Een huurbeding in een hypotheekovereenkomst? Huis ontruimd, ook Airbnb

Mogelijk krijgt u in 2022 een huurverbod. Door het huurbeding in de hypotheekakte kunnen huurders uit huis worden gezet als ze huren zonder toestemming van de bank. Dan is er sprake van illegale onderhuur, en dat is ook het geval als je via Airbnb huurt. De bank kan het gehuurde huis ontruimen, de huurder wordt uitgezet. Dit is als u de woning met hypotheek verhuurt zonder toestemming van de bank en een betalingsachterstand heeft. In dat geval gaat het huurbeding van de bank in veel gevallen boven de huurbescherming van de huurder. Hoe zit het eigenlijk?

Wat is een huurbeding in een hypotheekakte?

In het huurbeding staat dat je de woning niet met een hypotheek mag verhuren zonder toestemming van de bank. Het verhuren van de woning van de eigenaar is toegestaan ​​als de bank daarmee instemt. Denk aan tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet met toestemming van de bank. Nu zal de bank niet altijd weten dat de woning verhuurd wordt, maar vooral als er betalingsproblemen ontstaan ​​met de eigenaar, zal de bank echt ingrijpen. De bank kan zelfs overgaan tot de verkoop van het huis, en aangezien een huurhuis dat leeg staat nu eenmaal goedkoper is dan een leegstaand huis en de bank er baat bij heeft dat de hypotheek volledig wordt afgelost, zal de bank geen huurders in het huis willen. Vandaar deze leaseclausule, waarvan de financier altijd kan afzien

Een woning verhuren zonder toestemming van de bank, ondanks het huurbeding, mag ook niet, ook niet via Airbnb

Een huis verhuren zonder toestemming van de bank is echter een groot risico voor zowel de eigenaar als de huurder, zeker als de bank erachter komt. De bank kan immers direct beslag leggen op de hypotheek en vervolgens stappen ondernemen om de huurders uit huis te zetten. Om een ​​eerder gesloten huurovereenkomst op te zeggen kan een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend en in nogal wat gevallen zal de rechter ook de huurovereenkomst opzeggen. Bij ontruiming dient de huurder op zoek te gaan naar een ander woonadres.

Huurbescherming en vernietiging van huurovereenkomst, huis ontruimd

Iedereen weet dat de huurder in Nederland over het algemeen goed beschermd is. Sommigen vinden zelfs dat huurbescherming te ver gaat. Een huurbeding werkt tegen huurbescherming als de huurovereenkomst wordt aangegaan nadat de hypotheek is aangegaan. Vervolgens redeneert de rechter als volgt. Doordat de hypotheekakte is ingeschreven in de openbare registers, kan iedereen controleren of de woning verhypothekeerd is en of er een huurbeding is dat verhuur zonder toestemming van de hypotheekbank verbiedt. Als de huurder niet controleert en vraagt ​​of de eigenaar een hypotheek heeft, dan neemt de huurder een bewust risico waarbij het huurbeding zwaarder weegt dan de belangen van de huurder. Anders wordt het wanneer de hypotheek na het aangaan van het huurcontract is afgesloten. In dat geval kan de woning niet zomaar worden ontruimd. Daarom is het belangrijk om een ​​hypotheek af te sluiten en een huurovereenkomst te ondertekenen. Ook het stellen van de juiste vragen als huurder is erg belangrijk.

Rechtbank Arnhem op Airbnb

Regelmatig beslist een rechter over illegale verhuur. In oktober 2015 oordeelde de rechtbank Arnhem de illegale verhuurder, die hij regelmatig via Airbnb aan toeristen verhuurde, nu deze verhuurder zelfs een boete van 22 duizend euro heeft opgelegd. Er zijn al boetes opgelegd aan een huiseigenaar met een hypotheek van in totaal 17,5 duizend euro. U bent dus gewaarschuwd.

Schending van leaseclausule

Als het hypotheekkantoor constateert dat het huurbeding is geschonden, wordt er een aantekening gemaakt in het hypotheekregister. Als de woning onrechtmatig is verhuurd, kan de bank een openbare verkoop van de woning starten alsof de woning niet is verhuurd. Is de woning legaal verhuurd, dan kan de bank de woning in verhuurde staat verkopen, zodat de zittende huurders huur blijven betalen aan de nieuwe eigenaar.

Conclusie over de gevolgen van het huurbeding voor de huurder

Het is voor een huurder verstandig om eerst na te gaan of de verhuurder de woning met een hypotheek heeft gefinancierd en of de bank toestemming heeft gegeven om te huren. Iedereen kan erachter komen wat de schuld is en onder welke voorwaarden de woning wordt belast. Doe het nu, want ook de verhuurder kan in betalingsproblemen komen en jou als huurder in de val lokken.

Lees verder