Erfenis – testamenten

Bij overlijden rijst de vraag naar de positie van de langstlevende ten opzichte van de kinderen. Door het hertrouwen en de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot bestaat de kans dat uw kinderen nooit iets uit uw nalatenschap zullen ontvangen. Het heet stiefkind gevaar. Om kinderen te beschermen tegen deze gevaren heeft de wetgever verschillende testamenten opgenomen. Dit artikel gaat in op de werking van het erfrecht.

Erfenis – testamenten en testamenten

Bij overlijden rijst de vraag naar de positie van de langstlevende ten opzichte van de kinderen. Door het hertrouwen en de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot bestaat de kans dat uw kinderen nooit iets uit uw nalatenschap zullen ontvangen. Zo heet het
de gevaren van stiefmoeders
. Om kinderen te beschermen tegen deze gevaren heeft de wetgever verschillende testamenten opgenomen. Dit artikel gaat in op de werking van het erfrecht.

Verklaring van de wilswet

De
juridische afdeling
Als gevolg hiervan krijgt de overlevende alle bezittingen en moet hij alle schulden betalen. Kinderen krijgen alleen een vordering op de langstlevende echtgenoot. Deze verklaring is alleen
vanwege
bij het overlijden van de langstlevende.

Als de langstlevende
hertrouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan
, bestaat de mogelijkheid dat de pasgetrouwde partner, dus de stiefvader, door de scheiding van tafel en bed beter wordt beschermd dan de kinderen. Op het moment van overlijden van de ouder zelf is er immers weer een nieuwe partner die wettelijk beschermd is.

EEN
het recht van wil
geeft het kind het recht om bepaalde spullen uit uw bezit op te eisen van de (stief)ouder. Ieder kind mag het zelf bepalen. Hij moet dan de andere kinderen informeren dat hij zijn recht op vrije wil uitoefent.

Wil en wil

Testamentaire rechten kunnen worden uitgeoefend in een testament
beperken, annuleren of verlengen
. Een uitbreiding zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat kinderen alle rechten op een testament mogen uitoefenen als de eerste van de twee ouders komt te overlijden. Een beperking kan zijn dat kinderen geen opzettelijke rechten meer hebben.

Het moment van toepassing van wilskracht

Een kind kan zijn wilsrecht meerdere keren uitoefenen:

  1. bij het hertrouwen van de langstlevende ouder;
  2. op het moment van overlijden van de langstlevende ouder;
  3. stiefvader tijdens tweede huwelijk;
  4. bij het overlijden van de stiefvader.

De langstlevende (verzorgende) ouder behoudt het recht op:
vruchtgebruik gevorderd goederen
houden. Dit is het geval in situatie 1 en 3. Kinderen kunnen de woning niet claimen, maar krijgen de zogenaamde leegstaande woning. Als de (stief)ouder overlijdt, eindigt het vruchtgebruik en groeit het vermogen van de kinderen van leegstaande naar volle eigendom. Met andere woorden, de kinderen krijgen het volledige bezit en eigendom van het onroerend goed wanneer de langstlevende ouder overlijdt.

Op het moment dat de kinderen hun wilsrecht uitoefenen bij de stiefvader
Situaties 2 en 4
dan kunnen ze het goed
volledig eigendom
vraag naar. Dan hoeven de kinderen ons geen vruchtgebruik op de goederen te geven, maar mogen ze dat wel doen.

Goederen onder erfrecht

U wilt in principe het recht op
bekijk alle soorten producten
, dus roerend en onroerend. Deze goederen moeten afkomstig zijn uit de nalatenschap van de erflater.

Stel dat de langstlevende echtgenoot in gemeenschap van goederen is hertrouwd. In dat geval geldt het wilsrecht uiteraard alleen voor die goederen in de gemeenschap die door de ouder zelf in deze gemeenschap zijn gekomen.

Als de goederen gedurende deze tijd zijn vervangen door nieuwe goederen, is er sprake van vervanging van goederen. Ook op deze “nieuwe” goederen is het erfrecht van toepassing.

Gebruik van de langstlevende (stief)ouder

De langstlevende echtgenoot heeft het recht om goederen die onderworpen zijn aan erfrecht in gebruik te houden. Dit betekent dat de langstlevende niet meer op die goederen kan handelen. Als hij bijvoorbeeld goederen met beperkte rechten wil verkopen of bezwaren, zal hij:
er moet medewerking van kinderen zijn
. Zo nodig zal de kostwinner naar de rechter moeten stappen om toestemming te vragen om de woning te onteigenen of te bezwaren.

Verwerking in kolom III vermogenswinstbelasting

De juridische afdeling is fiscaal
ontkalkt
. Dit betekent dat de kinderen geen aanspraak maken in kolom III en de langstlevende echtgenoot geen schulden heeft aan de kinderen op basis van de wettelijke verdeling (indien u een testament heeft, kan dit anders zijn).

Verworven op basis van het wilsrecht
naakte goederen mogen niet naar het eigendom van de kinderen worden gebracht
moet worden opgenomen in kolom III. In dat geval vult de moeder (stiefmoeder) de volledige waarde van de woning in kolom III in.

willen

De toestand van de afhankelijke vanwege de uitgeoefende wilsrechten kan zeer beperkend zijn. Daarom kiezen sommigen ervoor om het effect van testamenten in een testament uit te schakelen. Een mogelijke beperking kan zijn dat na hertrouwen de langstlevende echtgenoot de volledige eigendom van de goederen behoudt. Maar daarvoor is een testament nodig.

Dus als u geen testament maakt, moet u zich er goed van bewust zijn dat het erfrecht een moeilijke situatie kan creëren voor de langstlevende. Als u geen testament maakt, aanvaardt u deze gevolgen volledig. Als u er anders over denkt, moet u toch naar een notaris om een ​​testament op te stellen. Een belastingadviseur of notaris kan u hier meer over vertellen.

Lees verder