Een huis kopen naar Amsterdams model

Wat is een voorkoopovereenkomst, wat zijn de bepalende voorwaarden? Als u een huis wilt kopen, wordt er een voorkoopovereenkomst getekend met een aantal doorslaggevende voorwaarden. Misschien op het Amsterdamse model. U koopt of verkoopt op deze manier een woning met voorbehoud. Denk erover na om de hypotheek rond te krijgen. Maar hoe voorlopig is dit contract nu in de praktijk en kun je echt terug. Wanneer is de aankoop van een woning definitief? Dit wordt u uitgelegd.

Kan ik een huis via mond-tot-mondreclame kopen, toch?

Aangezien een mondelinge overeenkomst niet rechtsgeldig is bij het kopen van een huis, moet deze schriftelijk zijn. Het document dat dan wordt opgesteld heet een zogenaamde voorlopige koopovereenkomst, maar deze overeenkomst is niet zo voorlopig als de naam doet vermoeden.

Wat zijn de eisen van de koopovereenkomst?

Voorlopige koopovereenkomst of koopovereenkomst met voorwaarden
voldoen aan een aantal eisen:

 1. De persoonsgegevens van de koper en de verkoper dienen ingevuld te worden.
 2. Voor gehuwden en personen in geregistreerd partnerschap moet de partner altijd tekenen, anders vervalt de rechtsgeldigheid.
 3. De datum waarop de eigendomsoverdracht plaatsvindt, moet erop worden vermeld.
 4. De naam van de notaris die de eventuele overdracht van eigendomsrechten uitvoert, moet worden vermeld.
 5. De overeengekomen koopsom en wie naast de koopsom notariskosten en andere kosten betaalt, moet worden aangegeven. Dit is meestal de koper.
 6. Overeengekomen beslissende voorwaarden moeten worden aangegeven.
 7. Borg of bankgarantie bedrag.
 8. Een lijst met roerende zaken die laat zien wat wel en niet is inbegrepen in de aankoopprijs.
 9. Een verklaring dat de woning wordt opgeleverd zoals deze is.

Waarom kopen of verkopen onder voorbehoud

In feite is er niets tijdelijks aan een tussentijdse koopovereenkomst. De wet bepaalt dat de koper, niet de verkoper, een opzegtermijn van drie dagen heeft vanaf de dag (00:00) waarop de koper de ondertekende koopakte heeft ontvangen. Deze luistert aandachtig. Om allerlei problemen te voorkomen, doet u dit best per aangetekende brief. Weekends en feestdagen worden als volgt in aanmerking genomen:

Overigens kan de opschortingstermijn van drie dagen in overleg met verkoper en met instemming van verkoper verlengd worden. Doe dit nogmaals schriftelijk en gebruik ook de ontvangstbevestiging als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Cruciale voorwaarden, met financiering

Dat
tussentijdse koopovereenkomst
daarom is er een bindend contract dat beslissende voorwaarden kan bevatten. Vaak gaat het om oplosbare voorwaarden met betrekking tot vastgoedfinanciering, vastgoedwaarde en/of toekomstige risico’s naar aanleiding van onderzoek of verleende/niet verleende vergunningen. Een paar voorwaarden om achtereenvolgens aan te pakken:

 1. Onvermogen om geschikte financiering of hypotheek te vinden;
 2. Er is geen hypotheekgarantie van de staat ontvangen;
 3. Beoordelingsresultaat;
 4. Ongunstig resultaat van bouwkundig en constructief onderzoek;
 5. Ongunstig bodemonderzoek;
 6. Negatieve uitkomst van nader onderzoek naar mogelijke bestemmingsplannen;
 7. Het niet afgeven van een gemeentelijke verblijfsvergunning.

Als deze voorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen en u redelijkerwijs kunt vertrouwen op een of meer van deze voorwaarden, kunt u de koop (opnieuw) kosteloos ontbinden. Zo niet, dan moet u na liquidatie een boete betalen. Vaak is dit 10% van de aankoopprijs. Dus niks.

Wat is ontwerptesten?

Het is de verantwoordelijkheid van huizenkopers om een ​​inspectie uit te voeren om te bepalen of het gebouw structurele problemen heeft. Hiervoor wordt een bouwkundige keuring uitgevoerd, die inzicht geeft in de bouwkundige staat van de woning en de kosten die gepaard gaan met het oplossen van de geconstateerde bouwkundige problemen:

Wat is een huis kopen naar Amsterdams model?

Laat u niet misleiden door een eenvoudig contract waar u niet echt blij mee bent en laat u goed adviseren voordat u tekent. Wellicht levert het Amsterdamse model de gewenste voordelen op. In het Amsterdamse model wordt de koopakte opgemaakt door een notaris, niet door de makelaar van de verkoper. Na ondertekening van de eigendomsakte, overdrachtsakte door verkoper en koper en inschrijving in het kadaster bij een notaris is de woning rechtsgeldig overgedragen. Alles via een notaris en mogelijk zonder bijkomende kosten voor het opstellen van een koopovereenkomst, indien u dit vooraf vraagt.

Koop een slothuis

Sluit eerst een voorlopige koopovereenkomst, waarin duidelijk staat onder welke voorwaarden de aan- of verkoop niet zal plaatsvinden. Doe je dit niet, dan blijkt de tussentijdse koopovereenkomst geen verkoop onder voorbehoud te zijn, maar een definitieve koop waar je niet meer omheen kunt. Een belangrijke voorwaarde die moet worden aangepakt, is het reserveren van financiering. kijk goed naar de voorwaarden.€