zou het ook middelen kunnen aantrekken voor buitenlandse praktijken.

Websites

Veel websites bieden stages aan waarbij de student een vergoeding krijgt of bepaalde kosten worden gedekt. Op internet zijn meerdere van dergelijke sites te vinden. Het is goed om goed geïnformeerd te zijn en een medewerker van zo’n kantoor of website persoonlijk te ontmoeten.

De bovenstaande financieringslijst is niet uitputtend en men kan zoeken naar creatieve opties of nieuwe manieren bedenken om de praktijk te financieren. Vanwege de voordelen moet het besteden van een stage in het buitenland niet als een kostenpost worden gezien, maar als een investering.€