Financiële educatie voor kinderen

Goed omgaan met geld is niet eenvoudig. Vaak niet voor volwassenen, laat staan ​​kinderen. Mede omdat er tegenwoordig steeds minder contant geld wordt gebruikt en de meeste betalingen met pin worden gedaan, is het voor de jongeren onder ons moeilijk om de waarde van geld te waarderen. De financiële opvoeding van een kind gaat over de waarde van geld, geld verdienen en ontvangen, sparen, maar ook geld uitgeven. Door uw kind al op jonge leeftijd te leren verstandig met geld om te gaan, wordt het al op jonge leeftijd financieel onafhankelijk.

Onderdelen van financiële educatie

Als u wilt dat uw kind verstandig met geld omgaat, kunt u hem het beste leren de periode met een vast of beperkt bedrag door te komen. Het doel is dat uw kind zijn behoeften matcht met de middelen die hij heeft. Keuzes maken is ook een belangrijk aspect van het ouderschap; je kind zal niet alles kunnen kopen, maar zal zelf moeten beslissen wat hij het meest waardeert. Het is ook belangrijk om de volgende onderwerpen in detail te bespreken:

Door uw kind al vroeg met geld in aanraking te laten komen en te informeren over alles wat daarmee samenhangt, kunt u voorkomen dat het op latere leeftijd in financiële problemen komt, verkeerde en impulsieve keuzes maakt.

Onderhouden

Sparen kan op verschillende manieren. U kunt een spaarrekening openen, maar u kunt ook gewoon een spaarvarken gebruiken. Als het kind duurdere uitgaven wil maken, zal hij die moeten leren plannen. Bij een volwassene zal dat niet anders zijn. Als uw kind iets wil kopen waar het niet meteen genoeg geld voor heeft, moet het geld opzij zetten om het later te kopen. Als hij besluit het geld dat hij heeft aan andere dingen te besteden, duurt het langer om zijn liefste wens te vervullen. Geld kun je immers maar één keer uitgeven. Als kinderen de inhoud van hun spaarvarken (of spaarrekening) zien groeien, zullen ze gemotiveerd zijn om door te gaan.

Lenen

Lenen vermijden is een goed doel, maar lenen hoeft niet verkeerd te zijn. Zolang je verantwoord leent, is dat prima. Dit betekent dat het kind moet leren begrijpen dat als hij iets leent, hij het moet terugbetalen. Heeft hij de financiële middelen om dat te doen? Heeft hij bijvoorbeeld maandelijks zakgeld over waarmee hij het geleende bedrag kan terugbetalen? Of kan hij er genoeg bijverdienen om de lening af te betalen? In zo’n geval kan lenen een handige oplossing zijn om grotere uitgaven in een kortere tijd te dekken. Als volwassene kan hij ook te maken krijgen met leningen in de vorm van een hypotheek of studieschuld. Als uw kind al op jonge leeftijd begrijpt wat verantwoord lenen inhoudt, heeft het daar later profijt van.

Zak- en kledinggeld

Het hangt natuurlijk van jou af op welke leeftijd je zakgeld gaat geven. Ook het bedrag. Pas als het kind ongeveer zes jaar oud is, kan het onderscheid maken tussen verschillende munten, dus dit kan een goed moment zijn om met zakgeld te beginnen. In het begin (rond de leeftijd van zes jaar) is het zakgeld van een kind gemiddeld € 1 tot € 2 per week. Het neemt toe naarmate hij ouder wordt. Tips voor het geven van zakgeld zijn onder andere:

Deze methode helpt je te begrijpen dat je een bepaalde periode met je geld moet overwinnen. Het kind zal daarom prioriteiten moeten stellen. Wat is belangrijker voor hem? Snoep of speelgoed? Of misschien iets dat meer geld kost dan het zakgeld dat hij krijgt? Nu wordt hij gedwongen een keuze te maken en leert hij dat niet alles mogelijk is. Als het kind ongeveer twaalf jaar is, kunt u besluiten om het kind een kledingtoeslag te geven. Gemiddeld ontvangt een twaalfjarig kind tussen de 30 en 45 euro per maand. Bij de kledingtoeslag is het ook belangrijk om vooraf duidelijk af te spreken wat de vaste betalingstermijn is en wat het kind wel en niet uit de kledingtoeslag moet krijgen.

Omgaan met verleidingen

Als jongeren vaak vatbaar zijn voor verleiding, willen ze iets niet zozeer omdat ze het belangrijk vinden, maar omdat ze erbij willen horen. Er kan sprake zijn van groepsdruk, advertenties, sociale media en andere zaken die hun koopgedrag kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om een ​​jongere te leren om te beginnen met wat voor hem belangrijk is en dat hij het verschil leert herkennen tussen echt iets voor zichzelf willen en iets uit druk willen. Hier zullen in het begin fouten worden gemaakt, maar dat is oké. Het is een leerproces en met de tijd zal hij gemakkelijker kunnen onderscheiden en meer geneigd zijn om voor zichzelf te kiezen.

bijbaantjes

Vanaf de leeftijd van dertien jaar kan een persoon een deeltijdbaan hebben. Dit kan het bezorgen van folders of kranten zijn of het vullen van schappen in een supermarkt. Door uw kind voor geld te laten werken, begrijpt u de waarde van geld. Immers, als je iets duurs wilt maken of kopen, zul je er vele uren voor moeten werken. De keuzes van het kind worden bewuster en iets kan ineens veel minder interessant worden als blijkt dat er veel inspanning voor nodig is. Op deze manier komen de prioriteiten van het kind veel sterker tot uiting dan wanneer het geld krijgt zonder er iets voor te doen.

vallen

Alle bovenstaande punten dragen bij aan financiële educatie. Als je deze regels volgt, ben je al op weg. Er zijn echter ook verschillende valkuilen waar ouders of opvoeders soms in vallen:

Door deze dingen te doen, bevordert u de onafhankelijkheid van uw kind niet. Als het geld vroeg op is, is dat jammer. Dan zul je de volgende keer beter moeten plannen hoe je wegkomt met het geld dat hij heeft. Als je zelf geen bewuste financiële keuzes maakt, leert je kind er ook geen waarde aan te hechten. Leren omgaan met geld is een stapsgewijs proces, dus geef uw kind niet ineens de volledige financiële verantwoordelijkheid en wanneer het kind heeft gespaard en dat geld wil uitgeven, laat het hem dan doen. Door het netjes gespaarde geld te blokkeren, motiveer je het kind niet om langer te sparen.€