Eenmalige premiebeleid: bespaar nu en ontvang later een extra maandelijks inkomen

Met een koopsom- of lijfrentepolis spaart u geld voor later gebruik. Als u bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met werken of een pensioengat heeft, is een koopsompolis met lijfrente de oplossing. Nu spaart u een bedrag ineens, maand- of jaarbedrag en krijgt u maandelijks extra inkomen in de vorm van een lijfrente. Dergelijke besparingen zijn ook fiscaal zeer aantrekkelijk. Reden te meer om meer te weten te komen over dit interessante nestei!

Waarom kiezen voor sparen met koopsom of lijfrentepolis?

Een koopsompolis of een lijfrentepolis is geschikt als:

Wat is een koopsom, koopsom of lijfrentepolis?

EEN
De aankoopprijs:
of
koopsompolis
is de zogenaamde spaarverzekering, waarbij u eenmalig geld belegt voor de toekomst. Het lijkt op een spaarrekening of een deposito, waar het geld voor langere tijd wordt vastgehouden, maar het is eigenlijk een verzekering. Je betaalt dus officieel geen borg, maar een premie, net zoals bij een opstal- of reisverzekering. De premie die u jaarlijks betaalt, is aftrekbaar van uw jaarlijkse inkomstenbelasting.

U kunt een dergelijke koopsompolis meerdere jaren achter elkaar afsluiten. Je betaalt dus maar één keer voor elk aankoopbedrag dat je opneemt. bij een
lijfrentepolis
je betaalt niet één keer, maar zet een maandelijks bedrag in. Het is ook precies hetzelfde als een koopsompolis: u betaalt de premie en het kapitaal wordt aan het einde van de looptijd gespaard.

De premie die u betaalt, wordt belegd om de komende jaren het gewenste eindkapitaal op te bouwen. U kunt kiezen voor een gegarandeerd eindkapitaal of een bedrag dat afhangt van hoe uw beleggingen presteren op de beurs.

Als u spaart voor uw pensioen en voorzichtig wilt zijn, is het een goed idee om een ​​optie te kiezen die uw eindkapitaal garandeert. Zo kan er nooit geld verloren gaan aan een zorgeloze toekomst, maar krijg je relatief minder rendement dan wat meer risico nemen.

Wil je wat meer risico nemen, dan zal het uiteindelijke bedrag waarschijnlijk iets hoger zijn omdat er meer offensieve investeringen zullen plaatsvinden.

Wat is een lijfrenteuitkering?

Wanneer uw forfaitaire polis na enkele jaren afloopt, kunt u dat geld voor specifieke doeleinden gebruiken: u kunt een zogenaamde lijfrente kopen. Hierdoor krijgt u het bedrag elke maand tot u overlijdt. Het is een soort aanvulling op je inkomen en de hoogte is niet afhankelijk van wat je tijdens je leven hebt verdiend.

Naast deze vorm van lijfrente (ook wel pensioenlijfrente genoemd) zijn er nog andere mogelijkheden:

Als de koopsompolis (of lijfrentepolis) de einddatum heeft bereikt, kunt u voor de lijfrente in principe ook een andere bank of verzekeraar kiezen dan die waarmee u de koopsompolis of lijfrentepolis heeft afgesloten. In principe heeft u alleen een geldbedrag waarmee u kunt zien welke bank, makelaar of verzekeraar u de beste lijfrente kan bieden.

Als u nu een koopsompolis afsluit (of al na 1992 heeft afgesloten), kunt u het spaargeld niet in één keer uitbetalen. U moet een lijfrente kopen met een eindkapitaal. Koopsompolissen die zijn afgesloten vóór 1992 kunnen ook contant worden uitbetaald op de eindvervaldag (zogenaamde koopsompolissen in het oude regime).

Sparen met een koopsompolis kan ook om een ​​andere reden heel aantrekkelijk zijn, en dat is fiscaal.

Betaalt u wel of geen belasting over koopsompolissen?

Een koopsompolis is over het algemeen fiscaal aftrekbaar. Net als bij een spaarloonregeling voor je baan, spaar je eigenlijk belastingvrij. Maar de lijfrente (of uitkering) die u in de loop van de tijd ontvangt, is belastbaar. Omdat u later met (vervroegd) pensioen minder gaat verdienen, betaalt u relatief minder belasting dan wanneer u nu belasting zou betalen over uw spaargeld.

Ook voor mensen die niet willen sparen voor de oude dag of eerder willen stoppen met werken kan de koopsom een ​​interessante vorm van sparen zijn. Sparen via een koopsom- of lijfrentepolis is natuurlijk fiscaal aantrekkelijker dan sparen via een gewone spaarrekening, en het verschil is echt belangrijk.

Kiest u voor een koopsom of een lijfrentepolis? Met een lijfrenteuitkering? Neem contact op met banken, verzekeraars en andere dienstverleners om te zien wie u de beste deal kan bieden voor dit soort producten. Een zorgeloos nestje is natuurlijk altijd het resultaat van goed nadenken in het hier en nu…€