En de goedkoopste hypotheek is

Een hypotheek is een lening voor de aankoop van een woning met hetzelfde huis als onderpand. Aangezien elke lening geld kost, is het de moeite waard om te vragen welke van de verschillende hypotheekvormen (of aflossingsvormen) het goedkoopst is. Hoewel de vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, hebben alle vormen van afschrijving hun eigen specifieke financiële en fiscale kenmerken waarmee rekening kan worden gehouden bij de keuze van de afschrijvingsvorm. Tot slot wordt aan het eind van dit artikel vermeld welke ‘hypotheek’ het goedkoopst is.

Wat is een hypotheek?

Wat in de volksmond een hypotheek wordt genoemd, is eigenlijk een hypothecaire lening. Dit betekent een lening met een woning die de consument als onderpand koopt. Leningsvoorwaarden omvatten hypotheekrechten. Dit betekent dat de bank het recht heeft om het onderpand te verkopen. De bank doet dit als dit de enige manier is om het uitgeleende geld terug te krijgen. In plaats van “hypotheeklening” gebruik ik in dit artikel de populaire “hypotheek”.

Geld lenen, geld betalen

Je krijgt geen gratis geld van de bank voor het kopen van een huis. Het moet met rente worden terugbetaald. In economisch slechte tijden is het natuurlijk populair om de hypotheeklasten te verlagen. Een hypotheek kan worden onderverdeeld in verschillende aflossingsvormen. Ze hebben allemaal verschillende financiële en fiscale kenmerken. Welke vorm van aflossen is het goedkoopst en is er een simpel antwoord op? Alvorens deze vraag te beantwoorden, wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende vormen.

Bron: Neushorn van Nederlandse Wikipedia, Wikimedia Commons (Public Domain)

lineaire hypotheek

Met dit aflossingsformulier wordt bij elke aflossingstermijn een bepaald bedrag van de lening afgelost. Het bedrag aan rente dat in elke termijn moet worden betaald, neemt met elke termijn af. De rente is namelijk het percentage van de schuld dat op dat moment overblijft. De kosten van een lineaire hypotheek zijn in het begin vrij hoog. Deze tarieven blijven echter snel dalen. Dit kan als een voordeel worden beschouwd. Maar ook de rente die kan worden afgetrokken bij de belastingaangifte daalt snel.

annuïteitenhypotheek

Per inleg wordt een vast bedrag aan de bank betaald. Dit bedrag, ook wel lijfrente genoemd, bestaat uit een deel van de aflossing en het rentedeel. Hoewel het bedrag in elke termijn hetzelfde is, is het voor elke termijn anders gestructureerd. Het rentebedrag neemt met elke looptijd af. Dit komt omdat de schuld wordt afgelost, dus er is altijd rente verschuldigd bij afname. Hoe krijg je een vaste lijfrente, waarbij het rentebedrag telkens daalt en de schuld aan het einde van de looptijd wordt afgelost? Het heeft speciale formules. Dit valt buiten het bestek van dit artikel. De kosten van de annuïteitenhypotheek zijn vooral in het begin hoog en nemen maar langzaam af. De kosten dalen plotseling sterk naarmate de termijn nadert. Mensen met een goed inkomen die in de toekomst een grote inkomensdaling verwachten, kunnen deze hypotheekvorm overwegen. De aftrekbare rente daalt eerst langzaam en aan het eind heel snel.

