Financiële planning voor een individu

Ook slapeloze nachten door onbetaalde rekeningen en kredietschulden? ongevraagd. Een goede financiële planning helpt u uw financiën onder controle te houden, zodat alles financieel volgens plan verloopt.

De grootste uitgavenposten in het huishouden

Weet u wat de grootste uitgaven zijn in uw huishouden? Zoals de meeste mensen in Nederland heb je waarschijnlijk: verzekeringen, woonlasten en belastingen zijn in die volgorde het duurst. Samen zijn ze goed voor ongeveer de helft van onze huishoudelijke uitgaven.

Richtlijnen voor budgetadviseurs

Om je voor te bereiden op financiële planning, moet je een beetje rekenen. Op basis van het (statistisch) gemiddelde huishouden van 2,23 personen hebben budgetadviseurs het volgende berekend:

Maar zoals gezegd bevatten bovenstaande richtlijnen alleen gemiddelden. Alleen een individuele berekening die specifiek is voor uw situatie, geeft op betrouwbare wijze aan hoeveel nestei u heeft of hoe groot uw budgetgat is.

Balans tussen inkomsten en uitgaven

Er zijn twee strategieën om financiële planning in evenwicht te brengen:

Feit is dat een goede financiële planning beide doelen dient.

Maak een financieel plan

De tien belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een financieel plan zijn:

  1. alle inkomsten- en uitgavenstaten opmaken;
  2. maak eerst de balans op van het inkomende bedrag: meer informatie hierover vindt u in loonstroken, jaarverslagen of de laatste belastingaangifte;
  3. kijk hoe je uitgaven zich opstapelen: wat zijn de grootste items, hoeveel geef je bijvoorbeeld in totaal uit aan kleding of eten?
  4. houdt ook rekening met het tijdstip of de frequentie van betalingen: maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks;
  5. welke betaalmethoden gebruikt u: contante betaling, pin of creditcard, automatische incasso, doorlopende betaling?
  6. vul alle kostenposten zo volledig mogelijk in. Het “Onverwachte” item naar boven afronden: dit schept wat ruimte voor eventuele prijsverhogingen;
  7. inkomsten door uitgaven verminderen. Als dit resulteert in een negatief bedrag, moet u opnieuw budgetteren. Een positief resultaat geeft aan dat je reserves kunt opbouwen;
  8. maar ook bij een overschot moet nagegaan worden of er in de loop van het jaar financiële tekorten kunnen ontstaan: zijn er op enig moment grote betalingen waarvoor op dat moment niet genoeg geld op de rekening staat (bijvoorbeeld een aanslag )?
  9. vermijd ongedekte betalingen met creditcard, consumptief krediet of leasing;
  10. periodiek controleren of de budgetdoelstellingen worden gehaald. Kijk zo nodig naar uw financiële planning: wat kunt u besparen, waar kunt u zonder?