Een huis huren van ouders

Een woning kopen is niet eenvoudig en er is vaak een lange wachtlijst om een ​​woning te huren. Maar het kind kan ook een huis van de ouders huren als de ouders verhuizen en de verkoop van dit huis niet soepel verloopt. Wees u bewust van de fiscale gevolgen van het verhuren van uw woning aan een kind. Hoeveel huur moet er betaald worden en hoeveel moeten ouders vragen? Hoeveel draagt ​​de Belastingdienst bij, wat zijn uw rechten en wat doet de hypotheekrenteaftrek in 2019, 2020 en 2021? Als het kind niet jonger is dan 18 jaar, kunt u als ouder meer dan € 100.000,- schenken naast de belastingvrije huisvesting. Deze procedure is geldig als de ontvanger van het geschenk jonger is dan 40 jaar.

Met hulp van ouders een huis kopen voor een kind in 2019 en 2020 of 2021

Steeds vaker zien we dat het huis met hulp van ouders wordt gekocht. Dat kan bijvoorbeeld doordat ouders garant staan ​​voor hun kind of met een generatiehypotheek. Fiscaal voordelig is de bekende familiebankgeldronde, of geldronde, waarbij ouders hun kinderen onderhands een lening verstrekken tegen marktconforme rente voor de aankoop van een woning. Voor kinderen is de lening gelijk aan een hypotheek als deze wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een woning. Dit betekent dat de kinderen de hypotheekrente mogen aftrekken die ze fiscaal mogen betalen. Maar dit geldpompen gaat verder. Ouders mogen jaarlijks maximaal 5.515 (2020) euro belastingvrij aan hun kind geven. Alleenstaande ouders kunnen een grote gift doen tot 100.000 euro, maar dan moet de zoon, dochter of hun partner jonger zijn dan 40 jaar:

Een huis huren met hulp van ouders in 2019, 2020 of 2021

Ook bij het verhuren van een woning aan uw zoon of dochter kunt u gebruik maken van soortgelijke constructies, aangezien u altijd ieder jaar een belastingvrije schenking kunt doen. Gebruik deze techniek dus ook bij het huren. Stel, u verhuurt aan uw dochter en vraagt ​​een kale huur van € 400,- per maand, exclusief gas, water en elektra. Dan is het niet veel. Sterker nog, de Belastingdienst kan zeggen dat u te weinig huur in rekening brengt en dus schenkingsrechten verschuldigd bent. Je kunt dan twee dingen doen:

Nou, zie je, je kunt gewoon een lagere huur vragen zolang je het belastingvrije schenkingsbedrag niet overschrijdt. Geld pompen is niet echt nodig. Het lijkt eenvoudig. Daarnaast kan uw kind nog aanspraak maken op huurtoeslag, de voormalige huurtoeslag.

De hypotheekrenteaftrek stopt als u gaat huren

Het verhuren van uw woning kan echter wel gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Niet als het een tweede woning is, want dan wordt de hypotheekrente niet afgetrokken en wordt de huur niet belast. Maar als je een hypotheek hebt en je verhuurt het huis totdat het is verkocht. Of je huurt een huis om ergens anders te gaan wonen. Dan verliest u de hypotheekrenteaftrek. En dat kan huren duur maken voor een kind. Daarnaast is bij een hypotheek toestemming van de bank vereist.

Een huis kopen door te huren

Bouwen met een combinatie van huur en koop is het kopen van een woning op afbetaling. Gespreid koopt het kind zijn eigen huis, deels hurend en deels afbetalend. Met aflossen komt de woning langzaam in eigendom, maar in de praktijk is dit niet altijd de goedkoopste optie. Ouders kunnen hun kind ook op verschillende manieren financieel ondersteunen.

Conclusie over ouders die in 2019, 2020 of 2021 aan een kind verhuren

Huren van ouders aan zoon of dochter lijkt een slimme constructie, een deel van de huur teruggeven of gewoon een lage huur vragen. Maar als de woning een hypotheek heeft, moet u er ook aan denken om de hypotheekrenteaftrek te verliezen. En dat kan de bouw te duur maken. Wees goed geïnformeerd, want kopen met de hulp van je ouders kan voor jou goedkoper zijn dan huren met de hulp van je ouders.€