Eigenaar bezette restschuldfinanciering

Per 1 januari 2015 zijn de regels met betrekking tot de aftrek van rente op restschulden en de vrijstelling schenking restschulden eigen woning gewijzigd. Als het om een ​​restschuld gaat, is het belangrijk om te weten of het om een ​​fictieve restschuld of om een ​​reële restschuld gaat. Stel dat u uw woning wilt of wilt verkopen, wat zijn de mogelijkheden als de hypotheekverstrekker de eigenlijke restschuld niet wil financieren en hoe zit het met het aflossen van de restschuld van een woning gekocht met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Uitstaande schuld per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels met betrekking tot de inhouding van rente op de resterende schulden en de vrijstelling van schenking van de resterende schulden van de eigen woning verduidelijkt.

Wat is de resterende schuld?

Restschuld ontstaat wanneer uw hypotheekschuld hoger is dan de huidige waarde van uw woning (ook wel “het huis staat onder water”). Dit hoeft op zich geen probleem te zijn als u in de woning blijft wonen en uw hypotheek goed blijft betalen. Dan is de resterende schuld eigenlijk fictief.

Werkelijk uitstaande schuld

Als je de woning echter verkoopt en de woning maakt niet genoeg winst om de hypotheek af te lossen, dan is er sprake van een reële restschuld.

Regels voor restschuld eigen woning sinds 2015

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende regels met betrekking tot de restschuld eigen woning gewijzigd.

Aftrek van rente op openstaande schulden

De renteaftrek op de resterende schulden wordt vanaf 1 januari 2015 15 jaar (dit was 10 jaar).

Giftvrijstelling voor resterende schulden

De schenkingsvrijstelling voor openstaande schulden vanaf 29 oktober 2015 vervalt op 1 januari 2015. Daarnaast wordt ook de schenkingsvrijstelling vanaf 1 januari 2015 aangepast.

Financiering van resterende schulden

Resterende schuldfinanciering kan worden meegenomen in een nieuwe hypotheek, maar hypotheekverstrekkers zijn dit niet verplicht. Of het mogelijk is om een ​​restschuldfinanciering mee te nemen in uw nieuwe hypotheek, hangt af van uw persoonlijke situatie. De hypotheekverstrekker berekent of het naast de rente en aflossingskosten van de nieuwe eigen woning mogelijk is om de extra kosten van rente en aflossing van de resterende schuld te financieren. Het is natuurlijk niet altijd zo dat de woning een nieuwe eigenaar heeft. Dit geldt alleen voor de financiering van de resterende schuld en ook daar zijn hypotheekverstrekkers erg kritisch. Het financieren van de resterende schuld bij de verkoop van het huis is niet altijd eenvoudig. Dit is een van de redenen waarom een ​​huis soms niet verkoopt. De vraagprijs, die anders restschuld oplevert, is dan te hoog en zorgt ervoor dat de woning niet verkocht kan worden.

Restschuld en maximale hypotheek

Hypotheekverstrekkers mogen vanaf 1 januari 2015 maximaal 103% van de huidige woningwaarde aan hypotheek verstrekken. De resterende schuld is echter hoger dan dit bedrag. Hypotheekverstrekkers mogen dit percentage op uitstaande schulden overschrijden, maar dit komt niet vaak voor.

Wat als de hypotheekverstrekker de resterende schuld niet wil financieren?

Als de hypotheekverstrekker de resterende schuld niet wil financieren, zijn er verschillende mogelijkheden;

NHG schreef de resterende schuld af

Als uw woning is gekocht met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), is het bij gedwongen verkoop onder strikte voorwaarden mogelijk om de resterende schuld af te lossen.€