Factoring: wat is non-recourse en reverse factoring?

Factoring bestaat al sinds de twintigste eeuw, maar is anno 2016 nog een minder bekende vorm van bedrijfsfinanciering bij het grote publiek. Factoring is populairder in de VS dan in de Lage Landen. Er zijn echter ook factoringmaatschappijen actief in België en Nederland en vooral voor groeiende bedrijven biedt deze oplossing veel voordelen. Nadelen zijn beperkt maar onbestaande, en ze beginnen met het prijskaartje. Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen recourse en non-recourse factoring. Een nieuw product met toenemende populariteit is “reverse factoring”. Deze formule overwint enkele van de nadelen van klassieke factoring. Wat houdt dit nu precies in en is het een interessante financieringsvorm?

Betekenis en definitie

Wat is factoring?

Het grootste probleem voor de meeste bedrijven is het risico op oninbare vorderingen. Dit is het risico van wanbetalers. U stelt facturen op, maar steeds meer klanten betalen te laat of in het ergste geval helemaal niet. Te weinig liquiditeit en bedrijfsmiddelen vormen een van de grootste risico’s voor de gezondheid van een onderneming. Een factoringmaatschappij, ook wel ‘factor’ genoemd, kan hiervoor een oplossing bieden.

In ruil voor een jaarlijkse vergoeding neemt de factoringmaatschappij uw wanbetalingsrisico op zich. Het is alsof je je facturen verkoopt aan een bank of ‘factor’. Daarna gaat ze verder met haar plan. Als bedrijf ontvangt u het meeste geld (meestal tussen de 60 en 90% van het bedrag) direct nadat de factuur is opgemaakt en voordat de klant ook maar één euro heeft betaald. Daarom betaalt de factoringmaatschappij uw facturen vooraf. U ontvangt de resterende rente pas als de klant daadwerkelijk betaalt.

Factoring in enge zin

De diensten van een factoringmaatschappij kunnen beperkt zijn tot alleen factuurfinanciering. Dit is de eenvoudigste en schoonste vorm van factoring. Een factor geeft een voorschot op uw facturen in ruil voor een afgesproken jaarlijkse vergoeding.

Factoring in brede zin

Als klant van een factoringmaatschappij kunt u er echter ook voor kiezen om alle debiteurenbeheer aan de factor over te dragen. Ook zorgt zij voor monitoring en incasso. Het spreekt voor zich dat de cost of ownership hoger is dan wanneer u alleen facturen voorschiet.

Regressieve of niet-regressieve factoring?

Factoringformules zijn er in twee hoofdvormen. We hebben het over regressie en non-regressie factoring. Bij het starten van een bedrijf met een factor is het belangrijk om te weten om welke formule het gaat.

Factoring zonder verhaal

Bij deze vorm van factoring zorgt de factoringmaatschappij voor de financiering en voorschotten voor uw facturen, maar zelfs het kredietrisico wordt overgedragen aan de factor. Met andere woorden: het risico van de in gebreke blijvende debiteur gaat volledig over op de factoringmaatschappij. Als de klant niet betaalt, is het niet langer jouw probleem en zijn gebakken peren de factor.

Regressiefactoring

Het principe is hetzelfde als bij non-recourse factoring, maar met één verschil: ondanks het voorschot is het kredietrisico niet alleen de factoringmaatschappij. Als hij de vordering niet binnen de afgesproken termijn terugkrijgt, zal zij nogmaals bij u aankloppen om de rekening te betalen. Daarna moet je nog steeds aandringen op de slechte betaler om betaald te worden.

Wat is het beste?

Factoring zonder verhaal is in opkomst, maar de meeste factoringmaatschappijen geven nog steeds de voorkeur aan verhaal. U vraagt ​​zich misschien af ​​waarom u als klant voor regres kiest, maar deze vorm is niet per se slechter dan non-recourse factoring. Aangezien een deel van het risico nog steeds door uzelf wordt gedragen, kan deze factor ook een aanzienlijk lager tarief bieden. Daarom is het meestal aanzienlijk goedkoper dan non-recourse.

