Extra leningen en hypotheekrenteaftrek

Lenen op uw woning en daarvoor hypotheekrenteaftrek krijgen is gewoon mogelijk. Heeft u extra geld nodig voor uw woning en financiert u deze verstandig? Dan kunt u via de Belastingdienst en uw belastingaangifte aftrek krijgen voor de rente die u betaalt. Soms is lenen zelfs slimmer dan bijbetalen. Sterker nog, te veel betalen kan je ertoe dwingen later duur geld te lenen.

Verhoog de hypotheek door de hypotheekrente af te trekken

Geld lenen voor een huis

Er kunnen veel redenen zijn waarom u geld wilt lenen voor uw woning. U kunt lenen door uw hypotheek te verhogen of een nieuwe lening aan te gaan. Is de nieuwe lening een persoonlijke lening of is uw hypotheek een aanvullende hypotheek, dan is de rente die u betaalt in veel gevallen gewoon aftrekbaar van uw inkomen. Heel wat mensen zijn druk bezig met het aflossen van hun hypotheek, maar vergeten dat ze misschien ook geld nodig hebben om hun tuin te renoveren of te renoveren. Ja, dan moet je weer geld lenen.

Energiebesparende maatregelen kosten ook geld

Denk aan de impact van verplichte energielabels. Er is een tijdelijk en definitief energielabel. Het voorlopige energielabel heb je gratis gekregen, het definitieve energielabel is verplicht als je de woning met boete wilt verkopen of verhuren. Het definitieve energielabel is niet gratis. Als u een goede prijs wilt krijgen bij de verkoop van uw huis of uw stookkosten wilt verlagen, kunt u de waarde van uw huis verhogen door op tijd een aantal energiebesparende maatregelen te nemen en vervolgens het definitieve energielabel aan te vragen. Een beter energielabel verhoogt de waarde van uw woning. Maar hoe gaat u deze investeringen in uw woning betalen? U heeft de keuze tussen niets doen, uw spaargeld gebruiken of geld lenen:

Een hypotheek of persoonlijke lening

Er zijn enkele voorwaarden als u de hypotheekrente over uw lening wilt aftrekken. Zo moet de lening maandelijks worden afgelost volgens de lijfrente. Ook moet u kunnen aantonen dat u binnen zes maanden na aanvang van de verbouwing een lening heeft afgesloten en dat u het geld heeft gebruikt om verbeteringen aan uw woning aan te brengen. De dagen dat u rente op een aanhangwagenlening kunt aftrekken, zijn voorbij, maar de aftrek voor huiseigenaren is nog steeds van toepassing. In dat geval moet de aanvullende lening worden aangemeld bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst via uw aangifte inkomstenbelasting niets weet van de lening, is de hypotheekrenteaftrek voor de verhoogde lening niet mogelijk.

Wat is de goedkoopste financiering?

Vervolgens kun je wat rekenwerk doen om te bepalen wat beter is: je bestaande hypotheek verhogen, een extra hypotheek afsluiten of een onderhandse lening aangaan. Financieel zal een hypotheek goedkoper zijn dan een persoonlijke lening omdat de hypotheekrente laag is en de aflossing over vele jaren kan worden gespreid. Aan de andere kant worden de hypotheekeisen elk jaar strenger. Een persoonlijke lening is makkelijker af te sluiten maar kent een hogere rente. Een andere factor kan zijn dat u de woning op korte termijn wilt verkopen. Dan is een snelle financiering om u in ieder geval op weg te helpen waarschijnlijk nog belangrijker dan een langer hypotheektraject. Een hypotheek vereist een notaris, een woningtaxatie en wat administratieve rompslomp. Daarentegen wordt een persoonlijke lening veel aangeboden. Een doorlopend woonkrediet afsluiten heeft minder zin als u deze niet elke maand aflost omdat u de hypotheekrenteaftrek verliest. In veel gevallen is het voordeel van een doorlopend krediet dat je met de kredietverstrekker een langere looptijd kunt bedingen dan bij een persoonlijke lening.

Lenen voor een nieuwe woning zonder hypotheekrenteaftrek?

Lenen is niet alleen een probleem bij het repareren of verbeteren van uw woning, maar vaak ook wanneer u naar een grotere woning wilt verhuizen. Als u een grotere hypotheek nodig heeft dan op de woning van de oude eigenaar stond, dient u rekening te houden met de zogenaamde bijtellingsregeling. Met deze opwaardeerregeling gebruikt u de overwaarde van de verkoop van uw woning voor de aankoop van uw nieuwe woning. Met andere woorden: als het eigen vermogen gelijk is aan nul, mag u de hypotheekrente aftrekken van de totale hypotheek. Als het eigen vermogen € 100.000 is, mag u alleen de hypotheekrente aftrekken van de hypotheek, die niet meer is dan de aankoopprijs van de nieuwe woning minus de waarde van het eigen vermogen van € 100.000. Dit laat maar weer eens zien dat terugbetalen niet altijd de beste keuze hoeft te zijn.

Betaal niet te veel op je hypotheek

Terugbetalen is per definitie een manier om waarde toe te voegen, maar het kan ook door de kwaliteit van uw woning te verbeteren. Later aflossen en geld lenen met een opstaphypotheek is vaak onverstandig omdat het de hypotheekrenteaftrek beperkt.

Komt u nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek?

Komt u nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek? Het antwoord is ja, tenzij. De hypotheekrenteaftrek eindigt als:

Blijf dus goed op de hoogte van je plannen.

Lees verder