Een spaarrekening is ook niet zonder risico

Wanneer prijzen veel fluctueren, zien veel beleggers dit als een teken van hoog risico. Maar niemand geeft om het geld op de spaarrekening. Het is echter ook niet zonder risico.

Risico van kapitaalverlies

Dat risicomijding de afgelopen jaren een prioriteit was voor beleggers, was begrijpelijk gezien de onrust in de eurozone. Kapitaal niet verliezen was het motto. Op zoek naar ‘veilige havens’ vluchtten beleggers naar geldmarktfondsen, obligaties en reguliere spaarrekeningen. Niet iedereen is zich echter bewust van de risico’s waaraan zij zichzelf en hun vermogen op deze manier blootstellen.

Beleggingen in vastrentende effecten

Hoewel beleggen in vastrentende effecten de volatiliteit van de portefeuille vermindert, is dergelijk papier ook niet zonder risico’s. Dit geldt ook voor de Nederlandse favoriete belegging – de spaarrekening. Bijna niemand die geeft om het geld dat daar staat. Het wettelijke depositogarantiestelsel garandeert immers de terugbetaling, ook als de bank failliet zou gaan.

Spaarrekeningen zijn ook niet zonder risico

Maar er zijn nog andere risico’s: het uiteenvallen van de eurozone is bijvoorbeeld geen vergezochte fantasie. In het geval van valutahervorming, met een terugkeer naar de nationale munteenheid, zal het land waarschijnlijk zijn spaargeld resoluut bevriezen en inwisselen voor een nieuwe munt met een ongunstige verhouding.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de snode plannen om alle spaargeld weg te vagen met een eenmalige belastingheffing van 10%, of het idee dat de spaarrekening mogelijk aansprakelijk wordt voor de kosten (zie link onder dit artikel).

Een explosieve stijging van de inflatie zou de zaak in beweging kunnen zetten

Maar zelfs als de ineenstorting van de euro wordt afgewend, lopen spaarders die rentedragende waardepapieren aanhouden het belangrijkste beleggingsdoel, namelijk waardebehoud, mis. Opblazen kan immers nog steeds een sleutelrol spelen.

Want als gevolg van het goedkoopgeldbeleid van centrale banken zullen de prijzen sterker stijgen dan voorheen. De huidige nominale rente compenseert dit risico nauwelijks. Staatsobligaties, waarvan beleggers een risicovrij rendement verwachten, zijn dus omgeleid naar effecten die hun eigenaars belasten met risico’s zonder rendement.

Negatief reëel rendement

De werkelijke waardevermindering van spaargeld is niets meer dan een denkbeeldig risico. In de afgelopen drie jaar hebben centrale banken hun balansen enorm vergroot, wat de perfecte voedingsbodem is voor explosieve inflatie, aangezien landen hopen hun onbeheersbare schuldenlast te verminderen.

Hoewel weinig zichtbaar in officiële prijsstatistieken, is dit niet zo verwonderlijk gezien de nog steeds sombere economische vooruitzichten. Maar het is riskant om bedrogen te worden. De relatief rustige reële afschrijving van spaargeld is eigenlijk al in volle gang. Omdat de inflatie hoger is dan het rendement op veel rentedragende beleggingen, is het reële rendement (inkomen vóór inflatie en belastingen) op dergelijke beleggingen in de grote westerse economieën negatief.

Ook in ons land is dit het geval. Gecorrigeerd voor inflatie (en soms belastingen), verliezen beleggers die staatsobligaties sparen of kopen een deel van hun belegd vermogen. En over een paar jaar zal het voor regeringen mogelijk zijn om hun schuldposities af te bouwen, zelfs tegen onvoorstelbare inflatiepercentages, zonder al te vervelende interventies en bezuinigingen.

Wisselkoersschommelingen nemen toe tijdens verkopen

De grootste verliezers zullen goedgelovige, op rente gerichte spaarders zijn. Het is een kostbare vergissing om het beleggingsrisico alleen af ​​te meten aan de volatiliteit ervan: beleggingen zonder waardeschommelingen kunnen enorme risico’s met zich meebrengen.

Maar er is ook goed nieuws: mensen kunnen zich beschermen tegen de snelle afschrijving van hun spaargeld. Als u de koopkracht van uw kapitaal wilt behouden, moet u bewust risico’s nemen en bijvoorbeeld aandelen kopen van goede bedrijven. Hij moet dus de normale fluctuaties in aandelenkoersen accepteren, wat een radicale verandering in de mentaliteit van veel beleggers vereist. Maar degenen die afhankelijk zijn van vastrentende beleggingen, zoeken veiligheid juist daar waar de grootste risico’s voor de koopkracht van hun activa te wachten staan.€