Deze formule biedt ook vaak een hoger vooruitbetalingspercentage op facturen. U kunt vijfenzeventig procent van uw facturen krijgen met een no-refund-formule en tot negentig procent met een regresaanvraag. Deze vijftien procent komt de liquiditeit en de bedrijfsmiddelen van uw bedrijf ten goede.

Vaak kan deze factor ook een groter percentage van uw klantenbestand goedkeuren wanneer u voor verhaal kiest. Zo kunt u meer facturen overboeken naar factoring dan met non-recourse factoring.

Daarom is het belangrijk om de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen tegen de kosten en risico’s die aan elke vorm zijn verbonden.

Voordelen:

Factoring heeft veel voordelen, waaronder soepelheid en flexibiliteit van het product. Dit is een niet te onderschatten troef, zeker voor bedrijven die volop groeien.

Groeit mee met het bedrijf

Het grote voordeel van factoring is dat debiteuren automatisch meegroeien met het klantenbestand van het bedrijf. Het is soepel, flexibel en zeer comfortabel.

Bij traditionele bankleningen is de situatie heel anders: het bedrijf krijgt een geldlening van bijvoorbeeld 20.000 euro, maar naarmate het bedrijf groeit, de omzet stijgt en ook de uitgeschreven facturen stijgen, is het al snel weer te kort. Gevolgen? Als ondernemer kunt u regelmatig bij de bank terecht om een ​​verhoging van de kredietlijn aan te vragen, waarvan u van tevoren niet eens zeker weet of deze zal worden toegestaan. Met factoring heb je die constante onzekerheid niet.

Tijdwinst en minder administratie

De hoeveelheid tijd die een bedrijf elk jaar besteedt aan het opsporen van facturen en het herinneren van klanten die niet betalen, is vaak niet te overzien. Wanneer een factoringbedrijf al deze activiteiten verwijdert, bespaart u veel tijd.

Onmiddellijke liquiditeit

In plaats van angstig af te wachten of en wanneer de klant gaat betalen, ontvangt u direct na het opmaken van de factuur een voorschot van de factoringmaatschappij. Dit is echter bijna nooit 100%. Het varieert meestal van 75 tot 90% van het factuurbedrag. Direct geld zien is een niet te onderschatten voordeel.

Bescherming tegen wanbetalers

Door uw facturen door te sturen naar een factor, bent u beter beschermd tegen wanbetalers.

minpuntjes

Kostprijs

Factoring voegt waarde toe aan het bedrijf en biedt veel voordelen, maar de kosten zijn vaak schandalig in vergelijking met traditionele bankleningen. Het spreekt voor zich dat zo’n dienst, waarbij de factor niet alleen het debiteurenrisico van uw bedrijf overneemt, maar vaak ook de opvolging en incasso verzorgt, zijn eigen prijs heeft. Aan de factor moet een vaste maandelijkse commissie worden betaald. Veel luchtvaartmaatschappijen rekenen een percentage van 0,50% tot 2% van de jaaromzet als jaarlijkse vergoeding.

Aan de andere kant betekent factoring ook dat u mogelijk minder medewerkers nodig heeft om facturen te administreren en te controleren. De kosten moeten daarom worden bezien in het licht van de verlaging van de personeelskosten.

Niet elk bedrijf is geïnteresseerd

Factoringbedrijven zijn vaak “kieskeurig” en kieskeurig. Ze bieden hun diensten vaak alleen aan aan gevestigde bedrijven. Een jaaromzet van 250.000 euro is voor veel factoringmaatschappijen het minimum, andere eisen zelfs een omzet van minimaal een paar miljoen euro per jaar.

Ook mag uw omzet niet sterk afhankelijk zijn van één of twee grote klanten. Buitenlandse leveranciers worden niet uitgesloten, maar wel als ze zich in bepaalde gesloten markten bevinden.

Ook is het twijfelachtig of het voor een klein bedrijf interessant is om op factoring te vertrouwen. Meestal wegen voor kleinere bedrijven de kosten van het product niet op tegen de gemaakte winst.

Uitgesloten leveranciers

De factor kan weigeren facturen van onvoldoende kwaliteit voor individuele debiteuren op te nemen in de vooruitbetaling.

