Een wereld zonder geld

We weten allemaal dat het financiële systeem er slecht aan toe is. Crises volgen elkaar in rap tempo op en alles lijkt in te storten. Het is helemaal geen vreemde gedachte dat het mondiale systeem binnenkort bezwijkt. Wat als de hele economie is ingestort? Het is het geld zelf dat financiële problemen veroorzaakt. Is een wereld zonder geld de oplossing?

Wat als het financiële systeem instort?

Wat betekent het als de financiële wereld instort? Dit zou natuurlijk een enorme klap zijn, vooral voor de mensen die het meest afhankelijk zijn van het systeem, zoals investeerders en dergelijke. En de impact zal een enorm verschil maken.

Hoop op een betere wereld

Is een wereld zonder geld een utopie? In Thomas More’s originele Utopia is ook de afwezigheid van geld erg belangrijk. Er zijn mensen die in de richting van deze utopie leven en die zouden willen dat de economie vandaag instort. Ze geven advies over wat te doen. Aangezien degenen die het meest toegewijd zijn aan het systeem er het slechtst aan toe zijn, is het verstandig om te proberen het systeem los te laten. De kans is groot dat het instort, en we kunnen er weinig aan doen. Daarom is het verstandiger om aan een nieuwe wereld te denken dan aan deze vast te houden.

De gevaren van hoop

Het mooie van bovenstaande is natuurlijk dat het ruimte maakt voor een nieuw, mogelijk beter systeem. De financiële wereld heeft ons veel gegeven, maar ook veel problemen veroorzaakt. Maar in zekere zin lijkt het op een verreikende ideologie, het communisme. Mensen snakken naar een nieuwe, betere wereld en zijn bereid daar alles voor op te offeren. De gevolgen van de ineenstorting zijn echter sterk onderschat. We weten niet of een beter systeem het oude zal vervangen. Als er iets anders voor in de plaats komt, ontstaat er grote chaos, mogelijk meer misdaad of zelfs oorlog. Is het wenselijk, of is het de moeite waard om deze ellende toe te geven om plaats te maken voor een nieuw systeem?

Een wereld zonder geld is ondenkbaar

Laten we nu zeggen dat het systeem instort en we verhuizen naar een wereld zonder contant geld. Dus hoe ziet deze wereld eruit? We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. Geld is zo verweven in onze samenleving, ons gedrag en onze manier van denken dat wanneer ‘het systeem’ is ingestort, we nog steeds met onze geest in het systeem zitten. Of we nu anders over de wereld kunnen denken, is onmogelijk te zeggen. Voor velen bepaalt geld momenteel alles, het leven, de indeling van de dag, hoe we ons voelen, waar we heen gaan, welke kansen we hebben.

Voordelen:

De redenen om geld te willen verdienen zijn vaak gebaseerd op het kwaad dat geld met zich meebrengt, zoals hebzucht en misdaad. Ook kan de wereld efficiënter en duurzamer worden, aangezien deze twee geen winst opleveren. Met alle kennis en technologie die we hebben, is er niet zoveel schaarste op aarde. Gewoon niet genoeg geld, allemaal slecht verdeeld. Een ander voordeel van een wereld zonder geld is het verdwijnen van veel beroepen als ze overbodig worden. Dit omvat niet alleen accountants en bankiers, maar ook kassiers, taxateurs, griffiers en tussenpersonen. En het betekent ook dat alle mensen wiens beroep het is om deze mensen te ontmoeten niet langer nodig zijn, ze hebben geen controle meer nodig, ze hebben geen opleiding nodig voor deze beroepen, enz. Ze zijn zo’n 25 procent van het totaal aantal banen, dus er kan veel geschrapt worden. We moeten minder werken. Het verschil is natuurlijk minder dan 25 procent, want een nieuw systeem zorgt ook voor nieuwe banen.

Hebben we geen geld nodig?

Is geld niet nodig voor vooruitgang, kapitalisme en het opbouwen van een beschaving? Hebben we geen ruilmiddel nodig dat zijn waarde kan behouden? Zonder geld is het onmogelijk om ervoor te zorgen dat mensen naar hun werk gaan en dat de dingen eerlijk worden verdeeld, toch?

