Faillissementsbank: de deposant krijgt zijn geld sneller terug

Sneller je geld terug als de bank failliet gaat? De Europese Commissie wil dat de spaarder het geld veel sneller terugkrijgt als de bank in betalingsmoeilijkheden komt of failliet gaat. We hebben een garantieregeling van de DNB, maar de afwikkeling kan enkele maanden duren. Hoe veilig is uw geld op de bank eigenlijk? We weten immers maar al te goed dat een bank failliet kan gaan.

Depositogarantiestelsel als spaargarantie

Gelukkig is het depositogarantiestelsel als een vangnet voor particulieren en kleine ondernemers die sparen bij een bank met een Nederlandse bankvergunning. Dit vangnet geldt echter niet voor andere deposanten zoals overheden en waterschappen. Aan de andere kant hebben deze regeringen, in plaats van individuen, gemakkelijk toegang tot banken zoals:

Allemaal zeer solide banken met een triple A-rating: AAA, die op zijn beurt niet door particulieren kan worden gebruikt.

Spaarbank. Nederlandse bank of buitenlandse bank?

Spaarbanken in Nederland zijn relatief veilig, gegarandeerd tot maximaal 100.000 euro per deposant en per instelling. Dus iedereen die grotere bedragen spaart, doet er goed aan zijn geld te spreiden. U moet echter niet zo ver gaan dat u kiest voor een spaarbank met een hoge rente, maar zonder voldoende garantie. Controleer bij een buitenlandse bank altijd voor welk depositogarantiestelsel die bank geldt. Veiligheid eerst. Gelukkig is veilig sparen in ons land eenvoudig mogelijk en is er een relatief goed vangnet voor sparen en vermogen.

Een spaarbank kan failliet gaan

Als een bank die onder het depositogarantiestelsel valt failliet gaat, is er werk aan de winkel. Er moeten veel formulieren worden ingevuld om de claims bekend te maken. Er wordt een curator aangesteld om te bepalen hoeveel geld er nog uit de failliete boedel kan worden gehaald etc. Afrekeningen bij bijvoorbeeld DSB bank vinden al jaren plaats. Bij Van der Hoop Bankiers kregen spaarders die meer dan de gegarandeerde bedragen op de bank hadden gestort een groot deel van hun geld terug omdat de bank voldoende waarde aanhield. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn, als je meer dan 100.000 op één bank hebt staan, kun je veel geld verliezen.

Depositogarantiestelsel

Dan het administratieve proces. Voor de bedragen die onder het depositogarantiestelsel vallen, geldt in beginsel een betalingstermijn van drie maanden. De Nederlandse Bank kan echter van deze termijn afwijken. U krijgt de gegarandeerde bedragen snel terug, het spaaroverschot kan voor lange tijd verloren gaan. Terwijl tegenwoordig de rekening op deze manier wordt geopend, heeft de spaarder het bedrag op deze manier overgemaakt en zeker niet iedereen is zich bewust van deze risico’s.

Europese commissie

De Europese Commissie wil dat spaarders hun geld indien mogelijk binnen enkele dagen terugkrijgen. Dit is niet alleen goed nieuws voor de deposant, maar ook een middel om de destabiliserende effecten van een bankfaillissement op het systeem verder te verminderen. Ter vergelijking: in de VS zijn uitbetalingen binnen 48 uur al gebruikelijk. Alle EU-lidstaten hebben hun garanties inmiddels verhoogd naar € 100.000.

Slot

In de periode van hoogconjunctuur kun je vergeten dat de bank failliet kan gaan en je spaargeld in gevaar kan komen. Fout, je spaargeld verdelen blijft slim (zet niet alles in één mandje). Alleen wie zich aan de door de bank gegarandeerde bedragen blijft houden, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn spaargeld.€