faillissementsprocedure

Wat is een faillissement en wat zijn de fasen van een faillissement? Hoe wordt het vermogen van een failliet verklaard onder de schuldeisers verdeeld?

Wat is faillissement?

Faillissement is een gerechtelijk beslag op alle activa ten behoeve van schuldeisers. Een persoon die failliet is verklaard, heeft geen zeggenschap over zijn vermogen. Alle activa worden verkocht en crediteuren worden uit de opbrengst betaald.

Faillissement vooruitgang

Faillissement bestaat uit twee fasen:

conservatieve fase
: stroom is “bevroren”

Uitvoeringsfase
: deze fase richt zich op de verkoop van activa en de verdeling van de opbrengsten onder crediteuren

Faillissement vooruitgang
conservatieve fase
1. Verzoek aan de rechtbank
2. Uitspraak faillissement + benoeming curator en rechter-commissaris
3. Staat van activa en staat van crediteuren
4. Beoordeel vergadering
Uitvoeringsfase
5. Verkoop de activa en verdeel de opbrengst
6. Definitieve distributielijst

Aanvraag bij de rechtbank

Een faillissement begint met het indienen van een rechtszaak bij de rechtbank. Dit verzoek wordt in 90% van de gevallen ingediend door schuldeisers, maar de schuldenaar kan ook zelf faillissement aanvragen met een verzoekschrift. Uit het verzoekschrift blijkt dat aan de faillissementsvoorwaarden is voldaan.

faillissementsverklaring

Als de rechtbank het verzoek overtuigend vindt, wordt de schuldenaar failliet verklaard. Er treedt een staat van faillissement in: alle activa worden in beslag genomen en de schuldenaar verliest de controle over zijn activa. De faillissementsbeschikking omvat tevens de benoeming van een curator en een rechter-commissaris. In deze faillissementsfase wordt het vonnis tevens gepubliceerd in de Staatscourant en dagbladen.

Curator:
een advocaat die het faillissement overneemt.

Scheidsrechter:
rechter die toezicht houdt op trustee

Zodra het faillissement is aangevraagd, begint de “executiefase”.

Staat van activa en staat van crediteuren

De curator geeft nu een overzicht van het vermogen en de crediteuren van de failliete vennootschap. Hij stelt ook een lijst op van alle vorderingen van schuldeisers en stelt een lijst op van de volgorde waarin de schuldeisers zullen worden betaald.

Vergadering bekijken

Alle schuldeisers worden uitgenodigd voor de beoordelingsvergadering. Het doel van deze incasso is het maken van een lijst van vorderingen en de procedure voor de betaling van deze vorderingen.

Activa verkopen

De activa van de failliet verklaarde persoon worden verkocht en de verkregen gelden worden verdeeld onder de schuldeisers, volgens de lijst die tijdens de schuldeisersvergadering is opgesteld. In bijna alle gevallen kunnen niet alle schuldeisers worden betaald.

Het einde van het faillissement: de definitieve distributielijst

Zodra alle items zijn verkocht, wordt er een lijst gemaakt met alle crediteuren waar het geld van de verkoop naartoe gaat. Als schuldeisers bezwaar willen maken, moeten zij dat binnen tien dagen doen. Na tien dagen wordt de definitieve uitdelingslijst “bindend” en eindigt het faillissement.€