Een woning erven met een restschuld of hypotheek (afname)

Een huis met schulden erven in 2021 of 2022? Een hypotheek of restschuld is altijd een potentieel gevaar bij een erfenis. Erfelijkheid van een huis met schulden en lage waarde gebeurt dan ook regelmatig zonder dat de erfgenaam hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. Als er een hypotheek bij overlijden is, wie erft dan de resterende schuld of vervalt de schuld? Wat is de beste manier om te werk te gaan of hoe de schuld te financieren? Een woning die geen eigen vermogen maar restschuld heeft, neemt de Belastingdienst al snel de handen uit de mouwen. Als er geen ander vermogen is, betaalt u geen erfbelasting. U blijft achter met schulden en wordt opgejaagd door de bank die de schuld graag terugbetaald wil zien. Als u niet van plan bent in de woning te gaan wonen, is dit de resterende schuld in kolom 3 van de inkomstenbelasting. Maar er is een oplossing: op tijd weigeren of afstand doen van de erfenis.

Huis met restschuld in de erfenis, lage waarde, geen overschot

Stel dat u een huis heeft geërfd van een ouder met een restschuld. Dus wat doe je als kind? Accepteert u een erfenis of weigert u een erfenis? Mogelijk krijgt de woning in 2021 en 2022 nog te maken met de resterende papierschuld. Dit betekent dat de geschatte waarde van de woning lager is dan de woninghypotheek. Dit wordt vooral opgemerkt door mensen die de afgelopen jaren een huis hebben gekocht, maar ook door degenen die hun huis slechter hebben onderhouden. Die restschuld valt mee, zolang de hypotheekrente maar betaald wordt. Het is anders wanneer een huis met restschuld wordt verkocht of als de erfenis bestaat uit een huis met restschuld, want dan gaat de schuld over op de erfgenamen

Erfenis van ouderlijk huiseigendom

Er zijn meestal veel herinneringen aan het ouderlijk huis en daarom verlaten kinderen het ouderlijk huis niet graag. Maar legacy is meer dan weggaan en herinneringen ophalen. U moet het probleem ook financieel onderzoeken:

Weigering om een ​​welwillende erfenis of legaat te aanvaarden bij een grote hypotheekschuld

Al snel rijst de vraag of u de erfenis wilt accepteren. Als u niet zeker weet of het u financieel gaat lukken, kunt u voordelig de erfenis accepteren, dat betekent dat u nog geen ja of nee zegt, maar eerst wilt weten wat de waarde van de erfenis is. Vervolgens wordt er een inventarisatie gemaakt om de waarde van de nalatenschap te bepalen. Als u zeker weet dat er meer schulden dan bezittingen zijn, kunt u de erfenis weigeren en verwerpen. U verstrekt beide verklaringen aan de rechtbank. Als er ook een testament is, kunt u met de notaris bespreken wat voor u een redelijke keuze is.

Wie betaalt de resterende schuld bij overlijden?

Als iemand met een restschuld overlijdt, gaat de schuld over op de erfgenamen die de erfenis aanvaarden. Als de erfenis wordt afgewezen, kan de schuld overgaan op de zesde generatie in successie, en als deze erfenis ook wordt afgewezen, gaat de erfenis over op de staat. Als de staat een huis met openstaande schulden erft, zal het huis waarschijnlijk worden geveild. De bank kan dan haar vordering bij de staat indienen.

Wie betaalt de hypotheek als u de erfenis niet opgeeft?

De erfgenamen worden verantwoordelijk voor de hypotheekbetalingen en daarmee int de bank de hypotheekrente en aflossing van de erfgenamen. Soms is het verkopen van de woning de enige oplossing om de hypotheek af te lossen, maar ook de restschuld kan ontstaan.

Is het slecht om een ​​huis met restschuld te erven?

Of het erven van een woning met restschuld een slechte zaak is, valt nog te bezien. De erfgenaam kan kiezen of en hoe hij de erfenis accepteert en de bank krijgt uiteindelijk zijn geld. In die zin is het voor de bank vervelend dat het enige tijd kan duren voordat de erfenis volledig is afgewikkeld. De angst van sommige ouderen dat ze hun kinderen met schulden zullen belasten, is maar ten dele waar. Kinderen kunnen de erfenis ook gewoon weigeren. De erflater had de resterende schuld kunnen wegwerken door meer te betalen voor het huis, maar helaas is dit geld niet altijd beschikbaar.

Conclusie over het erven van een huis met schulden

Als u vermoedt dat de erfenis niet genoeg winst opbrengt en dat de woning niet genoeg waard is om de hypotheek af te lossen, dan kunt u overwegen de erfenis of voorwaardelijke aanvaarding van de uitkering niet te accepteren. Naar schatting zullen in 2021 en 2022 enkele duizenden mensen een huis erven met een mogelijke restschuld. Laat u dus financieel goed voorlichten over de gevolgen van het aanvaarden van een erfenis.

Lees verder