Een huis kopen in 2020: een eigen huis bezitten met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente in 2020 en de financiering van koopwoningen (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn sinds 2019 verder gestegen, waardoor ook de WOZ-waarde en de verkoopprijs van de woning in 2020 stijgen, de hypotheekrente is relatief laag. Wat betekenen de nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek voor u, starters en de woningmarkt in 2020? Kopers van een nieuwbouwwoning staan ​​voor deze vragen. Dit willen zowel degenen die al een huis hebben maar willen verhuizen als degenen die nieuw zijn op de woningmarkt weten. Eigenwoningbezit is een groot goed, maar is het ook betaalbaar? Gelukkig blijft de overdrachtsbelasting op 2%. Ook hypotheekrenteaftrek is in 2020 aftrekbaar als u maandelijks betaalt. Gebruik de verhoogde vrijstelling voor schenkingen 2020 verstandig.

Nieuwe fiscale regels voor koopwoningen in 2020

Waarom een ​​huis kopen in 2020?

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw huis in 2020 te kopen. U koopt in 2020 een woning omdat:

Er zijn ongetwijfeld meer redenen te noemen.

Een huis huren is ook duur

Afgesproken is dat de huren marktconform zijn. Natuurlijk niet allemaal tegelijk, maar de huren zullen de komende jaren zeker snel stijgen. Koopwoningen worden dan aantrekkelijker. Dan moet u de aflossingsvrije hypotheek niet meer nemen als de volledige waarde van de woning, als u de hypotheekrente wilt aftrekken voor belastingdoeleinden, maar ter hoogte van 50% van de waarde van de woning. Het grote voordeel van een hypotheek op afbetaling is dat je je hypotheek geleidelijk aflost en zo kapitaal opbouwt, het nadeel is dat de maandlasten omhoog gaan. Met een aflossingsvrije hypotheek kun je goedkoper leven, maar je leeft eigenlijk op krediet. U stelt de terugbetaling uit, wat niet zonder risico is. Het systeem van hypotheekrenteaftrek maakt de kosten van levensonderhoud reëler en dus duurder. Daarentegen betaalt u voor een kortere periode hypotheekrente. Daarom kan kopen goedkoper zijn dan huren.

Nieuwe regels aflossingsvrije hypotheken en een nieuw stelsel van hypotheekrenteaftrek in 2020.

Een systeem van hypotheekrenteaftrek houdt in dat u niet opzettelijk een groot bedrag aan schulden draagt, maar rente en aflossing betaalt op een annuïteitenhypotheek. Elke maand betaal je hetzelfde bedrag aan de bank, en elke maand wordt je schuld een stukje kleiner. Daar is niets mis mee. Critici kunnen erop wijzen dat de netto lasten dan stijgen omdat je minder hypotheekrenteaftrek hebt. Maar u hoeft ook minder hypotheekrente te betalen. Voor een particulier is dit eerder een pluspunt: is het niet beter om je geld te gebruiken om de hypotheek geleidelijk af te lossen in plaats van hypotheekrente te betalen aan de bank? Geld waar je eigenlijk niets aan hebt? Ook is het een veelgehoorde misvatting dat je altijd veel geld krijgt na aftrek van je hypotheekrente. De meesten van ons kunnen 38% terugkrijgen van de belastingdienst (2020), wat betekent dat u nog 62% verschuldigd bent.

Wordt verhuizen in 2020 moeilijker?

Er is een mening geweest dat verhuizen in 2020 niet zo aantrekkelijk is omdat de bank niet altijd meewerkt. Maar als de bank meewerkt, kun je de hypotheek meenemen en met de oude regels naar de nieuwe woning verhuizen. Daarnaast is het vaak zo dat degenen die het huis van hun eigenaar verlaten en een huis van een nieuwe eigenaar kopen, al een kapitaal hebben opgebouwd. Voor een beginner is het lastiger op de woningmarkt anno 2020, de woning is duurder en er staan ​​veel particuliere woningen aan de kust.

De aftrek voor de resterende schuld eindigt

Verkoopt u in 2020 nog een woning met restschuld en moet u die restschuld herfinancieren, dan is de leningrente over de restschuld niet aftrekbaar. De lening is aftrekbaar als schuld in kolom 3, waardoor de onroerende voorheffing wordt verlaagd.

Mag een hypotheek met rente nog?

Aflossingsvrije hypotheken zijn nog steeds toegestaan. Dit geldt voor bestaande hypotheken, maar ook voor nieuwe hypotheken in 2020. Over nieuwe aflossingsvrije hypotheken hoeft u geen hypotheekrente te betalen en de aflossingsvrije lening mag niet hoger zijn dan 50% van de waarde van uw woning.

Hypotheekrenteaftrek in 2020

In 2020 krijgt iedereen met een hoger inkomen een lagere hypotheekrenteaftrek. Wie de hypotheekrente van 52% heeft afgetrokken, kan dat in 2020 nog doen tegen 46%. Elk jaar wordt dit tarief verder verlaagd en vanaf 2020 zelfs versneld met 3% per jaar. De hypotheekrenteaftrek zal de komende jaren snel afnemen.

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2020-2022 jaar

Iedereen die in 2020 voor het eerst gebruik maakt van de verhoogde vrijstelling (Jubelton) voor een gift uit eigen woning, kan tot 103.643 euro doneren. U kunt dit bedrag ook spreiden over 2020-2022. tijdens het jaar. U start dan met een deel van de schenking in 2020 en daarna in 2021 en 2022. Als u als begunstigde (donor) jonger bent dan 40 jaar, kunnen uw ouders u het maximum geven. Dan heb je het voordeel van een relatief goedkope woning en een relatief lage hypotheekrente.

Wat is de maximale hypotheek in 2020 en voor starters?

In 2020 kunt u een hypotheek afsluiten van maximaal 100% van de waarde van de woning. Dit betekent dat u uw eigen geld mee moet nemen om extra kosten zoals overdrachtsbelasting (2%), notariskosten, betrokken makelaar en hypotheekkosten te dekken. Het kabinet Rutte 3 is een uitzondering voor beginners die ook tot 101% kunnen lenen. Voorwaarde is dat u een hypotheek afsluit met een Nationale Hypotheek Garantie.

Conclusie

Er zijn verschillende fiscale veranderingen gaande die het in 2020 moeilijk kunnen maken om uw woning te financieren. Denk aan een lagere hypotheekrenteaftrek en niet meer dan 100% mogen financieren op uw hypotheek (exclusief koperskosten). Daar staat tegenover dat de hypotheekrente relatief laag is en in 2020 een hoge schenkingsvrijstelling voor koopwoningen. Uw hypotheekadviseur kan dit voor u uitwerken.

Lees verder