Een lineaire of annuïtaire hypotheek kiezen voor de aankoop van een woning

U krijgt hypotheekrenteaftrek als u deze in de loop van de tijd aflost met een lineaire of annuïtaire hypotheek. Maar welke hypotheek is nu eigenlijk goedkoper? Bij een annuïteitenhypotheek blijven de lasten gelijk, bij een lineaire hypotheek ligt de nadruk op de maandelijkse afbetalingen. Welke hypotheek u het beste kunt kiezen, hangt af van uw financiële draagkracht!

Lineaire of annuïtaire hypotheek

Aflossing

U kunt een lineaire hypotheek gebruiken om uw woningaankoop te financieren. Deze aflossingsmethode is nog conservatiever dan aflossen via de annuïteitenmethode. Dit is zo omdat:

Dus wat is de beste keuze voor jou?

Principes van de heer De Boer

Laten we zeggen dat meneer De Boer een huis heeft gespot dat een hypotheek nodig heeft van € 216.000. Wij gaan ervan uit dat de heer De Boer de financiële draagkracht heeft om deze hypotheek af te sluiten. Wat kost het als u een hypotheek kunt afsluiten met 4,4% rente per jaar? Hoeveel verliest meneer de Boer als hij kiest voor een lineaire of annuïtaire hypotheek?

lineaire hypotheek

De basis van een lineaire hypotheek is dat elk jaar, elke maand hetzelfde bedrag wordt afgelost. Standaard wordt de hypotheek in dertig jaar afgelost. Hoeveel bedraagt ​​deze hypotheek?

De totale kosten zijn dus 216.000 + 133.920 = 349.920 euro.

annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u een gelijk bedrag aan kosten per jaar, die rente en aflossing betalen. De vaste kosten per jaar worden als volgt berekend:

Dit betekent dat u bij een annuïteitenhypotheek meer lasten heeft dan bij een lineaire hypotheek.

Reflexion lineaire of annuïtaire hypotheek

Het is te zien dat het voordeliger is voor de heer De Boer om te kiezen voor een lineaire hypotheek voor de gehele looptijd van de hypotheek, maar het is de vraag of daarvoor wordt gekozen. Bij een lineaire hypotheek zijn de initiële kosten hoog omdat de rentelasten hoog blijven. In het eerste jaar zijn dat:

Als meneer De Boer deze kosten kan dekken, dan is het verstandig om te kiezen voor een lineaire hypotheek, omdat de kosten van een lineaire hypotheek ook relatief snel dalen. Als de grote initiële last niet kan worden getolereerd, dan moet voor een annuïteitenhypotheek worden gekozen, omdat de maandlasten veel gunstiger zijn. Zowel de lineaire hypotheek als de annuïteitenhypotheek profiteren van de hypotheekrenteaftrek onder het voorjaarscontract.

Lees verder