Een schone erfenis aannemen: wat zijn de risico’s?

Wanneer u besluit een erfenis als erfgenaam te aanvaarden, heet dat een zuivere aanvaarding. Ook ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle nalatenschappen. Daarna accepteert u niet alleen bezittingen zoals geld, onroerend goed en andere materiële zaken, maar ook alle schulden van de overledene. Als de overledene ergens een schuld heeft, kan de schuldeiser deze bij u als erfgenaam incasseren.

Pure acceptatie van overerving

Wat is pure overerving en wat zijn de alternatieven?

U bent erfgenaam als de overledene u heeft genoemd in het testament of als een notaris u als zodanig heeft aangewezen. Als u in een testament wordt genoemd, wordt u wettelijk geacht dit te accepteren. Doet u niets, dan aanvaardt u de erfenis. Toch kan het zijn dat je twijfels hebt over acceptatie, bijvoorbeeld omdat je nog niet genoeg informatie hebt over de gevolgen. Het is daarom verstandig om te wachten tot u deze informatie ontvangt en geen actie te ondernemen die tot de conclusie zou leiden dat u de erfenis al heeft geaccepteerd. Ga daarom niet door met betalen van de overledene, maar wacht even af. U kunt uw eigen gebruiken
recht om te overwegen
. U kunt deze tijd gebruiken om op te lijsten welke schulden er zijn en welke na het overlijden doorlopen. Sommige schulden, zoals studieschuld DUO, vervallen na overlijden. Schulden die erfgenamen soms mislopen zijn vooral laattijdige rekeningen van een verpleeghuis of zorgverzekering.

Het probleem is dat er geen wettelijke lijst is van handelingen die formeel pure acceptatie vormen. Je kunt dus niet bij elke handeling of betaling die je doet de wet nagaan of je het zonder enig risico kunt doen. Het motto is dan ook vooral: pas op als je handelt in naam van de doden!

Acceptatie van overerving is optioneel

Acceptatie van de erfenis is optioneel. Als acceptatie nadelig voor u zou zijn, bijvoorbeeld als de schulden van de overledene groter zijn dan de waarde van bezittingen en vermogen, kunt u ook afstand doen van de erfenis. Er is dus geen acceptatieplicht. Er is ook iets soortgelijks
acceptatie onder voorraadrecht
en zal zijn
acceptatie van voordelen
en anders dan afwijzing. Als u deze keuze maakt, moet u dit doorgeven aan de rechtbank. De prijs van zo’n melding is ongeveer 100 euro.

Mensen die kiezen
afwijzing
Erfenis doet dit vaak om financiële redenen, maar u kunt ook om andere redenen kiezen. Misschien komt de erfenis van iemand met wie je alle contact hebt verbroken en voel je je te emotioneel belast om het erfenisproces te doorlopen. Ook de rechtbank heeft veel met dit argument te maken, en het is een legitieme basis voor afwijzing.

Uiterlijk van pure acceptatie

Zoals gezegd kunt u alleen accepteren of weigeren door de rechtbank hiervan op de hoogte te stellen. Voordat je op dit punt komt, moet je er speciaal op voorbereid zijn om de schijn van pure acceptatie te vermijden. U kunt deze uitstraling creëren door beslissingen te nemen over de overledene. Veel erfgenamen komen hiermee in de problemen. Zodra zij een deel van een bepaalde betaling hebben betaald, kunnen andere schuldeisers andere lopende schulden bij u proberen te incasseren. Als je eenmaal impliciet voor deze verbintenis hebt gekozen, is het moeilijk om los te komen. Dus wees voorzichtig!

achterstallige facturen

Het kan ook voorkomen dat u denkt alle informatie te hebben die u nodig heeft om een ​​goede beslissing te nemen, maar later geconfronteerd wordt met een hoge rekening die niet betaald is. Dit soort zaken komen soms voor de rechter. Als u er redelijkerwijs van uit kunt gaan dat alle facturen zijn ontvangen en dus een goed overzicht heeft van de nog te betalen bedragen en er nog een grote factuur is, kunt u dit voor de rechter aanvechten door te stellen dat de vorige rekening als de laatste account. Het is niet zeker dat u gelijk zult hebben, maar er zijn precedenten.

Lees verder