Extra studieschuld afbetalen en een grotere hypotheek krijgen

Extra studieschuld afbetalen of niet? Het is zo vanzelfsprekend dat je een studieschuld en een goede baan hebt en nu een huis wilt kopen. Kun je dan een grotere hypotheek nemen om je studieschuld af te lossen en zo een deel van je studieschuld af te lossen? En als het mogelijk is, is het dan verstandig omdat je de ene schuld inruilt voor de andere, en wat levert dat je op? Omgekeerd, nu lenen en later minder hypotheek? Onder het nieuwe leenstelsel studiefinanciering kun je in 2019, 2020 en 2021 geld lenen voor je studie. Sommigen lenen zoveel mogelijk, wat niet onlogisch is aangezien de rente in 2018, 2019 en 2020 nul procent is. De rente op studieleningen is niet fiscaal aftrekbaar. Goedkoop lenen tijdens je studie en daarna een lagere hypotheek afsluiten kan een goedkoop alternatief zijn voor woningfinanciering.

Studieschuld opnemen in hypotheek, wat zijn de regels?

Wie in 2020 of 2021 een woning wil kopen en een hypotheek wil afsluiten, is aan bepaalde regels gebonden. Stel dat u een studielening heeft en uw schuld wilt consolideren in de aankoop van een huis door een hogere hypotheek af te sluiten dan het huis noodzakelijkerwijs vereist. Zo kun je meteen je studieschuld aflossen, maar wat zijn de regels? Zit er een limiet op de hypotheek en welke aflossingen breng je financieel binnen?

Een grotere hypotheek afsluiten en je studieschuld aflossen?

Sluit je in 2020 of 2021 een nieuwe hypotheek af, dan mag je hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde van de woning. De meeste kredietverstrekkers beschouwen de getaxeerde waarde van uw woning als de relevante marktwaarde en hanteren in sommige gevallen de WOZ-waarde. De biedprijs van het huis wordt nooit gebruikt. Als het inkomen het toelaat, kan de resterende schuld van 100% worden kwijtgescholden.

Voorbeeld maximale hypotheekberekening op basis van marktwaarde

Als de getaxeerde waarde van de woning 250.000 euro is, mag de hypotheek niet hoger zijn dan 260.000 euro. Hiervan is 5.000 euro overdrachtsbelasting, 250.000 euro voor de aankoop van een huis en andere notariskosten en hypotheekafsluitingskosten.

Studieschuld meefinancieren en aflossen?

Daaruit blijkt meteen dat het medefinancieren van studieschuld met een hypotheek niet is toegestaan. Sterker nog, zodra bekend is dat je studieschuld hebt, wordt de maximaal toegestane hypothecaire lening ook met 0,75% verlaagd en kan de bank of kredietverstrekker eenvoudig de hoogte van je schuld in BKR verifiëren. In 2012 was deze hypotheekkorting nog 2% onder het oude stelsel van studiefinanciering. Daarnaast is het de vraag wat je financieel wint door je studieschuld af te lossen met een aanvullende hypotheek, aangezien de rente op studieschulden in de meeste gevallen laag en lager is dan de huidige hypotheekrente. Zelfs na aftrek van de IRS-teruggave, zal uw studieschuld minder zijn dan uw netto hypotheekrente. Hoeveel lager hangt af van je studiejaar. Daarnaast zijn DUO-voorwaarden met een aflossingstermijn van maar liefst 15 jaar over het algemeen zeer redelijk te noemen. Ook de lage rente staat vijf jaar vast:

Hoeveel rente moet ik betalen over studieschuld in 2019, 2020 en 2021?

Je laatste jaar met studiefinanciering Begin rentevaste periode Einde rentevaste periode Rente
Het jaar 2021 01-01-2022 31.12.2023 0,00% (verwacht)
2020 jaar 01-01-2021 31.12.2022 0,00% (verwacht)
2019 jaar 01-01-2020 31.12.2021 0,00%
2018 01-01-2019 31.12.2021 0,00%
2017 jaar 01-01-2018 31.12.2021 0,00%
2016 jaar 01-01-2017 31.12.2021 0,00%
2015 jaar 01-01-2016 31.12.2020 0,02%
2014 jaar 01-01-2015 31.12.2019 0,12%
jaar 2013 01-01-2014 31.12.2018 0,81%
2012 jaar 01-01-2013 31.12.2017 0,6%
2011 01-01-2012 31.12.2016 1,39%
2010 01-01-2011 31.12.2015 1,50%
2009 01-01-2010 31.12.2014 2,39%
2008 01-01-2014 31.12.2018 0,81%
2007 01-01-2013 31.12.2017 0,6%
2006 01-01-2012 31.12.2016 1,39%
2005 jaar 01-01-2011 31.12.2015 1,50%
2004 01-01-2010 31.12.2014 2,39%
2003 01-01-2014 31.12.2018 0,81%
2002 01-01-2013 31.12.2017 0,6%
2001 01-01-2012 31.12.2016 1,39%
2000 jaar 01-01-2011 31.12.2015 1,50%

Hoe kun je je studieschuld verder aflossen en aflossen?

Studieschuld blijft je achtervolgen en je betaalt rente, hoe laag deze ook is. Als u voldoende spaargeld heeft, kan het verstandig zijn om af te lossen, aangezien de spaarrente ook laag is. Een donatie kan helpen om schulden te verminderen. Maar je gebruikt je geld vooral om extra studieschuld af te lossen omdat je er vanaf wilt, niet omdat het je veel geld gaat opleveren. Sterker nog, nogal wat studenten sluiten studieschulden af ​​om er geld mee te verdienen. Ze beleggen hun geld of zetten het op een spaardeposito en verdienen zo extra rendement. Of het redelijk is, is ook twijfelachtig, en de wetgever heeft uw lening daar nooit voor bedoeld.

De conclusie over studieschuld moet in 2019, 2020 en 2021 extra worden afgelost met een extra lening.

Extra aflossen met een extra hypotheek is niet toegestaan. Je kunt nog steeds een persoonlijke lening of een andere lening afsluiten om je studieschuld te verminderen, maar in bijna alle gevallen zal de rente die je betaalt over de nieuwe lening hoger zijn dan de lening die je van DUO hebt gekregen, dus je hoeft niet betaal het. Het kan zelfs voordeliger zijn om tijdens je studie meer te lenen, waardoor je later een kleinere hypotheek nodig hebt. U zet het geleende geld tegen een lage rente op een spaarrekening of gebruikt het om een ​​woning te financieren. Overigens is de rente die je betaalt over je studielening niet fiscaal aftrekbaar.

Lees verder