Erfenis kan op verschillende manieren worden aanvaard

Als iemand overlijdt, blijven de naaste familieleden achter. Daarna moeten er beslissingen worden genomen over de erfenis. Het kan nodig zijn om te overwegen of de erfenis geaccepteerd moet worden. Er zijn immers een aantal mensen die schulden achterlaten en met name het erven van een woning kan voor problemen zorgen als deze niet direct verkocht kan worden of als er een te hoge hypotheek op staat. Ook als er een testament is, kan een erfenis worden geweigerd. Het is belangrijk om je goed te informeren over de geldende voorwaarden.

Opties bij het accepteren van een erfenis

Ook als u er niet meteen over nadenkt, kan de erfenis in de schulden terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van dalende huizenprijzen. Als het huis een hypotheekschuld heeft, moet deze worden betaald aan de nabestaanden terwijl het huis niet wordt verkocht. Als deze situatie lang aanhoudt, is er steeds minder eigen vermogen in de woning aanwezig en kan de erfenis zelfs in de schulden terecht komen. Als iemand gewoon de erfenis aanvaardt en blijkt dat de schulden nog bestaan, zijn de nabestaanden verplicht de schulden zelf te betalen. Ook nalatenschap kan onder bepaalde voorwaarden worden aanvaard. Er zijn drie manieren om met erfenis om te gaan:

De betekenis van wil

Veel mensen denken dat het maken van een testament iets is dat later kan worden gedaan. Toch kan het zijn dat u onverhoopt voor onaangename verrassingen komt te staan. Daarom is het goed als het testament door een notaris wordt opgemaakt. Het is belangrijk om vooraf te overleggen met de erfgenamen, vaak de kinderen, die in het testament worden opgenomen. Erfenis kan lastig zijn, vooral als er gemengde gezinnen zijn, maar met een goed geregeld testament weten erfgenamen wat ze kunnen verwachten.

Aanvaarding van erfenis voordelig

Om de erfgenamen niet met een schuld te laten zitten, is het van belang de erfenis voordelig te aanvaarden. Dit is een procedure die zorgvuldig moet worden uitgevoerd en waarvoor u tijdig contact moet opnemen met een notaris. Een notaris is adviseur bij de afwikkeling van onroerend goed. Bij deze procedure is de erfgenaam niet verantwoordelijk voor de schulden die de persoon achterlaat. De notaris maakt samen met de schuldeisers de definitieve versie van de nalatenschap op. Deze vorm van erfacceptatie zal in de toekomst steeds gebruikelijker worden. Een van de belangrijkste onderdelen van een erfenis is immers meestal de woning. Huizenprijzen fluctueren en het verkopen van een huis kan om verschillende redenen lang duren. Soms is er veel achterstallige kinderalimentatie of andere particuliere schulden. Na het overlijden van een dierbare blijft de hypotheekrente lang doorbetaald terwijl er geen inkomen meer is, waardoor het eigen vermogen snel opraakt. Er zijn nog enkele formaliteiten nodig om de gunstig aanvaarde erfenis af te wikkelen. Zo zal de rechtbank griffierechten moeten betalen. Dit is nodig omdat uitkeringsverklaringen bij de rechtbank worden geregistreerd.

Een schone erfenis accepteren

Door puur een erfenis te aanvaarden, verkrijgt een persoon alle goederen in de erfenis. Maar als er schulden zijn, kunnen deze volledig worden verhaald op de erfgenamen. Dit kan erg vervelend zijn omdat familieleden niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan ​​van de schuld. Kinderen zijn meestal op de hoogte van de financiële situatie van hun ouders, maar het kan onduidelijk zijn voor andere familieleden.

Afwijzing van erfenis

Bij weigering geven de erfgenamen onverwijld te kennen dat zij de erfenis niet willen aanvaarden. Dit kan gebeuren in gevallen waarin al duidelijk is dat er schulden zijn. Soms zijn deze dingen erg gevoelig. Nabestaanden kunnen de afwijzing van erfenis zien als een onvermogen om problemen met betrekking tot de dood van een geliefde volledig op te lossen. In deze gevallen is het echter erg belangrijk om rede en emoties te scheiden, anders moet u schulden betalen die al lang niet meer bestaan.

Materiële goederen

Het is altijd belangrijk om heel voorzichtig te zijn met erfenissen. Op deze manier kunt u eerst inventariseren welke items in huis zijn zonder ze uit elkaar te halen. U mag niets meenemen of ergens anders achterlaten. Als dit gebeurt, kunnen de schuldeisers het beschouwen als een vorm van aanvaarding van de zuivere erfenis, en dan is voordelige aanvaarding niet meer mogelijk.

Aantal klanten met een oude schuld

Het probleem is bekend geworden bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Notarissen (KNB) en er wordt een onderzoek ingesteld naar het aantal cliënten met erfschulden. Inmiddels hebben diverse notarissen besloten om de erfenis niet puur standaard te laten accepteren, maar de erfgenamen te adviseren en behulpzaam te zijn, waarbij alleen de erfgenamen worden geaccepteerd.

Erfbelasting

De verkoop van de woning tegen een lagere prijs heeft ook gevolgen voor de erfbelasting. De Belastingdienst houdt bij belastingberekeningen rekening met de waarde van de WOZ. Het huis is ooit getaxeerd. Dit is veranderd om discussie te voorkomen. Maar als de WOZ-waarde wordt berekend op basis van de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, kan de waarde van de woning op het moment van vererving volledig veranderd zijn. Nu heeft het kabinet ingezien dat hier een probleem is en kan vanaf 2012 de WOZ-waarde van het huidige jaar worden gehandhaafd. De peildatum is nog steeds 1 januari en het probleem is iets minder geworden, maar nog niet helemaal weg. Ook de erfgenamen zullen hiermee rekening moeten houden en overleggen met een notaris.

Europese regels voor erfgenamen

Per 17 augustus 2015 zijn nieuwe Europese regels met betrekking tot erfrecht in werking getreden. Deze verandering is vooral belangrijk voor mensen die in het ene land wonen en in het andere. Ook als iemand onroerend goed bezit in een land waar hij slechts tijdelijk woont, is het van belang dat de erfgenamen duidelijk hebben hoe zij de erfenis willen regelen. Het is van belang dat in het testament wordt aangegeven welk land het erfrecht kan bepalen. Daarom is een testament een belangrijk document. Als er niet op tijd maatregelen worden genomen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de nabestaanden. In een testament staat vaak dat Nederlands recht van toepassing is. Dit is heel belangrijk om vast te stellen, aangezien er nog steeds grote verschillen zijn in de rechten van erfgenamen binnen de Europese landen zelf.€