Een stichting die investeert en investeert in cultuur

Met Triodosbank kunt u in 2017 verstandig investeren in cultuur. Triodos Cultuurfonds is een groot succes. Denk aan de fiscale voordelen die bij dit soort investeringen horen. Beleggen in een beleggingsfonds heeft verschillende voordelen, maar u kunt natuurlijk ook beleggen via een beleggingsplatform zoals Lynx of Binck, of kiezen voor een MoneYou beleggingsrekening.

Bijdrage aan cultuur

Triodos Cultuurfonds is het eerste investeringsfonds in Nederland dat kan investeren in cultuur. Investeringen in Triodos Cultuurfonds dragen direct bij aan de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur in Nederland. Denk aan het financieren van de bouw of renovatie van theaters en musea. Goede voorbeelden zijn Theater De Spiegel in Cwolle, Theater Carré, 1800 Roeden in Amsterdam en Haagse Kunstkring. U kunt al met kleine bedragen beleggen in Triodos Bank:

Teruggave van het cultuurfonds Triodos Bank

Het gemiddelde rendement ultimo november 2016 is als volgt:

3 maanden 1 jaar 3 jaar 5 jaar
-0,1% 1,3% 1,9% 2,3%

Belastingdienst in 2016 en 2017

Het Cultuurfonds investeert in projecten die door het ministerie van OCW, OCW, als cultuur zijn aangemerkt. Helaas is per 1 januari 2013 de belastingaftrek voor sociaal-ethische en culturele investeringen afgeschaft. U betaalt geen 1,2% meerwaardebelasting over uw box 3 vermogen als u belegt in het Triodos Groenfonds. Dit betekent een belastingvrijstelling van 1,2% in kolom 3 voor vermogenswinstbelasting van maximaal EUR 56.928 in 2015. Samen met uw partner is dit € 113.856 in het vrijgestelde bedrag:

Fiscaal voordeel voor groene investeringen 2015-2017:

jaar alleen Met een fiscale partner
2017 jaar 57.385 euro 114.770 euro
2016 jaar 57.213 euro 114.426 euro
2015 jaar 56.928 euro 113.856 euro

Veilige fondsinvestering

Triodos Cultuurfonds en Triodos Bank NV staan ​​in het AFM-register van de Autoriteit Financiële Markten. Zie uw prospectus en financiële informatiebrochure. Zoals u weet, kan de waarde van uw belegging fluctueren en zijn in het verleden behaalde resultaten geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De financiering van Triodos Cultuurfonds bestaat echter voornamelijk uit staatsgegarandeerde leningen of hypotheken, waardoor het risicoprofiel van Cultuurfonds vergelijkbaar is met obligaties. Triodos Cultuurfonds rekent een beheervergoeding van 0,48% per jaar. Daarnaast zijn er de kosten voor het kopen en verkopen van culturele aandelen. Deze transactiekosten bedragen 0,5%.

Een overzicht van fiscaal voordelige fondsen en beleggingen

Maar er zijn meer fondsen en investeringen waarin u met belastingvoordeel kunt beleggen:

Slot

Als u gepassioneerd bent door investeren in cultuur en geïnteresseerd bent in extra belastingvoordelen, moet u dit Triodosbank-cultuurfonds eens van dichterbij bekijken. In 2015 beheert het fonds zo’n 100 miljoen euro en in 2016 zal dat niet veel anders zijn. Maar als cultuur niet jouw ding is, kies dan gewoon een ander fonds.

Lees verder