Er staat veel druk op de tweeverdieners

Tegenwoordig moeten beiden werken om een ​​redelijke woning te kunnen kopen. Mensen met kinderen en twee drukke banen hebben te maken met veel stress. Het leven van deze gezinnen is ook gebaseerd op twee inkomens, waardoor ze niet minder hoeven te werken.

De arbeidsparticipatie in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Er zijn nog maar weinig gezinnen waarin een van de partners zich volledig inzet voor de kinderen en het huishouden. Vroeger was er meestal één ouder thuis om voor de kinderen te zorgen. Beide partners hebben nu een baan, maar werken gemiddeld minder uren dan voorheen. Vroeger was het gebruikelijk dat de ene ouder een voltijdbaan van 40 uur had en de andere voltijds thuis. Momenteel werken beide ouders, maar geen van beiden heeft een fulltime baan. Zo werkt de ene ouder die kostwinner is 32 uur per week, terwijl de andere ouder ongeveer 20 uur werkt. Hierdoor hoeft er slechts beperkte zorg te worden geregeld.

Lifestyle prijs

Tweeverdieners hebben een voldoende maandinkomen. Ook gezinnen waarin beide partners een laag inkomen hebben, kunnen prettiger leven dan vroeger. Om een ​​duur huis te kopen heb je een tweede inkomen nodig. Dit is ook een val. Een hoger inkomen verhoogt ook het bestedingspatroon. Met twee inkomens is er een mogelijkheid om een ​​huis te kopen dat buiten de mogelijkheden van een enkel inkomen ligt. Het grote nadeel is dat beide partners ook moeten blijven werken om de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Zodra een van de partners zijn baan verliest, kunnen er problemen ontstaan. Eerst wordt het inkomen verlaagd tot een percentage van het vorige inkomen (WW-uitkering), daarna wordt het tweede inkomen volledig geschrapt.

Een huis kopen zonder tweede inkomen

Hoewel het in het grootste deel van Nederland niet meer mogelijk is om op één gemiddeld inkomen een huis te kopen, is het toch raadzaam om een ​​tweede inkomen niet helemaal mee te tellen. Uw droomhuis kopen lijkt mogelijk, maar kan ook een te grote last zijn. U moet ook rekening houden met uw toekomstige situatie. Gezinnen met een hogere hypotheek op basis van twee inkomens moeten rekening houden met de gevolgen van financiële tegenvallers en stijgende kosten.

Hoge kosten in de toekomst

Ondanks hun royale maandinkomens hebben tweeverdieners het moeilijker en duurder. Als kinderen naar school gaan, kun je er niet op rekenen dat de overheid geld geeft om hun studie mogelijk te maken. Momenteel hebben ze nog recht op een beperkte studiefinanciering, maar die is niet meer voldoende om hun studie te betalen. In de toekomst zal nog meer nadruk komen te liggen op het zelf financieren van de dure cursussen. U kunt zich tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekeren door een opstalverzekering af te sluiten. Als u arbeidsongeschikt wordt, dekt deze verzekering (een deel van) uw maandelijkse hypotheeklasten.

Onzekerheid door overheidsmaatregelen

Ook kunnen overheidsmaatregelen uw financiële situatie aanzienlijk verslechteren. Zo is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar of is de vergoedingsregeling kinderopvang verslechterd.€