Elimineer de pensioenkloof

Over het ontbreken van een pensioen wordt vaak te licht gedacht. Bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd denken mensen vaak alleen aan pensioen.

Een pensioen is een zeer dure zekerheid die in tientallen jaren moet worden opgebouwd. U moet voldoende kapitaal opbouwen om vanaf de pensioengerechtigde leeftijd comfortabel van uw pensioen te kunnen genieten. Ze zeggen niet voor niets dat je veertig jaar pensioen moet sparen om op het moment van pensionering voldoende geld beschikbaar te hebben. Veel huiseigenaren beweren dat het huis van de eigenaar hun pensioen is, maar die gedachtegang is slechts gedeeltelijk correct, omdat je na je pensionering nog steeds een plek nodig hebt om te wonen. Er is een mogelijkheid om een ​​deel van de overwaarde in het huis te winnen.

Hoe ontstaat het pensioengat?

Vaak denken mensen dat de reden voor het verschil in pensioen gewoon een verandering van werkgever is, maar er zijn meerdere mogelijke redenen. Dat u pensioen opbouwt bij een werkgever, betekent niet dat het een goed pensioen is. Tijdens de opbouwfase kan er rekening worden gehouden met een teveel aan AOW-uitkering, waardoor u een lagere uitkering krijgt. Ook zien we vaak pensioenopbouw op basis van middelloon. Bij geïndexeerd sparen blijft de schade beperkt.

Wat is pensioen?

Een werknemer kan pensioen opbouwen bij zijn werkgever, maar dan moet er wel een pensioenregeling komen. Slechts in bepaalde gevallen is de werkgever verplicht de werknemers een pensioen aan te bieden. Er is geen zogenaamde pensioenverplichting. Zelfstandige ondernemers moeten zelf sparen of pensioenkapitaal opbouwen. Ook voor deze groep worden fiscale mogelijkheden gecreëerd.

Toekomst AOW is onzeker

Tijdens de pensioenopbouwperiode vormt de AOW de basis van de pensioenregeling. Niemand weet hoe de AOW er in de toekomst uit zal zien. Door de noodzaak om te bezuinigen kan de AOW-leeftijd steeds verder opgeschoven worden, het bedrag verlaagd of de belastingdruk verhoogd. AOW kan dus ook leiden tot een pensioentekort.

Hoe vult u het pensioengat in?

Terwijl u werkt, kunt u toch sparen om uw pensioen te verbeteren. Fiscaal gezien wordt het steeds moeilijker om iets extra’s te creëren. Anno 2012 is het nog mogelijk om via een levenslange spaarregeling een beperkt aanvullend vermogen op te bouwen. Voorwaarde hiervoor was dat in 2012 al deelname aan de regeling had plaatsgevonden en op 31 december 2011 minimaal 3.000 euro was opgebouwd in de regeling. Er is nog steeds een mogelijkheid om de premies te storten in een lijfrenteverzekering of banksparen. Om van deze regel gebruik te kunnen maken, moet er een aantoonbaar pensioentekort zijn.

Hoeveel pensioen krijgt u na uw pensioendatum?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de hoogte van het opgebouwde pensioen. Op deze site kunt u inloggen met uw persoonlijke Digid. U kunt dan kennis nemen van de opgebouwde rechten. Via deze site krijgt u een goed beeld van de hoeveelheid rechten die u tot nu toe heeft opgebouwd.€