Een uitkering aanvragen voor deeltijdwerkers

Extra geld voor studie is altijd welkom. Iedereen die een deeltijds VMBO-theorietraject, HAVO- of VWO-deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of vo vavo volgt, kan in aanmerking komen voor de Duo-IB deeltijdstudietoelage aangezien er geen wettelijke studiefinanciering is. De hoogte van de toeslag wordt bepaald door uw nationaliteit, inkomen en aantal onderwijsminuten. Zie bedragen voor 2019, 2020 en 2021.

Wat is deeltijdtoeslag?

De deeltijdtoeslag is een uitkering voor degenen die een deeltijdse VMBO-theorie, HAVO- of VWO-deeltijdopleiding volgen. Het voordeel is ook beschikbaar:

Wat is de definitie van deeltijdstudie?

Deeltijd studeren betekent hier:

Voorwaarden achtereenvolgens deeltijduitkering aanvragen

De voorwaarden zijn:

Wat is de toeslag voor deeltijdwerkers in 2019 en 2020?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en het aantal lessen per week. Voor studiejaar 2019-2020 wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van de student in 2017. Het maximale bedrag is als het gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan € 35.318. Voor schooljaar 2020-2021 is dat 36.088 euro (inkomen 2018). Boven dit inkomen geldt een korting van 30%. De maximale uitkeringsbedragen voor het dekken van de kosten van cursussen en collegegeld zijn opgedeeld in drie delen, meer inkomen betekent een kleiner bedrag:

Toeslag deeltijdmedewerkers 2018-2019, maximale bedragen voor schoolkosten en cursusgeld per jaar:

lesminuten per week cursusgeld vergoeding schoolkostenvergoeding
540 of meer lesminuten € 364,80 315,87 euro
270 of meer uren studie maar minder dan 540 243.20 euro 212,81 euro
minder dan 270 lesminuten € 0 € 0

Toeslag voor deeltijdse werknemers 2019-2020, maximumbedragen voor schoolkosten en cursusgelden per jaar:

lesminuten per week cursusgeld vergoeding schoolkostenvergoeding
540 of meer lesminuten € 369,60 320,23 euro
270 of meer uren studie maar minder dan 540 € 246,40 215,75 euro
minder dan 270 lesminuten € 0 € 0

Toeslag voor deeltijdwerknemers 2020-2021, maximumbedragen voor schoolkosten en cursusgelden per jaar:

lesminuten per week cursusgeld vergoeding schoolkostenvergoeding
540 of meer lesminuten € 379,20 325,71 euro
270 of meer uren studie maar minder dan 540 252,80 euro 219,44 euro
minder dan 270 lesminuten € 0 € 0

U kunt de uitkering als volgt aanvragen:

U kunt het aanvragen via een digitaal formulier en het wordt snel in behandeling genomen. U ontvangt het geld binnen twee weken na het bericht van DUO dat u de deeltijduitkering krijgt, op uw rekening.

Slot

Dit voordeel maakt studies betaalbaarder voor deeltijdwerkers. Vergeet niet uw aanvraag op tijd in te dienen.

Lees verder