Financieel plan voor zzp’ers

Zonder financieel plan sta je als zzp’er net zo hulpeloos als een kapitein zonder gps in dichte mist: je weet niet precies waar je heen moet. Om je doelen te bereiken, moet je altijd gefocust blijven. Een financieel plan is dan je belangrijkste navigatiemiddel.

Hoe maak je een financieel plan?

Liquiditeitsplanning

Liquiditeit is altijd belangrijker dan winstgevendheid. Rekeningen moeten op tijd betaald worden, anders ga je failliet. Om dit te voorkomen, moet u de liquiditeit van uw bedrijf plannen. De periode die u meestal kunt overwegen, is een paar weken tot een paar maanden.

Kosten berekening

Eerst moet u alle verwachte kosten over een bepaalde periode plannen, bijvoorbeeld een maand. Waaronder:

Zo kent u uw liquiditeitsbehoefte en ook de tijdstippen waarop u moet betalen.

Berekening van uw inkomen

In de volgende stap doe je hetzelfde met inkomsten. Wanneer kan ik wat inkomen verwachten? Heb je klanten die regelmatig te laat betalen, houd daar dan direct rekening mee in je planning. Zo voorkom je onaangename verrassingen. Een vergelijking van baten en lasten laat zien of het beschikbare geld (of een bankkrediet) voldoende is of dat er extra geld nodig is.

Winstgevendheidsprognose

Een winstgevendheidsprognose kan worden beschouwd als een winstgevendheidsprognose en moet onder meer de volgende vragen beantwoorden:

Bepaal de contributiemarge I

Om winstgevendheid te voorspellen, moet u eerst de contributiemarge bepalen die ik met uw producten heb gegenereerd. Om deze bijdrage te bepalen, brengt u alle kosten in rekening die gepaard gaan met het maken van het product of het verlenen van de dienst. Waaronder:

Deze kosten trek je af van de verkoopprijs van het product of de dienst. Het verschil is de gewenste contributiemarge I.

Bepaal de premiegrens II

Premiereserve II wordt verkregen door direct toerekenbare verkoopkosten (commissie, levering, emballage) af te trekken van premiereserve I. Berekend voor het hele boekjaar (en voor alle producten/diensten samen) moet de contributiemarge II minimaal groot genoeg zijn om alle andere kosten te dekken die niet direct verband houden met productie of verkoop (bijvoorbeeld huur, afschrijvingen, financieringskosten en salaris).

Bereken uw break-even punt

Om erachter te komen hoeveel u elke maand moet storten om alle kosten te dekken, kunt u het break-even punt berekenen. Hiervoor deelt u de vaste kosten door de premie-marge II. Het resultaat is de hoeveelheid product of dienst die u minimaal één keer per maand moet verkopen om winst te maken. Als er meerdere producten/diensten in het aanbod zitten, wordt de berekening wat ingewikkelder. U bepaalt dan niet meer het aantal losse goederen of diensten, maar de benodigde omzet in een bepaalde maand.

Bepaal uw winstgevendheidsprognose

Nu weet u de inkomsten voor elk product en hoeveel u moet verkopen om uw kosten te dekken. Bepaal vervolgens welke hoeveelheden u realistisch kunt verkopen/verdelen. Houd rekening met verschillende verkoopprognoses in afzonderlijke maanden (tekort in de zomermaanden, kerstverkopen). Plan in ieder geval zo gedetailleerd mogelijk. Zo bepaal je je potentiële jaarinkomen. Als u vervolgens de opbrengst relateert aan de kosten, vindt u gemakkelijk uw rentabiliteitsprognose.

Let op:

Als uit je planning al blijkt dat je problemen krijgt met de omzet, kijk dan eens kritisch naar je kosten: