Eerst sparen of lenen als er geen geld is voor de aankoop

Dilemma, eerst sparen of lenen als je geen geld hebt voor de aankoop. Als de aankoop wat langer kan wachten, ligt sparen voor de hand. Maar als de tv of wasmachine ineens kapot gaat, is lenen onvermijdelijk. Maar de reis naar de bank moet in overleg gebeuren.

Liever lenen dan sparen

Lenen
we geven de voorkeur aan sparen omdat we leven in een samenleving van consumentisme en afgunst, waar iedereen meteen wil wat zijn naaste heeft. En als het even kan nog groter, mooier en duurder.

Maar niet iedereen heeft die houding. Gelukkig zijn er nog ijverige “target savers”, mensen die liever met een grote boog om het woord lening heen lopen. De auteur van dit artikel is een van die mensen. Maar in geen geval mag men hier de indruk wekken dat men absoluut tegen elke vorm van financiering zou moeten zijn!

Er zijn ongetwijfeld veel situaties denkbaar in het leven van een “gewone burger” (dat wil zeggen, zonder een mega-erfenis, bankoverval, drugshandel en dergelijke) die het nemen van een lening volledig rechtvaardigen:

Eerst sparen of lenen?

Men moet echter twijfelen aan de onaangename gewoonte om iets onmiddellijk te willen en de aankoop ervan te financieren met een lening. Het bevat:

Moeten deze aankopen, die zelden als investeringen kunnen worden beschouwd, gefinancierd worden met een lening of, erger nog, met een duur rood staan? Is het nodig dat mensen op deze manier geleidelijk afhankelijk worden van banken en werkgevers? Kon je de €500 niet vooruit sparen of wachten tot de 13e maand? En is het te rechtvaardigen dat een 18-jarige, die net zijn rijbewijs heeft gehaald, zich al een nieuwe BMW van 150 pk kan veroorloven, die niet alleen de helft van zijn salaris opslokt, maar ook zijn leven of gezondheid bedreigt? Zelfs een over het algemeen liberaal ingestelde persoon ziet hier de grenzen.

Persoonlijke kredietlimiet

Iedereen moet voor zichzelf beslissen waar zijn persoonlijke “kredietlimiet” is. Een kredietgefinancierde vakantie die de broodnodige ontspanning biedt, is natuurlijk veel waardevoller dan een paar euro roodstandrente voor een klein kort rood staan. En een autolening die absoluut noodzakelijk is voor een nieuwe baan, kan een waardevolle investering zijn voor een schuldenvrije toekomst. Het hoeft geen nieuwe auto te zijn, een benzineslurper of een belastingslurper… Maar houd in ieder geval het overzicht over je financiën en beheer ze dus zelf. En neem vroege stappen om financieel onafhankelijk te zijn.€