Er zijn voordelen aan een aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek heeft veel voordelen. Aflossingsvrije hypotheken zijn toegestaan, maar er zijn enkele regels. Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten laag, waardoor deze hypotheek ook voor iemand die nieuw is op de woningmarkt betaalbaar is. Als u deze hypotheek al lang heeft, dan bent u hier aan het juiste adres. Dan mag de hypotheek nog steeds niet meer bedragen dan 50% van een volledig aflossingsvrije hypotheek. Voor de wederpartij moet het een andere hypotheek zijn. Als de hypotheek aflossingsvrij is, is de hypotheekrente over dat deel niet meer per se aftrekbaar en gaat in box 3. Het kan ook voordelig zijn omdat het uw onroerendgoedbelasting verlaagt.

Een aflossingsvrije hypotheek is onder bepaalde voorwaarden toegestaan

Een aflossingsvrije hypotheek is een voordelige hypotheek zonder aflossingsverplichting

Als de hypotheek volledig aflossingsvrij is, bent u niet verplicht om de hypotheek maandelijks af te lossen. U kunt een terugbetaling doen, maar u hebt de vrijheid om dit niet te doen. De woning is betaalbaar en de lening is zeer flexibel. Wel kunt u een deel van uw hypotheek boetevrij aflossen. Doorgaans wordt 10% van de uitstaande hypotheek boetevrij toegestaan. U lost een deel van de hypotheek af zodra u dat wilt en kunt. Uiteraard moet aan het einde van de hypotheektermijn de hypotheek worden afgelost of verlengd.

Een hypotheek met rente is ook een betaalbare hypotheek voor jongeren

Deze flexibiliteit van een rentedragende hypotheek maakt deze hypotheek ook erg populair onder jongeren. Ze betalen nu misschien een lage hypotheek, maar in de toekomst zullen ze meer verdienen en dan de hypotheek kunnen afbetalen. Verplicht aflossen is, net als andere hypotheken, voor jongeren over het algemeen onbetaalbaar geworden.

Aflossingsvrije hypotheek en lagere netto kosten

De hoogte van de nettolasten van een aflossingsvrije hypotheek is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen minus de hypotheekrente. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de hypotheekrenteaftrek. Houd er bij elk rekenvoorbeeld rekening mee dat de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar duurt en dan stopt.

De hypotheek wordt 30 jaar afgelost zonder rente

Bij een hypotheek van 100.000 euro, een rente van 2,5% en een belastingschijf van 38% zien je maandlasten er als volgt uit:

jaar Hypotheek Aflossing Bruto hypotheekrente Netto hypotheekrente
1 100.000 0 208 128
5 100.000 0 208 128
10 100.000 0 208 128
20 100.000 0 208 128
30 100.000 100.000 0 0

Het spreekt voor zich dat naarmate u periodiek aflost, deze rentelasten afnemen. Netto is het voordeel van aflossen minder omdat aflossen ook een lagere hypotheekrenteaftrek betekent.

Er zijn voordelen aan een aflossingsvrije hypotheek

De voordelen van rentehypotheken zijn:

Er zijn nadelen aan een aflossingsvrije hypotheek

Nadelen van hypotheken zonder aflossing zijn:

Een nieuwe aflossingsvrije hypotheek kan aantrekkelijk zijn terwijl de hypotheekrente laag is. Dan heb je geen hypotheekrenteaftrek op die hypotheek, maar met een lage rente merk je daar ook weinig van. Maandelijkse betalingen zijn extreem laag omdat u niet hoeft terug te betalen. Overigens kan met een nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet meer dan 50% van de getaxeerde waarde of aankoopprijs van de woning worden gefinancierd.

Hypotheek in kolom 3

Ook een hypotheek in kolom 3 kan erg voordelig zijn. Deze hypotheek kunt u, minus een kleine drempel, aftrekken van uw eigen vermogen in kolom 3. Dit kan voordelig zijn als u voldoende vermogen heeft, omdat de belasting in kolom 3 sterk daalt. Er is geen hypotheekrenteaftrek, maar u betaalt wel minder belasting in kolom 3, wat niet verkeerd is in jaren waarin de hypotheekrente laag is en de hypotheekrenteaftrek door de overheid verder wordt verlaagd.

Wat is de executiewaarde van mijn woning?

De executiewaarde van uw woning is gelijk aan 80% tot 85% van de vrije verkoopwaarde voor een bestaande woning en 90% van de aankoopprijs voor een nieuwbouwwoning, inclusief de kosten van meerwerken. Dit maakt het een ruwe indicatie van wat uw huis zou kunnen opleveren bij een gedwongen verkoop. Een andere manier om de waarde van uw woning in te schatten is de WOZ-waarde, maar deze blijft vaak achter.

Sparen om de hypotheek af te betalen

Sparen voor hypotheekaflossing kan op drie manieren:

Eigenwoninghypotheek met belastingvrijstelling

Als u kapitaal opbouwt bij een bank of verzekerde, heeft u onder voorwaarden recht op belastingvrijstelling. Deze vrijstelling is nooit groter dan de eigenwoningschuld. Elk jaar is er een ander bedrag beschikbaar.

Waar kan ik een aflossingsvrije hypotheek krijgen?

Bij de meeste banken kunt u een aflossingsvrije hypotheek afsluiten.

Aflossingsvrije hypotheek

Er zijn twee groepen te onderscheiden. Bijvoorbeeld een huiseigenaar met een aflossingsvrije hypotheek voor 2013 en een groep die daarna een aflossingsvrije hypotheek afsluit. Groep 1 heeft volledige hypotheekrenteaftrek en geniet van alle voordelen van een hypotheek, Groep 2 nieuwe hypotheeknemers komen relatief spaarzaam af. Onder een aflossingsvrije hypotheek van vóór 2013 valt ook een spaarhypotheek, een bankspaarhypotheek of een andere opstalverzekering – KEW.

Conclusies hypotheek met alleen rente

Een aflossingsvrije hypotheek is aantrekkelijk vanwege de flexibiliteit en het hoge eigen risico. Wie meer gaat verdienen, heeft meer financiële mogelijkheden om de hypotheek gedeeltelijk af te lossen. Tot die tijd is deze hypotheek de goedkoopste lening. Zorg ervoor dat als je eenmaal meer inkomen hebt, je ook een buffer opbouwt omdat je op een gegeven moment de hypotheek helemaal moet aflossen.

Lees verder