Geld is nodig als ruilmiddel

Hoe zijn mensen ertoe gekomen om geld te gebruiken waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was? In een wereld zonder geld zijn er alleen producten. Mensen willen niet zomaar iedereen alles geven wat ze produceren zonder er zeker van te zijn dat ze er iets voor terug krijgen. Dus begonnen ze te ruilen. Ik melk de koe, jij bakt een brood en we geven het aan elkaar. Maar wat doet hij die huizen bouwt? Je kunt het niet ruilen voor een paar broden. Er is geld voor nodig, iets dat voor alles kan worden ingewisseld en zijn waarde kan behouden, zoals goud. Als een bakker elke dag broden verkoopt, kan hij uiteindelijk genoeg goud hebben om een ​​huis te kopen, en wie een huis bouwt, investeert er veel tijd in, maar kan er ook voor lange tijd broden van kopen. Het ging mis toen papier werd gebruikt als geld in plaats van goud. Dit komt omdat het kan worden gebruikt voor oplichting, er is altijd meer uit te halen en het kan worden betaald met niet-bestaand geld door middel van leningen. Geld kan zijn waarde niet vasthouden zoals goud.

Ruilhandel als oplossing

Op verschillende plaatsen hebben mensen al hun toevlucht genomen tot ruilhandel. Engeland heeft bijvoorbeeld ‘Transitional Cities’ waar mensen producten komen ruilen zonder geld. Er zijn ook landen als Argentinië die een wisselkantoor zijn begonnen omdat mensen niet meer bij hun geld op de bank konden. Dit soort systemen ontstaan ​​uit noodzaak, maar ze kunnen echt werken. Wanneer de economie echter aantrekt, keren mensen vaak terug naar de grotere economie. Betekent dit niet dat geld gewoon handiger is dan ruilhandel? Het idee is eigenlijk hetzelfde, dat wil zeggen, als je iets geeft, wil je er ook iets voor terugkrijgen. Geld maakt het makkelijker en uitgebreider. De wereld met ruilhandel is eigenlijk niet veel anders dan de wereld met geld.

Doe waar je van houdt

Hoe zou een wereld zonder geld moeten werken? De bakker bakt graag brood. En hij vraagt ​​niet om geld of andere producten of diensten voor deze broden. Dat betekent dat hij ze gewoon weggeeft. Laten we nu zeggen dat iedereen die producten maakt dit doet, dan heeft iedereen genoeg en kan iedereen krijgen wat hij nodig heeft. Op die manier kan iedereen zijn talenten gebruiken en doen waar hij van houdt, en hoeft niemand zich zorgen te maken over te weinig verdienen en falen. Waar kan het eigenlijk mis gaan?

Mensen zijn lui

Maar zullen mensen werken als ze alles gratis kunnen krijgen? Veel mensen zijn lui, zullen ze zich inzetten in een wereld zonder geld? Hoe kunnen mensen worden gedwongen om te werken zonder geld? Denk vooral aan een baan waar veel mensen een hekel aan hebben, zoals toiletten schoonmaken of fabriekswerk doen. En wat als veel mensen hetzelfde leuk vinden en hetzelfde willen doen? Dan kan dit werk veel meer gedaan worden dan nodig, en ander werk te weinig. Er zijn ook mensen die veel willen eten en drinken, in grote huizen willen wonen en verder in luxe willen leven. Hetzelfde kan waar zijn in een wereld zonder geld. Hoe bepaal je hoeveel mensen er kunnen krijgen en wie er in de grote huizen kunnen wonen? Wie heeft het echt het meest nodig? En wie bepaalt dat?

Mensen zijn altruïstisch

Laten we dan hoop putten uit het feit dat mensen niet allemaal lui zijn, maar ook altruïstisch. De mens heeft andere motieven dan geld en plezier. Er zijn immers ook veel mensen die vrijwilligerswerk doen. Ze doen alles in deze wereld wat mensen zouden moeten doen in een wereld zonder geld, en als het nu mogelijk is, zou het dat ook moeten zijn. Ook kunnen mensen lui zijn, maar niet zo lui dat ze helemaal niets willen doen. Er is vreugde in het werk, dankbaarheid en vertrouwen kunnen een veel betere motivatie zijn dan geld. Daarom is het het beste om je voor te stellen dat een persoon in de samenleving zal werken zonder er iets voor terug te krijgen. De vraag is alleen of het praktisch mogelijk is. Misschien is de stap te groot en zit het idee van ‘goed genoeg’ te diep in ons geworteld en zal dat voor alle toekomstige generaties zo blijven.€