Een ondernemingsplan schrijven: ondernemer

Bij de evaluatie van het businessplan wil de bank een goed beeld krijgen van de ervaring en capaciteiten van de ondernemer. Een ondernemer is immers een persoon die moet zorgen voor het succes van de onderneming en de nakoming van verplichtingen jegens de bank. Welke informatie over de ondernemer moet in het ondernemingsplan worden opgenomen zodat de bank een goed beeld heeft van de pijler ‘ondernemer’?

Inhoud

Ondernemer

In het ondernemingsplan is het belangrijk dat de bank leest wie de ondernemer is, wat zijn ervaring is en wat zijn motivatie is om een ​​onderneming te starten. De ondernemer is vaak de belangrijkste factor in het succes van een onderneming, zeker bij MKB-startups. Bij het beoordelen van financiering zijn naast de ondernemer ook de pijlers “onderneming”, “rendabiliteit”, “solvabiliteit” en “zekerheid” van belang.

Om de pijler ‘ondernemer’ zo breed mogelijk te omschrijven en de bank zo goed mogelijk inzicht te geven, is het van belang om de volgende stappen te doorlopen:

Personeel

Een ondernemingsplan begint met een beschrijving van de ondernemer. Kortom, dit is een verkorte biografie. Persoonsgegevens geven een beknopt overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens (naam, achternaam, adres, burgerlijke staat en contactgegevens). Het is belangrijk om een ​​beeld te hebben van de privésituatie. Voor een bank kan een privésituatie van invloed zijn op de beslissing om al dan niet te financieren. Voorbeeld:

Ondernemer Y is getrouwd. Zijn vrouw werkt 2 dagen per week en verdient 10.000 euro bruto per jaar. Ze heeft een contract voor een jaar. Samen hebben ze een huis met een hypotheek van € 380.000. De laatste WOZ-waarde geeft een waarde aan van € 350.000. Samen hebben ze drie kinderen: een jongen van 15 en twee meisjes (tweeling) van 17.

De bank kan bij haar de volgende gegevens verkrijgen:

Ondernemer X is getrouwd. Zijn banen werken 4 dagen per week en verdienen 35.000 bruto per jaar. Ze heeft een vast contract. Samen verkopen ze een huis met een hypotheek van 250.000 euro. De laatste WOZ-waarde geeft een waarde aan van € 350.000. Ze hebben samen twee kinderen: een 4-jarig meisje en een 6-jarig jongetje.

Nu weet de bank het volgende:

Relevante cursussen

Noem de opleidingen die relevant zijn voor het bedrijf dat je start en beschrijf kort welke kennis je daar hebt opgedaan. Vul je opleiding aan met relevante cursussen die je hebt gevolgd (bv. cursus boekhouden, cross-selling, enz.). Zo laat je zien wat je hebt geleerd om je voor te bereiden op je bedrijf.

Relevante werkervaring

Werkervaring is belangrijk om inzicht te krijgen in de praktische kennis en vaardigheden die een ondernemer in het verleden heeft opgebouwd. Nogmaals, u hoeft niet al uw werkervaring op te sommen. Geef naast de functietitel een korte beschrijving van de dagelijkse werkzaamheden. Als u vaak van baan bent veranderd, vermeld dan de reden. Wanneer (te) vaak van baan is gewisseld, kan worden geïnterpreteerd dat de ondernemer snel moe wordt van iets nieuws. Het kan een persoonlijke eigenschap zijn. De bank wil doorgaans geen langdurige bankrelatie aangaan met een zakenman die na een jaar geen uitdaging meer in zijn bedrijf ziet.

Reden voor het starten van een bedrijf

Leg uitgebreid uit waarom je ervoor hebt gekozen om je eigen bedrijf te starten. Kwam het idee voort uit een innovatief idee of uit de behoefte aan volledige ondernemersvrijheid? Is het een verhuizing die moest worden gemaakt vanwege het ontslag of faillissement van een voormalige werkgever? Hoe lang bestaat het idee en hoe heeft de ondernemer zich erop voorbereid?

Sterktes zwaktes

De bank heeft een belangrijk inzicht in de sterke en zwakke punten van de ondernemer. Geef aan wat uw sterke punten zijn en hoe die sterke punten u helpen succesvol te zijn in het bedrijfsleven of hoe die sterke punten kunnen worden gebruikt om te profiteren van kansen in de markt. Het beschrijven van sterke en zwakke punten is een onderdeel van een SWOT-analyse die bijna altijd wenselijk is in een businessplan. Wees specifiek bij het beschrijven van sterke punten. Beschrijvingen als “vakmanschap” of “flexibel” zijn te oppervlakkig. Beschrijf de kracht aan de hand van voorbeelden.

Flexibele houding

In mijn vorige werk ben ik gewend aan een flexibele houding. Hierdoor konden mijn klanten op zondag bij mij terecht met spoedvragen. In sommige gevallen ga ik persoonlijk bij de klant langs om de zaak te bespreken. Dit werd zeer gewaardeerd door klanten en deze aanpak resulteerde in een hoge klanttevredenheid bij mijn klanten. Op basis van de positieve reacties zal dit zeker een dienst zijn die ik als ondernemer zal blijven leveren.

Initiatief nemen

In mijn vorige werk heb ik verschillende initiatieven genomen om de productiviteit van het bedrijf te verhogen. Zo implementeerde ik een nieuwe beslisstructuur zodat beslissingen sneller en met minder aanspreekpunten genomen kunnen worden. Medewerkers hadden immers meerdere uren per week om aan andere activiteiten te besteden.

Door bovenstaande punten te beschrijven wordt een goed beeld gevormd van ondernemers en hun ervaring, capaciteiten en motivatie.

Lees verder