Een huis erven – wat zijn de gevaren?

Het erven van een woning betekent niet per se dat u er financieel voordeel bij heeft. Naast de woning krijgt u ook een hypotheek die eventueel nog aan de woning vast zit. U verwerft niet alleen rechten, maar ook plichten.

Wat als de eigenwoningschuld groter is dan de verkoopwaarde van de woning? In dat geval staat het huis onder water. Bij overlijden van de huiseigenaar is er meestal een uitkering vanuit de levensverzekering die de hypotheek (gedeeltelijk) kan afbetalen. Als er geen uitkeringen worden gedaan, kan het eigen huis meer kosten dan het waard is. Een dergelijk gevaar doet zich bijvoorbeeld voor bij een aflossingsvrije hypotheek. Het is een lening die niet binnen de looptijd is afgelost. In tegenstelling tot andere soorten hypotheken is er geen levensverzekering die uitkeert bij overlijden van de huiseigenaar.

Wat zijn de gevaren van eigenwoningbezit?

Na het overlijden van de eigenaar van de woning worden de nabestaanden gezamenlijk de nieuwe eigenaar. Andere bezittingen en schulden gaan meestal ook naar deze erfgenamen. Tenzij de erfgenamen een andere bestemming hebben, zullen zij het huis te koop zetten. Het gevaar is dat het huis niet verkocht kan worden voor een bedrag dat de schulden kan afbetalen. Het probleem met de woning is dan dat de hoge maandlasten blijven bestaan. U kunt denken aan hypotheekrente, onderhoud, belastingen en verzekeringen. Huiswaarden moeten ook worden overwogen.

De verkoopwaarde is hoger dan de hypotheekschuld op de woning

In dat geval is het belangrijk om de woning zo snel mogelijk te verkopen. U heeft nog steeds hoge kosten totdat u verkoopt. Er kunnen toch problemen ontstaan ​​als de woning niet voor het verwachte bedrag verkocht kan worden. Vanwege de omvang van uw maandelijkse betalingen, betaalt u mogelijk meer voor uw huis dan het oplevert wanneer het wordt verkocht. Het is het beste om het huis zo scherp mogelijk te koop te zetten. Het huis moet zo snel mogelijk verkocht kunnen worden.

Investering in een huis dat niet te koop staat

Achterstallig onderhoud kan een grote investering in de woning vergen voordat deze kan worden verkocht. In het uiterste geval is het geërfde huis een gesloopt gebouw. De grond waarop het huis staat heeft waarde, maar het gesloopte gebouw kost geld om het perceel zonder huis te kunnen verkopen. Het vereist een grote investering die mogelijk niet terugbetaalt. Achterstallig onderhoud is van buitenaf niet altijd zichtbaar, maar moet wel worden aangepakt voordat u uw woning verkoopt.

De woning heeft overwaarde, maar de woning heeft schulden

Er kan zich ook een situatie voordoen waarin de woning voldoende eigen vermogen heeft, maar de overledene grote schulden achterlaat. Deze schulden hoeven niet gerelateerd te zijn aan de woning, maar de erfgenamen die de woning erven, zullen in de meeste gevallen ook de overige bezittingen en schulden erven. Voordat u de erfenis ontvangt, moet u eerst met behulp van een notaris uitzoeken in hoeverre het verstandig is om de erfenis in ontvangst te nemen. Als de schulden in de nalatenschap groter zijn dan de bezittingen, kost het geld om te erven. Het kan zijn dat u financieel in de problemen komt door een erfenis.€