Eenoudertoelagebeurs 2020-2021 voor: voorwaarden

Iedereen die studeert en in aanmerking komt voor studiefinanciering kan in de studiejaren 2020 – 2021 en 2022 – 2023 recht hebben op een extra uitkering naast de studiefinanciering: de alleenstaande oudertoeslag. De partnertoeslag is in 2016 al geëindigd, de alleenstaande oudertoeslag bestaat nog steeds. Hoe lang je recht hebt op kinderbijslag en of het een gift is, hangt onder meer af van je studie en de duur van je studie. Wat zijn de voorwaarden voor 2020, 2021 en 2022? Vraag de bonus op tijd aan, want DUO geeft de bonus niet met terugwerkende kracht.

Alleenstaande oudertoeslag 2020-2021 en 2022

Studentenbeurs voor 2020, 2021 en 2022

Het stipendium is hoger in het mbo voor uitwonenden, maar niet in het wo en hbo. De beurs is vaak geen vette pot. Zeker niet als je een kind of een partner hebt die van je afhankelijk is. Daarom is het mogelijk aanspraak te maken op extra toeslag als u studeert en een kind op uw adres heeft ingeschreven. Deze toeslag heet de alleenstaande ouderuitkering en eindigt zodra u niet meer alleen woont.

Wat is de Single Parent Student Scholarship?

U kunt een alleenstaande oudertoeslag aanvragen als u student (mbo, wo, student) bent, geen partner heeft, maar zorgt voor één of meer kinderen onder de achttien jaar. Er zijn twee aanvullende voorwaarden:

Bedragen voor 2020, 2021 en 2022

Let op: het hoeft niet je eigen kind te zijn. Dit betekent dat u ook in aanmerking kunt komen als u voor een broer of zus zorgt en recht heeft op kinderbijslag. Als het kind nog niet is geboren, kan de aanvraag binnen vier weken na de geboorte worden ingediend. Het bedrag is zeker interessant:

Je hebt een partner

Zodra uw partner ook op uw adres staat ingeschreven, stopt de alleenstaande oudertoeslag (u bent immers niet meer alleen). De partner betaalt het geld omdat er geen partnertoeslag of iets dergelijks is.

Wie is uw partner voor deze toeslagen?

DUO-partners worden gedefinieerd als:

Hoe lang heeft u recht op kinderbijslag?

Hoe lang je recht hebt op kinderbijslag verschilt per studie:

Gift of lening?

Of de toeslag voor een alleenstaande ouder een schenking of een lening is, deze wordt als volgt ingedeeld:

Vraag in 2022 tegelijk studiefinanciering en toeslagen aan

Komt u in aanmerking voor financiering maar heeft u deze nog niet aangevraagd, dan komt u nog niet in aanmerking voor een uitkering. De toeslag kun je het beste uiterlijk zes weken na het aanvragen van studiefinanciering digitaal aanvragen. De applicaties draaien dan gelijktijdig. In andere gevallen wordt de bonus niet met terugwerkende kracht toegekend en uitbetaald.

Lees verder