Er zijn risico’s verbonden aan staatsobligaties

In het verleden werden staatsobligaties als veilige beleggingen beschouwd. We weten nu dat er ook risico’s verbonden zijn aan kredietverlening aan overheden.

Beleggers die hun risico willen beperken, kunnen kiezen voor staatsobligaties (=staatsobligaties). Het rendement op deze beleggingen is laag, maar het risico ook. Het risico op staatsobligaties kan worden onderverdeeld in vier verschillende typen, namelijk het liquiditeitsrisico, het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico. In dit artikel lichten we deze risico’s nader toe.

Liquiditeitsrisico van staatsobligaties

Dit is het risico dat de betreffende staatsobligatie niet tegen een redelijke prijs kan worden doorverkocht. Dit is bijvoorbeeld het geval als er onvoldoende vraag is naar de staatsobligaties van een bepaald land.

Renterisico staatsobligaties

Het renterisico is het risico dat de waarde van de staatsschuld daalt als de rente stijgt. Een staatslening met een hogere rente dan de marktrente zorgt voor een waardestijging van de staatslening. Als de marktrente stijgt, wordt de staatsobligatie minder waard.

Kredietrisico van staatsobligaties

Dit is het risico dat de overheid niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dan kunnen ze de rentebetaling niet veiligstellen of het geleende geld op de vervaldag terugbetalen. In het verleden werd dit risico vaak genegeerd, maar sinds 2011 realiseren beleggers zich dat staatsobligaties bepaalde risico’s met zich meebrengen.

Hoe wordt kredietwaardigheid gemeten?

Het is voor particulieren moeilijk om de kredietwaardigheid van overheden te beoordelen. Kredietwaardigheid wordt duidelijk aangegeven door partijen als Standard & Poors, Fitch en Moody’s. Deze instellingen leveren rapportagecijfers om onder meer een beeld te geven van de kredietwaardigheid van overheden. De hoogst haalbare rating is ‘AAA’. Een lagere credit score resulteert meestal in een hogere rente.

Probeer risico’s te vermijden

Beleggers die zo min mogelijk risico willen nemen, moeten kiezen voor staatsobligaties met de hoogst mogelijke rating. Het nadeel is echter dat de rente lager is in vergelijking met staatsobligaties met een lagere kredietwaardigheid.

Valutarisico van staatsobligaties

Als er wordt belegd in staatsobligaties die niet in euro luiden, loopt de belegger ook risico op schommelingen in de waarde van de euro en de valuta waarin de staatsobligaties luiden.

Beleggen is risico’s nemen

Iedereen probeert een zo hoog mogelijke rente voor zijn geld te krijgen. Een ondernemer investeert in zijn bedrijf met het idee een hoog rendement te halen op het geïnvesteerde bedrag. Hetzelfde geldt voor beleggingen in staatsobligaties. In 2011 dreigde Griekenland failliet te gaan. Dit kwam ook tot uiting in de rente die werd betaald op Griekse staatsobligaties.

Hoge rendementen zijn niet mogelijk zonder risico

In het verleden boden dubieuze partijen investeringsmogelijkheden met een gegarandeerde rente van 12 procent. Vaak ging het om investeringen in boomplantages of onroerend goed in vakantiegebieden. Maar in de praktijk bleek dat veel beleggers hun geïnvesteerde geld niet eens terug kregen.

U moet altijd begrijpen dat grote winst zonder risico niet mogelijk is. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook niet.€