Een vaste onkostenrekening geeft overzicht

Inkomsten worden meestal gestort op dezelfde rekening van waaruit de vaste kosten worden betaald. Een rapport kan eenvoudig worden verkregen door twee betaalrekeningen aan te houden.

Als alle transacties vanaf één rekening worden gedaan, is het moeilijk om een ​​rapport te maken. De meeste vaste kosten blijven hetzelfde, maar andere kunnen variëren, zoals de telefoonrekening. Door twee rekeningen aan te houden, ziet u in één oogopslag hoeveel geld u nog buiten de vaste kosten te besteden heeft.

Maak vaste kosten transparant

Om kosten en inkomsten te kunnen opsplitsen, moet u eerst begrijpen wat er elke maand binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Je moet ook weten waar het geld aan wordt uitgegeven. Dit kan duidelijk worden aangetoond door alle bankafschriften over een periode van één jaar te verdelen. Maak een overzicht van vaste kosten en consumptieve uitgaven (boodschappen, uit eten gaan, kleding, etc.). Vaste kosten zijn uitgaven die maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks terugkeren en waarvan het geschatte bedrag bekend is. Vaste kosten zijn onder meer:

Daarnaast zijn er uitgaven die u onder vaste lasten kunt plaatsen, maar waarvan u niet weet hoeveel deze kosten zullen zijn. Bijvoorbeeld: brandstof- en auto-onderhoudskosten. U kunt deze schatten en als vaste kosten noteren, of u kunt deze kosten blijven betalen vanaf uw reguliere betaalrekening.

Een betaalrekening openen voor vaste kosten

Als u eenmaal weet wat vaste kosten zijn, kunt u een speciale betaalrekening voor vaste kosten openen. Het bedrag dat u maandelijks aan vaste lasten moet betalen, kunt u maandelijks via periodieke overboeking naar deze betaalrekening overmaken. U moet de jaarlijkse vergoedingen beschikbaar hebben wanneer ze verschuldigd zijn. Zo maak je onderscheid tussen vaste lasten en verbruikslasten. Houd er rekening mee dat de bank kosten in rekening brengt voor deze extra rekening.

Vaste kosten in één keer betalen

Vaste kosten in één keer betalen kan u geld besparen. Verzekeraars belonen bijvoorbeeld verzekerden die hun premie een jaar vooruit betalen in plaats van maandelijks of driemaandelijks. De korting die je ermee kunt realiseren kan oplopen tot 5 procent. Zo’n rendement krijg je niet op een spaarrekening. Vaste kosten die in één keer per jaar worden betaald, zijn moeilijker te boeken. Wat je wel kunt doen is elke maand sparen tot aan de betaalmaand. Je moet het bedrag dus elke maand bij elkaar optellen zodat het benodigde bedrag op tijd is opgebouwd.

Extra betaalrekening voor vaste lasten, ook handig voor individuele activa

Ook samenwonenden en gehuwden die elk hun eigen financiën houden, kunnen gemakkelijk gebruik maken van zo’n extra betaalrekening. Iedereen kan maandelijks een bedrag op de rekening storten waarmee de vaste lasten kunnen worden betaald. Op deze manier kunnen vaste lasten eerlijk tussen beide partners worden verdeeld, eventueel in verhouding tot het inkomen.€