Erfenis gaat niet automatisch over op de echtgenoot (uitsluiting)

Een uitsluitingsclausule opnemen in een testament of bij een schenking? Dit doet u omdat u wilt voorkomen dat uw erfenis of schenking automatisch naar uw schoonzoon of schoondochter gaat na een scheiding of het vroegtijdig overlijden van een kind. Hoe kunt u uw partner en schoonfamilie uitsluiten van een erfenis of schenking en hoe kunt u voorkomen dat uw erfenis wordt uitgesloten van uw echtgenoot? En wat is de juridische rol van de schoonfamilie bij erfenis of na echtscheiding? Iedereen moet zijn eigendom goed regelen met een testament. Zo bepaalt u wie naar welk deel van de erfenis moet gaan en wie uw erfgenamen zijn, ook bij een latere echtscheiding. Of er een testament is of niet, maakt een groot verschil. Wat de Belastingdienst doet en wat u kunt regelen met een uitsluitingsclausule in uw testament of schenking. Kan een vreemdeling ook alles erven of kan dit worden ondervangen door deze anti-echtgenootclausule of anti-dochterclausule?

Hoe voorkomt u dat uw schoonzoon of schoondochter van u erft?

Wel of geen notarieel testament?

De hoofdregel is dat wanneer iemand overlijdt zonder een testament na te laten, het Burgerlijk Wetboek wettelijk bepaalt wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn dan automatisch de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, kinderen van broers of zussen enzovoort. Wil je dat het anders is, dan moet je een testament opmaken bij een notaris. Met een testament kunt u voorkomen dat een vreemde van u of uw schoonfamilie erft. U kunt er ook voor zorgen dat uw erfenis niet in gemeenschappelijk vermogen terechtkomt.

Erfenis niet automatisch ook voor de echtgenoot, schoonzoon of schoondochter, uitsluiting van de koude partij

Een moeilijk punt blijkt vaak de schoonmoeder te zijn, de koude kant. Ouders kunnen niet altijd goed overweg met schoonmoeders. Als u zonder testament overlijdt, erft uw schoonvader niet direct van u, maar krijgt hij mogelijk indirect een deel van de erfenis. Bijvoorbeeld als uw kind in gemeenschap van goederen is getrouwd en na uw overlijden gaat scheiden. De erfenis wordt dan toegevoegd aan de gemeenschap van goederen, tenzij uw kind of u anders afspreekt:

Uitsluitingsclausule in een testament, wat is dat?

Steeds meer Nederlanders wenden zich tot de notaris om
uitsluitingsclausule
sluit indirecte erfenis aan zwagers uit in uw testament. In feite corrigeert het gedeeltelijk het mogelijke huwelijk in gemeenschap van goederen. Dit gebeurt zo vaak dat het Burgerlijk Wetboek in 2018 is gewijzigd, de regels die gelden voor wie vanaf 2018 trouwt en dus ook in 2022: dan is indirecte vererving aan de koude kant van het gezin automatisch uitgesloten, tenzij andersom. het wordt bepaald door de wil. Dat wil zeggen, nee tenzij, niet ja tenzij. Dit zou veel mensen de reis naar de notaris besparen en daarmee de vaak hoge kosten van het testament. Uiteraard werd het tijd om het automatisch te regelen, dus een notaris is alleen in echte uitzonderlijke gevallen nodig. En dus de gevallen waarin het echt nodig is.

Soorten uitsluitingsclausules in een testament

Er zijn verschillende soorten uitsluiting mogelijk, harde uitsluiting (altijd geldig, ook bij overlijden) en zachtere uitsluiting (alleen bij echtscheiding). Aangezien dit niet altijd een standaardoplossing heeft, volgen hier enkele voorbeelden:

Betaling van belastingen en successierechten

Aangezien HMRC altijd aanklopt bij erfrecht en erfopvolging, is het verstandig om van tevoren te weten waar de erfgenamen zullen staan. Maar nog belangrijker is te bepalen wie wat moet krijgen en hoe ze hun dierbaren het beste kunnen achterlaten. Ongeacht of u bijvoorbeeld een testament wilt maken. Het is ook goed voor erfgenamen om te weten dat er geen reden is om schulden alleen via erfenis te erven. Erfenis hoeft immers niet zomaar te worden aanvaard, maar kan ook positief worden afgewezen of aanvaard.

Schoonouders uitsluiten van doneren

Ook kunt u voorwaarden stellen aan de schenking, zodat uw geld bij een scheiding niet naar uw schoonzoon of schoondochter gaat. U kunt een schenking intrekken door een voorwaardelijke en herroepelijke schenking te doen.

Wat is een inclusieclausule?

Met een inclusiebeding wilt u voorkomen dat een schoondochter of schoonzoon van u erft, wat het tegenovergestelde is van een uitsluitingsbeding. Het gaat in per 1 januari 2018, omdat vanaf dan de beperkte gemeenschap van goederen ingaat. Dit geldt voor degenen die in 2022, 2023 en later zijn getrouwd, maar niet voor degenen die vóór 2018 zijn getrouwd. Maar wees voorzichtig, het tegenovergestelde kan ook. Bovendien kunnen uw kind en schoonzoon (of schoondochter) een opnameclausule opnemen in hun huwelijkse voorwaarden om te proberen de uitsluitingsclausule van uw schoonzoon of echtgenoot teniet te doen. clausule. Dan is het goed om te weten dat de uitsluitingsclausule die u in uw testament of schenking opneemt, voorrang heeft op de uitsluitingsclausule voor kinderen en echtgenoten.

Slot

Een uitsluitingsclausule in een testament of schenking is een krachtige manier om te bepalen wat er in de toekomst met het geld gebeurt. Dit vereist een goede administratie van de erfgenaam om te kunnen controleren of het gaat zoals de erflater of schenker het bedoeld heeft. Er zijn ook meerdere gradaties van uitsluiting mogelijk, zo kunt u de erfenis naar de koude kant volledig uitsluiten, maar er zijn ook bewoordingen denkbaar waarbij u kunt opzeggen met het document of testament van uw zoon of dochter. Laat u hierover altijd goed adviseren om later niet voor verrassingen te komen te staan.

Lees verder