Een huis kopen en eigen geld (eigen vermogen) neerleggen

Door uw eigen geld (eigen vermogen) in te brengen, kunt u op twee manieren uw maandelijkse hypotheeklasten verlagen. Hiermee kunt u een deel van de koopsom van de woning betalen. Dan is de hypotheek die je nodig hebt minder. Maar u kunt uw kapitaal ook integreren in de vorm van een hypotheek. U gebruikt uw eigen vermogen dan om de extra premie te betalen op de levensverzekering die aan de hypotheek is gekoppeld.

voor jou
eigen vermogen
Als het gaat om een ​​hypotheek voor een huis, is het een goed idee om te overwegen hoeveel u opzij wilt zetten voor andere uitgaven. Het is niet verstandig om al je geld in het huis dat je koopt te steken. Fiscaal gezien kunnen kosten als verhuis- en meubelkosten beter met eigen vermogen worden betaald. Het maakt dus uit of uw eigen geld bestaat uit spaar- of beleggingstegoeden of overwaarde in uw vorige woning.

Bestaat uw geld uit spaar- of beleggingstegoeden, bepaal dan eerst of u geld opzij wilt zetten:

Verhuizen en inrichten

Verhuis- en meubelkosten kunt u het beste met eigen vermogen betalen. Als u deze kosten meefinanciert, wordt uw hypotheekrente niet afgetrokken. Meestal kunnen deze kosten niet meegefinancierd worden, omdat je dan te veel leent ten opzichte van de waarde van de woning. Bij de meeste hypotheekverstrekkers kunt u maximaal 125% van de hypotheekwaarde lenen.


Verwijderingswaarde:

:
dit is de gedwongen verkoopwaarde. Zo’n verkoop levert minder winst op dan een reguliere verkoop, waarbij je kunt wachten op de hoogste bieder
.


Bij de aankoop van een bestaande woning moet u rekenen op ongeveer 8% van de aankoopprijs voor verhuis- en meubelkosten, en bij de aankoop van een nieuwe woning op ongeveer 10%. Deze percentages dienen niet verward te worden met ‘kosten koper’. Bij een nieuwbouwwoning ligt het percentage hoger omdat de woning nog niet is ingericht. In de praktijk kunnen de percentages variëren, omdat ze afhankelijk zijn van uw eigen voorkeuren.

Financiële reserve voor consumentenbestedingen

Zet eigen vermogen opzij voor consumentenbestedingen. Sluit liever een hogere hypotheek af met behoud van de volledige renteaftrek. Dit kan omdat u een woonkrediet aangaat. Houd dan uw geld in reserve voor toekomstige uitgaven. De omvang van deze reserve is afhankelijk van uw persoonlijke overwegingen.

bouw belang

De bouwer van de nieuwbouw rekent meestal ook rente. Dit wordt vaak een bouwrente genoemd. Niet alle rente die u aan de bouwer betaalt, is . Rente over meegefinancierde uitgestelde rente en hypotheekrente tijdens de bouw is niet aftrekbaar. Uitgestelde rente en hypotheekrente tijdens de bouw worden ook wel bouwrente genoemd. Als er voldoende eigen middelen zijn, is het doorgaans fiscaal voordeliger om de bouwrente uit eigen middelen te betalen. Uw hypotheekadviseur kan nagaan of het zinvol is om de rest van uw geld in een hypotheek te steken of apart te houden.

Eigen vermogen: Eigen vermogen in de huidige eigen woning

Als uw overwaarde bestaat uit overwaarde van een vorige woning, kan het voordeliger zijn om dat geld in de woning te brengen. Dit komt door de aanvullende leenregeling. Een opwaardeerregeling houdt in dat de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van uw woning wordt doorgeschoven naar de volgende duurste woning. Doet u dit niet, dan wordt de renteaftrek beperkt. Het geld dat u aanhoudt zet u op een spaarrekening.€