Bron: Family Man, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Levenshypotheek of investeringshypotheek

In dit geval vindt er geen restitutie plaats gedurende de looptijd. Aflossing vindt pas op de eindvervaldag plaats uit de opbrengst van een levensverzekering of een door hypotheek gedekte beleggingsrekening. Het rentebedrag is gedurende de hele looptijd gelijk. U kunt echter altijd hetzelfde bedrag aan rente aftrekken van uw belastingaangifte. Of de kosten hoog of laag zijn in vergelijking met andere vormen van terugbetaling, hangt af van de hoogte van de verzekeringspremie of beleggingen. Wat betreft de zekerheid van terugverdientijd, het kan alle kanten op, omdat het rendement niet gegarandeerd is. Een polis of investering kan meer opleveren dan een hypotheek, maar kan ook minder opleveren. Dan heeft u na afloop van de hypotheek een restschuld met alle problemen van dien. Veel levenshypotheken en beleggingshypotheken zijn in het verleden afgesloten en zijn dat nog steeds. Indien daarentegen een nieuwe leven- of beleggingshypotheek wordt afgesloten na 31 december 2012, kan de rente daarover niet in de aangifte worden afgetrokken.

Spaarhypotheek

Het is vergelijkbaar met een levenslange hypotheek. Het enige verschil is dat het product net iets anders is en de relatie met de hypotheek anders. Hierdoor zijn de verzekeringsopbrengsten op de einddatum gegarandeerd. Is er daarentegen een nieuwe spaarhypotheek afgesloten na 31 december 2012, dan is de rente daarover niet aftrekbaar in de belastingaangifte.

Bankspaarhypotheek

Dit is weer vergelijkbaar met een spaarhypotheek. Het verschil is dat het geld voor terugbetaling niet in een verzekering wordt geaccumuleerd, maar op een geblokkeerde spaarrekening. Aan het einde van de looptijd wordt dit account ontgrendeld voor verzilvering. Een bankspaarhypotheek is goedkoper dan een vergelijkbare spaarhypotheek omdat het spaarproduct geen verzekerings- en poliskosten kent.

Aflossingsvrije hypotheek

Er vindt geen tussentijdse aflossing plaats en er wordt niets belegd in de verzekering. De lener is alleen rente verschuldigd over de lening. De rente blijft gedurende de looptijd constant en het gehele bedrag van die rente blijft op het moment van de belastingaangifte over die looptijd aftrekbaar van het inkomen. Meestal is een hypothecaire lening niet 100% aflossingsvrij, maar onderdeel van de lening met een aflossingsformulier. Vanaf 2012 mag maximaal de helft van het geleende bedrag een aflossingsvrije hypotheek zijn.

…en de goedkoopste hypotheek is…

Op basis van de bovenstaande beoordeling is het niet eenvoudig om een ​​nauwkeurige rangschikking van de “goedkopheid” van de verschillende soorten restituties te maken. Een aflossingsvrije hypotheek is het goedkoopst omdat er alleen een renteverplichting is. Daarna is het niet echt duidelijk. Er zijn formulieren met hoge aanvangskosten (lineair en lijfrentes) die dan (uiteindelijk vooral bij een lijfrente) vallen, maar waarbij je steeds minder rente kunt aftrekken van je belastingaangifte. Bij aflossingsvrije hypotheken en aflossingsformulieren met een polis-, beleggings- of spaarrekening wordt de rente voor de hele looptijd volledig betaald, maar blijft deze volledig fiscaal aftrekbaar. Met uitzondering van een (bank)spaarhypotheek is er een restschuldrisico. Hieraan moet worden toegevoegd dat dit de situatie is in 2014. De regels voor het aftrekken van hypotheekrente zijn aan verandering onderhevig.

Van alle opties met een gerelateerd product is de bankspaarhypotheek de goedkoopste. Goedkoop betekent overigens niet altijd beter. Als u bijvoorbeeld een goedkope aflossingsvrije hypotheek afsluit, moet u nadenken over hoe u de hypotheek na de deadline kunt aflossen. Als er geen geld wordt opgehaald, zijn er natuurlijk problemen. Om erachter te komen welk type aflossing het meest geschikt is voor de persoonlijke situatie, dient de kredietnemer financieel advies in te winnen. Bij het kopen van een huis komt veel geld kijken. Het is dan ook niet gebruikelijk om een ​​huis te kopen zonder hypotheek. Maar wie het kan, overweegt het, want de goedkoopste hypotheek is immers…geen hypotheek!