Financiële onafhankelijkheid

Geld speelt een belangrijke rol in het leven van bijna iedereen. Vaak verhindert (gebrek aan) geld mensen om te doen wat ze het liefst zouden willen doen. Dit kan zowel een hele dag zeilen in de Middellandse Zee op een luxe jacht zijn, als fulltime hulp bieden aan mensen in Afrika. Financiële onafhankelijkheid betekent dat men geen tijd meer hoeft te besteden aan het verdienen van een inkomen en dus geen financiële barrières heeft om te doen wat hij/zij wil.

Ieder mens heeft een andere behoefte aan geld. Als gevolg hiervan verschilt de hoeveelheid geld die nodig is om financieel onafhankelijk te zijn van persoon tot persoon. Dit bedrag is geheel afhankelijk van de behoefte aan luxe en de locatie(s) in de wereld. Financieel onafhankelijk zijn op een privéjacht in Genève kost meer dan een dagje op het strand in Thailand.

Manieren om passief inkomen te genereren

Over het algemeen zijn er drie manieren om passief inkomen te genereren.

Onderhouden

De zekerste manier om een ​​passief inkomen te verdienen, is door geld te besparen. Het is risicovrij (tot 100.000 euro voor de bank dankzij de depositogarantie). Er is een directe relatie tussen risico en rendement, hoe meer risico men neemt met een investering, hoe hoger het verwachte rendement. Aangezien sparen risicovrij is, is het onwaarschijnlijk dat sparen alleen voldoende passief inkomen zal opleveren om financieel onafhankelijk te worden.

Investeren

Om met minder geld het gewenste passieve inkomen te krijgen, kunt u beleggen in beleggingen met een hoger rendement. Er is echter ook een groter risico. Risico kan worden uitgedrukt door de kans dat de winst niet wordt behaald. Uitgaande van een kans van 10% dat minder dan 90% van de investering wordt terugverdiend, kan een extra rendement van 4,2% worden behaald ten opzichte van een (risicoloze) spaarrekening. Ervan uitgaande dat de spaarrekening een rendement geeft van 2% en een passief inkomen van 3.000 euro gewenst is, scheelt dit 1,2 miljoen euro of 68% van het benodigde kapitaal. De aannames voor deze berekening zijn dat de marktrisicopremie 5% is, de marktvolatiliteit 15% en dat alle aannames van het prijsmodel voor kapitaalgoederen geldig zijn.

Oprichting van een mini-onderneming

Elke maand geld sparen en beleggen is vaak niet genoeg om voldoende passief inkomen op te bouwen om voor altijd financieel onafhankelijk te leven. Vaak is het nodig om een ​​mini-bedrijf op te richten, dat ook wel een “muze” wordt genoemd. Muse is een woord dat is bedacht in het boek The Four Hour Work Week. Het is een mini-onderneming die genoeg (bijna) passieve inkomsten genereert om financieel onafhankelijk te zijn.

Het doel is om zo min mogelijk tijd aan uw bedrijf te besteden (bij voorkeur helemaal niet), zodat u, terwijl het bedrijf u geld oplevert, de dingen kunt doen die er echt toe doen in het leven. Muse kan dienen als aanvulling op uw passief vermogen door middel van investeringen.

Het verschil tussen verdiensten (salaris) en vrije kasstroom

Voor het creëren van een muze is meestal startkapitaal nodig, en het genereren van (voldoende) passieve inkomsten door sparen of beleggen vraagt ​​ook (veel) geld. Dit kan door voldoende vrije kasstroom te genereren.

U bent financieel onafhankelijk wanneer u voldoende passief inkomen heeft om uw vaste lasten te dekken. Hoe lager de vaste kosten, hoe minder passief inkomen en meer vrije kasstroom er nodig is om dit te realiseren. Dus als het je lukt om vaste kosten te verlagen en inkomsten te behouden, snijdt het mes aan twee kanten. Uw kapitaalbehoefte neemt af en uw cashflow neemt toe, waardoor u eerder financieel onafhankelijk bent.

Hoe lang moet je sparen voor passief inkomen?

Onderstaande tabel laat zien hoeveel tijd het kost om financieel onafhankelijk te worden, uitgaande van het gewenste passieve inkomen (lees “rente”) van 3.000 euro per maand, tegen verschillende rentevoeten (verticaal) en vrije kasstromen (horizontaal) per maand. De tabel houdt rekening met de rente.

€ 100 200 euro € 300 € 500 750 euro 1000 euro
0,5% 689 jaar 556 jaar 481 jaar 391 jaar 323 jaar 278 jaar
1,0% 346 jaar 279 jaar 241 jaar 196 jaar 162 jaar 140 jaar
2,0% 174 jaar 141 jaar 122 jaar 99 jaar 82 jaar oud 71 jaar
4,0% 88 jaar oud 71 jaar 62 jaar oud 50 jaar 42 jaar oud 36 jaar oud
6,0% 59 jaar oud 48 jaar oud 42 jaar oud 34 jaar oud 28 jaar oud 24 jaar oud
8,0% 45 jaar 37 jaar oud 32 jaar oud 26 jaar oud 21 jaar 19 jaar

U kunt sneller financieel onafhankelijk worden door geld te sparen en het vervolgens “op te eten” Deze tabel is gebaseerd op het eeuwigdurende rente-inkomen van 3000 euro.€