Euro-, herdenkings- en verzamelmunt

Jarenlang waren Nederlanders gewend aan de letter f gevolgd door een getal met wisselend aantal cijfers, gevolgd door een komma en nog twee cijfers. Even een indicatie van wat iets kostte of het bedrag dat overgemaakt moest worden. In januari 2002 veranderde dit en werd vervangen door een vreemd symbool, de €. De euro is geboren met alle problemen. Jarenlang gewend aan een bepaald systeem zorgde de invoering van de euro in eerste instantie voor veel rekenwerk, aangezien bijna iedereen over wilde stappen op de oude betrouwbare gulden.

Naam keuze euro

De Europese munteenheid was oorspronkelijk bedoeld om de ecu te heten, wat een afkorting is voor de Europese munteenheid en ooit de naam was van de Franse munteenheid (écu, wat schild betekent). Aangezien u in Duitsland als oe wordt uitgesproken, zou ECU in Duitsland als ekoe klinken, wat als een grappig geluid werd beschouwd. Op aanraden van Gemain Pirlot (een Belgische leraar Frans en geschiedenis) werd de naam Euro op het laatste moment gekozen.

Designer bankbiljetten en munten

De euro heeft vijftien coupures, waaronder acht euromunten en zeven eurobankbiljetten. Munten hebben een Europese platte kant en kunnen gevuld worden met het land zelf. De Europese kant is ontworpen door de Belg Luc Luix als medewerker van de Koninklijke Belgische Munt. Op het platteland van de eerste Nederlandse munten, ontworpen door Bruno Ninaber van Eiben, staat de toenmalige koningin Beatrix afgebeeld. Eurobankbiljetten zijn in alle landen hetzelfde. De officiële ISO-code voor de euro is EUR.

Euro als gulden zonder meervoud

Munten en bankbiljetten hebben geen meervoudsvormen. Deze meervoudsvormen variëren van taal tot taal en geven euro, euro, euro, euro, enz. Dit zou munten en biljetten uit verschillende landen onderscheiden, en dat was niet de bedoeling. Overigens kende Nederland nooit de meervoudsvorm, en bijvoorbeeld honderd gulden was geen honderd gulden.

Munten en distributie op de bank

In Nederland worden munten geproduceerd door KNM (Koninklijke Nederlandse Munt) gevestigd in Utrecht. KNM is verantwoordelijk voor de productie van munten van het Ministerie van Financiën. De distributie van munten wordt verzorgd door banken en particuliere beveiligingsbedrijven. De Nederlandsche Bank beschikt over een noodmagazijn waar tijdelijke overschotten kunnen worden gestort en tekorten kunnen worden opgenomen.

Speciale euromunten

Naast de gebruikelijke betaalmunten zijn er ook speciale euromunten in omloop ter herdenking van een feit of voor verzamelaars. Herdenkingsmunten kunnen in het hele eurogebied voor betalingen worden gebruikt, maar herdenkingsmunten alleen in het land waar ze zijn uitgegeven.

herdenkingsmunt

Herdenkingsmunten kunnen eenmaal per jaar door de staat worden uitgegeven. Op de nationale zijde van de munt staat een herdenkingsteken van de gebeurtenis. De eerste herdenkingsmunt van de euro werd in 2004 door Griekenland uitgegeven ter herdenking van de Olympische Spelen. In Nederland verscheen de eerste herdenkingsmunt in 2007 in verband met de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome.

Een verzamelmunt

Verzamelmunten zijn meestal vijf of tien euro waard. Ze zijn gemaakt in verschillende kwaliteiten. Als ze van goud zijn, kunnen ze alleen voor meer worden gekocht dan op de munt staat vermeld.

Guldenbiljetten zijn nog inwisselbaar

Hoewel de euro al geruime tijd een betaalmiddel is, kunnen de oude guldenbiljetten nog tot 1 januari 2032 worden ingewisseld bij De Nederlandsche Bank. Munten zijn niet meer inwisselbaar.

Lees verder