Afbeelding voor klanten

Werken met een factor kan sommige klanten afschrikken. Ze zullen bang zijn dat de factoringmaatschappij minder flexibel zal zijn met late betalingen dan wanneer het in jouw handen ligt. Of u echt een klant wilt aantrekken die nu al twijfelt of hij uw bedrijf op tijd zal kunnen betalen, is een tweede.

Transparantie

Wanneer u met factoring werkt, kunt u alleen een extern bedrijf (de factoringmaatschappij) transparantie geven over het reilen en zeilen van uw bedrijf. Dit idee lijkt de bedrijfsleider niet altijd goed.

Reverse factoring of supply chain-financiering

Nieuw Formule

Reverse factoring, ook wel ‘supply chain financiering’ genoemd, is een vrij nieuwe formule. Het wordt nog niet zo vaak aangeboden, wellicht ook omdat het voor de factoringmaatschappij minder interessant is dan traditionele factoring.

Verschil met traditionele factoring

Reverse factoring is vergelijkbaar met klassieke factoring, maar bevat een extra tussenstap. Hierbij zijn niet alleen het bedrijf en de bank betrokken, maar ook de klant of het bedrijf aan wie de factuur is gericht.

Wanneer een bedrijf een factuur uitgeeft aan zijn klant, keurt deze eerst de factuur goed. Pas daarna wordt de factuur (die de klant al heeft goedgekeurd) naar de factoringmaatschappij gestuurd. De factor betaalt uw bedrijf direct uit en de klant betaalt de factor later op het geplande tijdstip.

Andere hoek:

Bij klassieke factoring kijkt de factoringmaatschappij vooral naar de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de facturatiemaatschappij. Bij reverse factoring speelt de financiële kwaliteit van de leveranciers en klanten aan wie de facturen zijn gericht een beslissende rol bij het bepalen van de prijs.

Dus als uw bedrijf vooral te maken heeft met zeer goede debiteuren, kunt u in aanmerking komen voor reverse factoring, ook als uw omzet nog niet zo hoog is of uw klantenbestand nog niet erg verspreid is. Als u een klein bedrijf bent met grote, stabiele klanten, komt u misschien niet in aanmerking voor klassieke factoring, maar wel voor reverse factoring.

Voordelen:

Reverse factoring heeft doorgaans aanzienlijk lagere kosten dan traditionele factoring. Dit geldt immers alleen voor goedgekeurde facturen. Daarnaast richten ze zich vaak ook op gevestigde marktpartijen die letten op hun imago en reputatie in de markt. Hierdoor is het risico op niet-betaling van de factuur veel lager dan bij conventionele factoring.

Een ander belangrijk voordeel is dat het voorschotpercentage vaak hoger zal zijn dan bij traditionele factoring en kan oplopen tot honderd procent en dus tot het volledige factuurbedrag. Nogmaals, de reden is dezelfde: de factuur is al goedgekeurd, dus het risico op wanbetaling is veel lager. Om deze reden is reverse factoring bijna altijd non-recourse factoring.

Bron: Yarmoluk, Pixabay

Factoringbedrijven in Nederland

Prijzen en diensten kunnen sterk verschillen van aanbieder tot aanbieder. Het is dus een goed idee om van verschillende spelers een aanbieding te vragen voordat je gaat.

België

Vrijwel alle grote banken in België bieden factoring aan via dochterondernemingen. Zo kan je voor BNP Paribas terecht bij BNP Paribas Fortis Factor en voor KBC bij KBC Commercial Finance. Factoring is ook beschikbaar voor enkele kleinere banken, zoals Bank Van Breda.

Naast banken zijn er ook diverse andere spelers op de markt actief. Dit zijn factoringmaatschappijen die gespecialiseerd zijn in dit soort kredieten. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn Eurofactor, Atradius, Commercial Finance Group en Abafactoring.

Nederland

U kunt contact opnemen met grote banken zoals ING (ING Commercial Finance) of ABN Amro (ABN Amro Commercial Finance). Deutsche Bank biedt ook factoringdiensten aan in Nederland.

Andere marktpartijen met vaak interessante voorwaarden zijn DAS Factoring, Freelance Factoring, De Lage Landen, Alfa Commercial Finance en Abc Finance.

Lees verder