Een sociale lening aanvragen

Hoe een sociale lening aanvragen? U kunt sociaal krediet aanvragen bij de sociaal kredietbank. Behoort u tot het minimum, dan kunt u voor extra geld terecht bij de kredietbank. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine nodig of geld om uw huis in te richten, dan kunt u een sociale lening aanvragen. De voordelen van een sociale lening zijn de lage rentevoeten en de goede instructies die je krijgt van de sociale kredietbank.

Een sociale lening aanvragen bij een sociale bank

Als u een sociale lening aanvraagt ​​bij de Sociaal Kredietbank, wordt er gekeken naar uw financiële situatie om het maximale bedrag te bepalen dat kan worden geleend. Daarom wordt het op bestelling gemaakt, net als het nemen van een lening bij een gewone bank. Ook kijk je samen met Sociale Kredietbank naar de best mogelijke leningstermijn en of je de lening kunt terugbetalen.

Terugbetalingstermijn sociale lening

Er zijn regels opgesteld over de looptijd van de sociale lening. De maximale looptijd van een dergelijke lening mag niet langer zijn dan 60 maanden. Het wordt omgezet in 5 jaar. Gedurende deze tijd moet het sociaal krediet worden terugbetaald. De meest voorkomende is een sociale lening met een looptijd van 3 jaar.

Wat is een sociale lening?

Mensen met lagere inkomens, minimuminkomens, kunnen vaak niet lenen bij een reguliere bank. Dat kan bij de sociaal kredietbank. Sociale leningen in Nederland worden verstrekt door Sociale Banken Nederland (SBN). Dit is een samenwerkingsverband tussen 14 regionale sociale kredietbanken in Nederland.

Aangezien de sociale kredietbank geen winstoogmerk heeft, kan ze sociale leningen aanbieden met een zeer aantrekkelijke rentevoet. U kunt dus alleen een sociale lening aanvragen als u tot het minimuminkomen behoort. Dit betekent dat je tot 130% van het minimum brutosalaris kunt verdienen.

Waarom sociaal krediet aanvragen?

Als je minimaal snel geld nodig hebt, kun je ervoor kiezen om een ​​sociale lening af te sluiten bij een sociale lening bank. Snel geld nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine of auto, maar ook voor woninginrichting, kan worden verkregen door het verstrekken van een sociale lening.

Let op: u vraagt ​​alleen een sociale lening aan als u het geld echt nodig heeft en maar één keer. Het is niet de bedoeling om een ​​sociale lening aan te vragen voor zaken die structureel geld nodig hebben. Het minimumbedrag van de sociale lening is altijd € 250.

Voordelen van sociale lening

Wat zijn de voordelen van een sociale lening? Er zijn twee belangrijke voordelen aan het ontvangen van sociaal krediet. Dit zijn:

Doordat je tijdens de looptijd van de sociale lening begeleid wordt door professionals, is de kans om in diepe schulden te gaan erg klein.

Nadelen van de sociale lening

Wat zijn de nadelen van een sociale lening? Er zijn echter ook nadelen bij het aanvragen van een sociale lening. Geld lenen, geld betalen. Je moet altijd meer terugbetalen dan je daadwerkelijk hebt geleend. Andere nadelen van de sociale lening zijn:

Een sociale lening aanvragen

Hoe een sociale lening aanvragen? Een aanvraagformulier voor het aanvragen van een sociale lening kunt u krijgen bij de Sociale Dienst van de gemeente waar u woont. Dit aanvraagformulier wordt verwerkt door de sociaal kredietbank in uw regio. Na ontvangst van het aanvraagformulier van de sociaal kredietbank wordt er een afspraak met u gemaakt om uw situatie te bespreken. Na dit gesprek kom je erachter of je in aanmerking komt voor een sociale lening.€