Financiering met staatsgarantie BMKB

Als u voor uw onderneming bankfinanciering wilt aanvragen, maar de bank niet voldoende zekerheden kunt bieden, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de MKB-leninggarantieregeling. Deze regeling wordt ook vaak financiering met behulp van een staatsgarantie genoemd. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Vanwege de coronacrisis is de regeling verlengd.

Financiering vereist

Als uw bedrijf financiering nodig heeft, kunt u een bankfinanciering aanvragen. Naast de winstgevendheid van de onderneming en de financiële toestand van de onderneming zal de bank ook de mogelijkheid overwegen om zekerheden te vestigen.

Zekerheden

Zekerheden zijn een overeenkomst om de mogelijkheid van verhaal te garanderen als de schuldenaar zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Voorbeelden van zekerheden zijn:

Als de waarde van het onderpand groter is dan de gevraagde financiering, wordt dit overdekking genoemd. Als de waarde van het onderpand lager is dan de gevraagde financiering, wordt deze leeg genoemd.

Bij het indienen van een financieringsverzoek bij de bank kunt u daarnaast gebruik maken van de MKB-leninggarantieregeling voor zekerheden. Wel moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor de garantieregeling MKB-leningen

De volgende bedrijfstakken zijn uitgesloten van de regeling:

Er zijn aanvullende regelingen voor ondernemers, ondernemers in het buitenland en investeringen gericht op technologische innovatie.

Looptijd

De garantieperiode is maximaal zes jaar. Bij financieringen voor renovatie of aankoop van onroerend goed (bedrijfsruimte) is de maximale looptijd 12 jaar. De looptijd van de door de bank verstrekte financiering kan langer zijn dan de looptijd van de garantie. (Meestal zal dit ook het geval zijn bij vastgoedfinancieringen).

De kostprijs van de garantielening is een eenmalige commissie van 2% tot 3,6% van de hoofdsom van de financiering. De exacte commissie is afhankelijk van de looptijd.

Hoe een gegarandeerde lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen bij onderstaande banken

Niet-bancaire financiers

De aanvraag valt samen met uw leningaanvraag bij de kredietverstrekker, de financier bepaalt zelf of de financiering wordt verstrekt op basis van de garantiekredietregeling. Na ondertekening van de offerte meldt de financier de verstrekte garantielening aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tijdelijke correctie vanwege de coronacrisis

De garantielening voor BMKB is verhoogd van 50% naar 75%, waardoor het voor banken makkelijker wordt om leningen te verstrekken. De regeling is ook van toepassing op overbruggingskredieten. Ook werd de premie verlaagd en steeg het garantiebudget van 765 miljoen naar 1,5 miljard.

Lees verder