Eigen risico zorgverzekering is verwarrend

Om de zorgkosten te verlagen is in 2008 in de zorg een eigen risico ingevoerd, wat gemakkelijk voor verwarring kan zorgen bij verzekerden. Vooral ouderen begrijpen vaak niet hoe zorgverzekeraars met eigen risico omgaan. Ook is er steeds meer verzet tegen de hoogte van het eigen risico. Op de homepagina van de vergelijkingssite Independer kan je een mooie grafiek bewonderen over de evolutie van het eigen risico sinds de introductie in 2008.

Inhoud

Wat is het verplicht eigen risico in de zorgverzekering?

Verplicht eigen risico in de zorgverzekering verwijst naar zorgkosten die door de basisverzekering zelf worden gedekt, maar die tot een bepaald bedrag moeten worden betaald. Zie het als een soort drempelbedrag dat verzekerden eerst moeten passeren (lees: zelf betalen) voordat ze door de zorgverzekeraar vergoed worden uit de basisverzekering. Voor 2017 is dat 385 euro.

Door uw risico in onderdelen te verkleinen

Wie niet vrijwillig kiest voor een extra eigen risico, kan bij sommige bedrijven dit eigen risico ook in maandelijkse betalingen verlagen door middel van een automatische incasso of acceptgiro. Het bedrijf betaalt de bedragen dan vooruit. Heeft u aan het einde van het jaar te veel betaald, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Verplicht eigen risico afgelopen jaren

Het verplicht eigen risico wordt sinds de invoering in 2008 elk jaar verhoogd. In voorgaande jaren werden de volgende bedragen toegepast:

Betaal het eigen risico aan de zorgverzekeraar. Hoe zit het daarmee?

Soms kan het voorkomen dat de verzekerde een eigen risico betaalt aan de zorgverzekeraar. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij de (meestal goedkoopste) naturapolis, wanneer de zorgverzekeraar met bepaalde zorgaanbieders prijsafspraken heeft gemaakt.

Als u voor zo’n naturapolis heeft gekozen, worden de kosten van de zorgaanbieder (consult, behandeling, verstrekte medicijnen etc.) in principe altijd vergoed, dus de nota wordt voorgeschoten door de zorgverzekering. Had u nog een eigen risico openstaan ​​op uw naam, dan ontvangt u ter verrekening een nota van uw zorgverzekeraar.

Het lijkt dan alsof je (een deel van) het eigen risico aan de zorgverzekeraar moet betalen, maar je betaalt eigenlijk terug wat je op je rekening had moeten betalen.

De zorgverzekeraar houdt bij wanneer mensen in aanmerking komen voor een uitkering

Vooral voor oudere mensen (50+) is het gemakkelijk om het idee te krijgen dat de maatschappij een eigen risico moet betalen, terwijl deze maatschappij in feite alleen bijhoudt wanneer de basisverzekering voor de verzekerde verschuldigd is.

Zorgverzekeraars houden met een meter bij wanneer het eigen risico van een bepaald verzekeringsjaar is opgebruikt en verzekerden weer in aanmerking komen voor een uitkering. Per 1 januari 2013 staat dit fonds nog open voor het volledige bedrag van 350 euro.

rekenvoorbeeld

Stel, u heeft diabetes en krijgt diabetische voetzorg vergoed vanuit uw basisverzekering. In januari 2013 wordt u voor het eerst behandeld en dient u een nota van € 24,50 in bij de zorgverzekeraar. Deze rekening wordt niet vergoed door de basisverzekering, maar uw zorgverzekeraar houdt dit bedrag in op uw eigen risico.

U moet dus na deze aangifte nog € 325,50 (€ 350 minus € 24,50) betalen, die u moet betalen voordat de zorgverzekeraar aan u begint te vergoeden. In het theoretische geval, als u geen andere zorgkosten heeft dan één maandelijkse diabetische pedicurebehandeling, vergoedt de basisverzekering deze kosten niet.

Eigen risico zorgverzekering geldt niet voor aanvullende verzekeringen

Zoals u uit het bovenstaande min of meer zou kunnen afleiden, geldt het eigen risico alleen voor de uitkeringen uit de basisverzekering en dus niet voor de uitkeringen waarop u aanspraak kunt maken op de aanvullende verzekering.

Heeft het zin om zorgkosten niet te declareren?

Verzekerden krijgen soms (ten onrechte) de indruk dat het beter is om bepaalde kosten voor de zorgverzekering niet te declareren, om zo het eigen risico niet te beïnvloeden. Dit is een misvatting. Het is belangrijk om het eigen risico zo snel mogelijk te “leveren”, want vanaf dat moment vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Deze verwarring ontstaat bij veel verzekerden omdat zij een overeenkomst zien met autoverzekeringen, aangezien ook hier het begrip eigen risico wordt gehanteerd, dat wil zeggen kosten die voor eigen rekening moeten worden gedekt. Maar bij de zorgverzekering is er een ander verschil.

Bij een autoverzekering kan het soms voordelig zijn om de schade niet bij de maatschappij in te dienen om te voorkomen dat u de reeds opgebouwde premiekorting kwijtraakt. Maar het heeft niets te maken met uw eigen risico.

Politieke opvattingen op eigen risico

Het is vrijwel zeker dat in 2017 een nieuw kabinet het beleid omtrent het eigen risico in de zorg zal aanpassen. Gezondheidszorg is gewoon een terrein waar veel geld mee gemoeid is en waar politici graag aan sleutelen. Begin 2017 pleitten partijen als PvdA, SP en PVV voor de volledige afschaffing van het eigen risico. Andere partijen zoals CDA en 50Plus pleitten destijds voor een drastische tariefverlaging. Dergelijke bezuinigingen willen ze financieren door de lasten breder te spreiden. Uit een inventarisatie die de NRC in augustus 2016 hierover heeft gemaakt, blijkt dat tarieven vaak gebaseerd zijn op willekeur en niet gerelateerd zijn aan werkelijke kosten.€