Eerlijk: uitleg van eerlijke regels

Belangrijke beurstermen zijn onder meer: ​​aandelen, beleggen, beurs, beursindex, beurskoers, beursorder, dividend, grensoverschrijdend beurs- en valutarisico. Beleggen op de aandelenmarkt wordt een risicovolle belegging genoemd omdat op voorhand niet gegarandeerd kan worden dat er winst wordt gemaakt. Een risicovrije belegging, zoals een kasbon of obligatie, garandeert rente, maar is veel minder dan het rendement dat u zou behalen met beleggen in aandelen. Het is niet aan te raden om op de beurs te speculeren met niet te missen geld.

Acties

Een aandeel maakt deel uit van het kapitaal van een onderneming. Een aandeelhouder is mede-eigenaar van een onderneming.

investeren

Investeringsbeslissingen nemen met als hoofddoel extra winst maken. Iemand die ervoor kiest om te beleggen, zal zoveel mogelijk informatie willen verzamelen om een ​​veilige en verantwoorde keuze te kunnen maken uit verschillende beleggingsmogelijkheden. Veel mensen wenden zich tot een financieel adviseur om ervoor te zorgen dat hun geld veilig wordt belegd. Wat betreft investeringen zijn er 2 hoofdgroepen te onderscheiden.

Risicovolle investeringen

Beleggen op de aandelenmarkt is daar een voorbeeld van. Beleggen is een risico op zich en er is vooraf geen garantie dat er winst wordt gemaakt.

Risicovrije beleggingen

Beleggen in depositocertificaten, obligaties… U kunt er zeker van zijn dat u op lange termijn rente ontvangt.

Veel mensen komen in de verleiding om een ​​risicovolle belegging te doen omdat de rente veel hoger kan zijn dan bij een “bepaalde” risicoloze belegging.

Beurs

Een plek waar aandelen worden gekocht en verkocht. Dit gebeurt via banken en effectenmakelaars. Dit zijn bevoegde tussenpersonen.

Aandelenindex

Om het beursklimaat in het algemeen te kunnen volgen, worden beursindexen gemaakt die het gewogen gemiddeld aantal aandelen weergeven dat in deze aandelenindexen is opgenomen. Voor Brussel is dat bijvoorbeeld Bel20, voor Nederland AEX, voor New York Dow Jones.

voorraad bestelling

Een instructie aan een beursvennootschap of bank om aandelen of andere effecten te verkopen of te kopen.

Beurzen

Het beheren van een effectenrekening kost extra geld. De transactiekosten die gepaard gaan met het verwerken van de ruilopdracht worden ruilkosten genoemd.

Gedeeld

Als een bedrijf winst weet te maken, kan het die winst uitkeren aan aandeelhouders in de vorm van dividenden. Dividenduitkeringen hebben een impact op de aandelenmarkt. Bij de eerstvolgende koersopening wordt het aandeel ex-dividend verhandeld. Dit betekent dat de prijs zal dalen in verhouding tot de omvang van het dividend. In de praktijk kan de overheid er echter voor zorgen dat er een dividendbelasting wordt geheven, zoals in Nederland en België, en zullen prijsschommelingen er ook voor zorgen dat de prijs niet direct in lijn komt met het dividend. In Nederland bedraagt ​​het percentage van deze belasting sinds 2007 15% en in België – 25% (= roerende voorheffing).

Grensoverschrijdende uitwisseling

Een voorbeeld van een grensoverschrijdende beurs is Euronext. Deze overkoepelende organisatie omvat de Beurs van Brussel, de Beurs van Amsterdam en de Beurs van Parijs.

Valutarisico

Geeft het risico aan dat u loopt als de valuta waarin u heeft belegd daalt ten opzichte van uw valuta. Hierdoor krijgt u een kleiner bedrag op het moment dat u bijvoorbeeld winst wilt ontvangen.

Voorbeeld

Stel dat u aandelen ter waarde van 2.000 euro hebt gekocht op de NASDAQ (American Stock Exchange). Bij het kopen van aandelen was 1 euro gelijk aan 1 USD. Maar na zes maanden, wanneer u uw winst incasseert, merkt u dat $1 slechts € 0,95 waard is. Dan lijdt u verliezen. Omgekeerd kan het natuurlijk ook zijn dat de USD ineens €1,05 waard is, waardoor je extra winst maakt.

Houd rekening met de beleggingsrisico’s wanneer u ervoor kiest om op de aandelenmarkt te beleggen.

Volg de beurs online

Actueel nieuws van de beurs is te volgen via de website: www.beursduivel.be€