Eigen bijdrage verpleeghuis 2020 en 2021

Ga je naar een verzorgings- of verpleeghuis, of moet je beslag leggen op je huis en waar heb je recht op? Wat is de hoogte van uw eigen bijdrage voor 2020, 2021 en 2022 als u naar een verzorgings- of verpleeghuis, AWBZ-woonzorginstelling komt en ouder bent dan 18 jaar? Wat is de rol van uw inkomen en vermogen? Is het middel getoetst en wat betekent dit voor wat u aan uw eigen bijdrage voor gedeelde zorg moet betalen? Wat is de rol van uw huis en 3e box kapitaal? Hoe groot is een kleine bijdrage, hoe groot is een eigen bijdrage? Er is ook een verschil voor mensen onder de 65 jaar of ouder. Met de verhoogde schenkingsvrijstelling van ruim € 100.000 kan het vermogen flink worden teruggebracht en in 2020 en 2021 is dit weer mogelijk. Vraag een herberekening aan als u een lager inkomen heeft door een lager vermogen.

Eigen bijdrage zorg op grond van de Wet spoedeisende medische kosten, verpleeg- en verzorgingshuizen van 2020, 2021 en 2022

In veel gevallen moet iedereen die zorg krijgt uit de AWBZ (Wlz) een eigen bijdrage betalen. Dit kan betrekking hebben op zorg aan huis, maar ook zorg buitenshuis als u bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis gaat. Bij residentiële zorg kan de eigen bijdrage na zes maanden aanzienlijk stijgen, omdat vanaf dat moment een verhoogde eigen bijdrage kan gelden. Het CAK berekent hoeveel eigen bijdrage u verschuldigd bent.

Soorten eigen bijdragen voor de zorg aan AWBZ-instellingen met verblijf, verpleeghuis en verpleeghuis

Er zijn twee soorten eigen bijdragen voor zorg met verblijf in een AWBZ-instelling of verpleeghuis (Wlz-instelling): lage eigen bijdrage en hoge eigen bijdrage. De lage premie geldt voor het eerste halfjaar tot en met 2018, vier maanden in 2021 en 2022 en de hoge premie voor de volgende maanden. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als u getrouwd bent en uw partner nog thuis woont. Deze eigen bijdragen hebben een minimumbedrag en een maximumbedrag per maand. U betaalt dus altijd een eigen bijdrage en deze verplichte eigen bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar. De berekening eigen bijdrage voor 2022 is gebaseerd op inkomen en vermogen uit 2020.

Eigen bijdrage voor 2020, 2021 en 2022

Maximale eigen bijdrage in 2020, 2021 en 2022:

Bij een eigen bijdrage voor verblijf in een verpleeghuis en AWBZ-instelling in 2020 geldt WLz:

soort investering minimaal per maand maximaal per maand in 2020
lage persoonlijke investering 168 euro 865 euro
hoge persoonlijke investering 168 euro 2419 euro

Eigen bijdrage voor verblijf in een verpleeghuis en AWBZ-instelling in 2021, WLz:

soort investering minimaal per maand maximaal per maand in 2021
lage persoonlijke investering 171,40 euro € 899,80
hoge persoonlijke investering 171,40 euro 2469,20 euro

Bij het betalen van een eigen bijdrage verblijf in een verpleeghuis en AWBZ-instelling in 2022, WLz:

soort investering minimaal per maand maximaal per maand in 2022
lage persoonlijke investering 174 euro 913,20 euro
hoge persoonlijke investering 174 euro 2469,20 euro

Berekening eigen bijdrage verpleeg- en verpleeghuis

Het CAK berekent hoeveel u aan eigen bijdrage moet betalen. De uitgangspunten zijn:

Uw inkomen en vermogen

Voor 2022 kijkt het CAK naar het totale bruto inkomen van 2020, 2021 tot en met 2019. Dit totale inkomen omvat al uw inkomsten en een deel van uw vermogen is ook opgenomen in kolom 3 van de inkomstenbelasting via de vermogenswinstbelasting. Tot en met 2018 telt 8% van uw heffingvrije vermogen in kolom 3 mee bij het bepalen van de premie, in 2021 en 2022 is dit 4%. Het CAK is bevoegd om uw belastinggegevens zelf op te vragen bij de Belastingdienst. Er zijn nog twee uitzonderingen waarbij inkomen en vermogen van twee jaar geleden niet relevant zijn:

Uw huishouden en indicatie

De samenstelling van het huishouden is niet alleen van belang voor de hoogte van het totale inkomen en vermogen, maar ook voor persoonlijke investeringen. Blijft uw partner thuis wonen terwijl u naar een verzorgingshuis gaat, dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage omdat uw partner toch zijn eigen kosten houdt. Als u allebei naar een verpleeghuis gaat, betaalt u samen de eigen bijdrage. Tot slot kan de ernst van de indicatie voor zorg mede bepalend zijn voor uw eigen bijdrage in die zin dat u alleen de lage eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit kan ook als u een aangifte retourbedrijf TNM heeft.

Eigen vermogen voorbereiden in 2020, 2021 en 2022

De hoofdstad kan een groot verschil maken in hoeveel u moet betalen voor uw zorg met huisvesting. Door te schenken, op papier te doneren of in een akte te schrijven dat uw nalatenschap opeisbaar is aan uw kinderen zodra u naar een verzorgingshuis moet. De peildatum is altijd 1 januari van het jaar. Bovendien kijken we in de meeste gevallen twee jaar terug. Voor uw bijdrage 2022 telt uw woning dus per 1 januari 2020 mee in het deel dat groter is dan de vermogensvrijstelling in kolom 3 van de berekening eigen bijdrage (30.360 euro, niet 50.000 euro en meer):

Eigen huis

1 januari betekent ook dat het gebruik van uw geld in 2022 geen invloed heeft op uw eigen bijdrage tot 2024. Uw woning staat niet in kolom 3 terwijl uw partner er nog woont. Bij een schenking kan gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling van ruim 105.000 euro.

Herberekening aanvragen in CAK

Als uw inkomen daalt omdat minder vermogen ook leidt tot minder inkomen, dan kunt u een herziening aanvragen. Zo mag de verlaging van 2020 op zijn vroegst geen invloed hebben op de eigen bijdrage van 2022. Let op: dit is een inkomensvermindering van minimaal 2.695 euro in 2022. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

In 2021 en 2022 vermindert de overheid persoonlijke investeringen, aangevuld met kapitaal

Enkele opvallende veranderingen zijn:

Afsluiting persoonlijke investering verpleeghuis 2020, 2021 en 2022

Het berekenen van de eigen bijdrage is best lastig. Er zijn lage en hoge premies, en je middelen bepalen ook je zorgkosten. Uw premiebedrag is gebaseerd op uw inkomen en vermogen van de afgelopen twee jaren, waaruit uw premie-inkomen wordt berekend. Als HMRC later vaststelt dat uw inkomen en vermogen lager zijn, kunt u aanspraak maken op vermindering van uw premie.

Lees verder