familie hypotheek

Sinds 2013 kunt u bij het kopen van een woning slechts een financiering krijgen van 105% van de marktwaarde van de woning. U kunt een lening afsluiten bij een bank, maar soms kan een lening bij familie aantrekkelijk zijn. Dit maakt het mogelijk om een ​​financiering te ontvangen van meer dan 105%. Wel zijn goede afspraken met elkaar en een verantwoorde keuze gewenst.

Voorwaarden familiehypotheek

Als u van familie wilt lenen, zijn er voorwaarden aan verbonden als u aanspraak wilt blijven maken op de fiscale renteaftrek:

Bij het aangaan van een hypothecaire lening kunt u onder meer het volgende meenemen:

Vraag bij het opstellen van het contract advies aan een advocaat, notaris of andere deskundige. Het belang is zakelijk van aard. Het is dus gelijk aan de geldende marktrente voor vergelijkbare hypotheken. Als de marktrente ver weg is, bestaat de kans dat de Belastingdienst de lening als een schenking behandelt. Voor een schenking gelden andere fiscale regels, zoals schenkbelasting. De lener kan op elk moment een extra aflossing doen. Mits dit tijdig aan de uitlenende partij wordt medegedeeld.

Fiscale regelgeving

Fiscaal gezien verandert er voor de kredietverstrekker niet veel. Het geleende bedrag valt onder kolom 3 als activa. Wanneer het wordt terugbetaald, wordt het als een vordering beschouwd en gaat het ook in kolom 3. De geldverstrekker betaalt (exclusief vrijstellingen) 1,2% vermogenswinstbelasting.

Voor iemand die geld leent, is de betaalde rente aftrekbaar van het belastbaar inkomen als deze wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning en de lening volledig annuïtair wordt afgelost.

Hypotheekakte en notaris

Aangezien het geld in de familiale sfeer wordt geleend, verdient het de voorkeur de hypothecaire lening vast te leggen in de pandakte van een notaris. Deze hypotheekakte geeft de uitlenende partij een juridisch sterkere positie als schuldeiser, zoals bij faillissement. Of als de lenende partij meerdere schulden heeft. Daarnaast neemt de geldverstrekker dus de woning als pand en heeft hij overtuigend bewijs van het bestaan ​​van de lening met de notariële hypotheekakte.

Als u een deel van de lening wilt financieren met een gezinspand, moet u toestemming vragen aan de eerste geldschieter (bank) om de hypotheek te registreren. Een notaris legt de lening schriftelijk vast in de familiepandakte en zorgt voor inschrijving in het kadaster.€